Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. augustā

Godinās labākos ES reģionālās politikas sasniegumus: izraudzīti 2014. gada balvu RegioStars finālisti

Šodien Briselē publiskoti 2014. gada balvu RegioStars konkursa finālisti. Balvu piešķir Eiropas rosinošākajiem un novatoriskākajiem reģionālajiem projektiem. Žūrija, kas piešķir balvas RegioStars, no ES reģionālo fondu atbalstītiem 80 projektiem izraudzījās 19 finālistus, balstoties uz četriem kritērijiem: novatoriskumu, panākto ietekmi, ilgtspējību un partnerīgumu.

Eiropas Reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns par izraudzītajiem finālistiem teica: "Žūrijas izraudzītajos 19 projektos reģionālā politika izpaužas darbībā. Šie projekti izgaismo vietējā līmenī veikto lielisko darbu un parāda, cik izdomas pilni un dinamiski Eiropas reģioni, izmantojot mūsu fondu līdzekļus, aizsāk izaugsmi un rada jaunas darbvietas. Šis darbs ir tieši virzīts uz stratēģijas "Eiropa 2020" izaugsmes programmas mērķiem: rast jaunus risinājumus tādām mūsu kopīgām problēmām kā jauniešu bezdarbs, vides piesārņotība un klimata pārmaiņas, dzīves kvalitāte pilsētās un izaugsmes un panākumu iespēju trūkums, ar ko saskaras mazie uzņēmumi. Šā gada finālistu projektu kvalitāte ir ļoti iespaidīga. Tie var iedvesmot citus visā Eiropā. Galu galā reģionālās politikas un tās ietvaros ekonomikas attīstībā veikto investīciju panākumus izšķir tieši projekti."

Finālisti ir no reģioniem un pilsētām 17 dalībvalstīs: Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Spānijā, Vācijā, Ungārijā un Zviedrijā.

Vienpadsmitajā ikgadējā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļā — OPEN DAYS 2013 — 8. oktobrī finālisti projektus demonstrēs žūrijai, kura lemj par balvu piešķiršanu un kuras priekšsēdētājs ir kādreizējais Reģionu komitejas priekšsēdētājs Luks van den Brande. Uzvarētājus 2014. gada 31. martā Briselē izraudzīsies ceremonijā, ko vadīs komisārs J. Hāns.

Balvas piešķir šādās kategorijās, kas atspoguļo stratēģijas "Eiropa 2020" izaugsmes programmas prioritātes:

  • Gudra izaugsme - MVU novatorisms: atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējai un izaugsmei

  • Ilgtspējīga izaugsme - "zaļa" izaugsme un bioekonomikas radītas darbvietas: ilgtspējīgi ieguldījumi bioekonomikas nozarē

  • Iekļaujoša izaugsme - darbvietu radīšana jaunākajai paaudzei: palīdzība jauniešu bezdarba novēršanā

  • CityStar - ilgtspējīgam pilsētu sabiedriskajam transportam veltīti investīciju projekti: atbalsts transporta problēmu risināšanas stratēģiju izstrādei ES pilsētās

2013. gadā ar balvām RegioStars tika godināti paraugprojekti no Porto (Portugāle), Anglijas ziemeļrietumiem (Apvienotā Karaliste), Varmijas-Mazūrijas (Polija), Berlīnes (Vācija) un Lietuvas. Šo projektu kategorijas bija pētniecība un izstrāde, MVU resursefektivitāte, sociālā inovācija, ilgtspējīga pilsētu attīstība un videomateriālu izmantošana ES reģionālās politikas popularizēšanā.

Vispārīga informācija

Balvu Regiostars galvenais mērķis ir paust atzinību labai reģionālās attīstības praksei un pievērst uzmanību oriģināliem un rosinošiem projektiem, kuri varētu būt paraugs citiem reģioniem.

Uz ikgadējām balvām RegioStars var pretendēt visi ES reģioni ar projektiem, kas no 2000. gada 1. janvāra saņēmuši ES reģionālās politikas ieguldījumu. Kopš balvas izveidošanas 2008. gadā visvairāk pieteikumu saņemts no Austrijas, Beļģijas, Baltijas valstīm un Velsas (Apvienotā Karaliste).

Pasākums OPEN DAYS 2013, kas no 7. oktobra līdz 10. oktobrim notiks Briselē, finālistiem pavērs iespēju izstādīt savus projektus un tos paskaidrot plašākai sabiedrībai. Pasākumā OPEN DAYS diskusijās par reģionālo politiku pulcējas simtiem politisko aprindu pārstāvju, ekspertu un praktiķu. Šogad pasākums notiek svarīgā brīdī — Eiropas reģioni un pilsētas beidz gatavoties jaunreformētajai ES kohēzijas politikai, kas paredzēta 2014. līdz 2020. gada laikposmam.

Plašāka informācija

Kontaktinformācija:

Shirin Wheeler tālr.: (+32 229 66565), mob. tālr.: (+32 4607 66565)

Annemarie Huber tālr.:(+32 229 93310), mob. tālr.: (+32 4607 66565)


Side Bar