Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. augusta 2013

Súťaž RegioStars2014, ktorá oceňuje najlepšie projekty v oblasti regionálnej politiky EÚ, má svojich finalistov

Dnes boli v Bruseli zverejnení finalisti súťaže RegioStars 2014, ktorá oceňuje najinšpiratívnejšie a najinovatívnejšie regionálne projekty. Porota súťaže RegioStars 2014 vybrala z 80 projektov podporených regionálnymi fondmi EÚ 19 finalistov na základe štyroch kľúčových kritérií: inovácie, vplyv, udržateľnosť a partnerstvo.

Johannes Hahn, európsky komisár pre regionálnu politiku, v súvislosti s týmto výberom uviedol: „Devätnásť projektov, ktoré porota vybrala, je ukážkou regionálnej politiky v akcii. Vyzdvihujú vynikajúcu prácu, ktorá sa v jednotlivých regiónov vykonala, a sú dôkazom invenčného a dynamického prístupu regiónov v celej Európe k využívaniu našich fondov s cieľom podnietiť rast a vytváranie pracovných miest. Presne to je zmyslom stratégie EÚ 2020 v oblasti rastu: nájsť nové riešenia na spoločné problémy, ako je nezamestnanosť mládeže, znečistenie a zmena klímy, kvalita života v našich mestách a nedostatok príležitostí pre malé podniky, aby mohli rásť a prosperovať. Som hlboko dojatý kvalitou, ktorú tento rok preukázali finalisti. Sú inšpiráciou pre celú Európu. Koniec koncov sú to samotné projekty, od ktorých skutočne závisí úspech regionálnej politiky a investícií do nej.“

Finalisti pochádzajú z regiónov a miest v 17 členských štátoch: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Svoje projekty predstavia 8. októbra počas 11. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest – DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2013 porote, ktorej predsedom bude bývalý predseda Výboru regiónov Luc Van den Brande. Víťazi budú vyhlásení 31. marca 2014 počas slávnostného udeľovania cien v Bruseli, ktoré bude viesť komisár Hahn.

Súťažné kategórie, ktoré odrážajú priority stratégie Európa 2020 v oblasti rastu, sú tieto:

  • inteligentný rast inovácie malých a stredných podnikov: podpora konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov

  • udržateľný rast ekologický rast a pracovné miesta prostredníctvom biohospodárstva: udržateľné investície do odvetvia biohospodárstva

  • inkluzívny rast vytváranie pracovných miest pre mladšie generácie: pomoc v boji proti nezamestnanosti mládeže

  • CityStar investičné projekty v sektore udržateľnej verejnej dopravy v mestách: podpora rozvoja stratégií zameraných na riešenie problémov spojených s dopravou v našich mestách

Vo vlaňajšej súťaži RegioStars boli ocenené hlavné projekty v Porte (Portugalsko), na severozápade Anglicka (Spojené kráľovstvo), vo vojvodstve Warmińsko-Mazurskie (Poľsko), v Berlíne (Nemecko) a v Litve. Jednotlivé kategórie boli zamerané na výskum a rozvoj, efektívne využívanie zdrojov v MSP, sociálne inovácie, udržateľný rozvoj miest a využitie videonahrávok na podporu regionálnej politiky EÚ.

Súvislosti

Cieľom súťaže RegioStars je oceniť osvedčený postup v oblasti regionálneho rozvoja a vyzdvihnúť originálne a inšpiratívne projekty, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre ostatné regióny.

O cenu RegioStars sa môžu každoročne uchádzať všetky regióny EÚ, ktoré získali prostriedky z grantov regionálnej politiky EÚ po 1. januári 2000. Od zrodu tejto súťaže bolo najviac prihlášok zaevidovaných z Rakúska, Belgicka, pobaltských krajín a Walesu v Spojenom kráľovstve.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré budú prebiehať od 7. do 10. októbra 2013 v Bruseli, budú príležitosťou pre finalistov, aby predstavili a objasnili svoje projekty. DNI OTVRENÝCH DVERÍ budú takisto podujatím, na ktorom sa stretnú stovky politických predstaviteľov, expertov a iných odborných pracovníkov, aby diskutovali o regionálnej politike. Tento ročník sa bude konať v kľúčovom období, v ktorom európske regióny a mestá budú dokončovať prípravy na novoreformovanú politiku súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020.

Ďalšie informácie:

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler (+32 229 66565), mobil: (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 229 93310), mobil (+32 4607 66565)


Side Bar