Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 augustus 2013

Finalisten geselecteerd voor de prijzen voor de beste projecten van regionaal beleid van de EU: de RegioStars Awards 2014

Vandaag zijn in Brussel de namen bekendgemaakt van de finalisten voor de RegioStars Awards 2014, de prijzen voor de meest inspirerende en innovatieve regionale projecten in Europa. De jury van de RegioStars Awards heeft uit 80 projecten die financiële steun uit de regionale fondsen van de EU ontvangen 19 finalisten gekozen aan de hand van vier hoofdcriteria: innovatie, effecten, duurzaamheid en partnerschap.

Over de selectie zei Johannes Hahn, Europees commissaris voor Regionaal beleid: "De 19 gekozen projecten laten het regionaal beleid in actie zien. Zij vestigen de aandacht op het uitmuntende werk dat in het veld wordt verricht en laten zien hoe inventief en dynamisch regio’s in heel Europa te werk gaan wanneer zij gebruikmaken van onze fondsen met het doel de groei aan te jagen en banen te scheppen. Dit is waar de EU 2020-strategie in werkelijkheid om draait: nieuwe oplossingen zoeken voor het aanpakken van de uitdagingen waarmee wij allen worden geconfronteerd, zoals jeugdwerkloosheid, verontreiniging en klimaatverandering, de levenskwaliteit in onze steden en gebrekkige mogelijkheden voor kleine ondernemingen om tot volledige groei te komen. In ben diep onder de indruk van de kwaliteit van de finalisten van dit jaar. Zij zijn een bron van inspiratie voor anderen in heel Europa. Uiteindelijk zijn het de projecten zelf die bepalend zijn voor het welslagen van het regionaal beleid en de investeringen die in het kader van dat beleid met het oog op de economische ontwikkeling worden gedaan."

De finalisten zijn afkomstig uit regio’s en steden in 17 lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Zij zullen op 8 oktober tijdens de Europese Week van de regio’s en steden – OPEN DAGEN 2013, die dit jaar voor de elfde maal wordt georganiseerd, hun projecten presenteren ten overstaan van de jury, die wordt voorgezeten door Luc Van den Brande, voormalig voorzitter van het Comité van de Regio’s. De winnaars worden gekozen op de prijsuitreikingsceremonie op 31 maart 2014 in Brussel, waarvan de presentatie in handen zal zijn van commissaris Hahn.

De prijscategorieën, die een afspiegeling zijn van de prioriteiten van de Europa 2020 — agenda voor groei, zijn:

  • Slimme groei — Innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen: bevordering van concurrentievermogen en groei van kleine en middelgrote ondernemingen

  • Duurzame groei — Groene groei en werkgelegenheid via bio-economie: duurzame investeringen in bio-economie

  • Inclusieve groei — Nieuwe werkgelegenheid voor de jongere generatie: jeugdwerkloosheid helpen bestrijden

  • CityStar — Projecten voor investeringen in duurzaam stedelijk openbaar vervoer: ondersteuning van ontwikkeling van strategieën gericht op vervoersvraagstukken in onze steden

De RegioStars Awards 2013 gingen naar speerpuntprojecten in Porto (Portugal), het noordwesten van Engeland (het Verenigd Koninkrijk), Warmińsko-Mazurskie (Polen), Berlijn (Duitsland) en Litouwen. Hier stonden de categorieën onderzoek en ontwikkeling, efficiënt gebruik van hulpbronnen in kleine en middelgrote ondernemingen, sociale innovatie, duurzame stadsontwikkeling en het gebruik van video’s voor het promoten van het regionaal beleid van de EU centraal.

Achtergrond

Met de RegioStars Awards worden goede praktijken op het gebied van regionale ontwikkeling bekroond en originele en inspirerende projecten die andere regio’s tot voorbeeld zouden kunnen dienen, voor het voetlicht gebracht.

Voor de jaarlijkse RegioStars Awards kunnen alle EU-regio's projecten indienen die sinds 1 januari 2000 financiële steun in het kader van het regionale beleid van de EU hebben ontvangen. Sinds de prijzen in 2008 in het leven zijn geroepen, zijn de meeste aanmeldingen ontvangen uit de Baltische staten, België, Oostenrijk en Wales in het VK.

De OPEN DAGEN 2013, van 7 tot en met 10 oktober 2013 in Brussel, bieden de finalisten de gelegenheid om hun projecten in de schijnwerpers te plaatsen en toe te lichten. De OPEN DAGEN zijn voor honderden vertegenwoordigers uit de politiek, deskundigen en mensen uit de praktijk een platform om van gedachten te wisselen over het regionale beleid. De editie van dit jaar vindt plaats op een cruciaal moment, aangezien de regio's en steden van Europa de laatste hand leggen aan hun voorbereidingen met het oog op het pas hervormde EU-cohesiebeleid voor de periode 2014-2020.

Meer informatie

Contact:

Shirin Wheeler (+32 22966565), mobiel (+32 460766565)

Annemarie Huber (+32 22993310), mobiel (+32 460766565)


Side Bar