Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 6 d.

Atrinkti 2014 m. geriausių ES regioninės politikos projektų apdovanojimų „RegioStars“ finalo dalyviai

Šiandien Briuselyje paskelbti 2014 m. apdovanojimų „RegioStars“ finalo dalyviai. Šie apdovanojimai skiriami labiausiai įkvepiantiems ir naujoviškiems regioniniams projektams. Iš 80 projektų, paremtų ES regioninių fondų lėšomis, apdovanojimų „RegioStars“ komisija atrinko 19, remdamasi keturiais pagrindiniais kriterijais: naujoviškumas, poveikis, tvarumas ir bendradarbiavimas.

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas komisijos atrinktus projektus komentavo taip: „Šie 19 projektų rodo, kaip regioninė politika realiai veikia. Pabrėžiamas puikus darbas vietoje ir kūrybiškas bei dinaminis įvairių Europos regionų požiūris į tai, kaip galima panaudoti mūsų lėšas ekonomikos augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti. Būtent tai ir yra svarbiausia ekonomikos augimo darbotvarkėje „Europa 2020“ – nauji būdai spręsti mums visiems bendras problemas, kaip antai jaunimo nedarbo, užterštumo ir klimato kaitos, gyvenimo mūsų miestuose kokybės ir nepakankamų galimybių smulkiajam verslui augti ir klestėti. Šių metų finalo dalyviai man paliko gilų įspūdį. Jie įkvepia visus europiečius, juk galiausiai būtent nuo konkrečių projektų priklauso visos regioninės politikos ir jos investicijų į ekonomikos vystymąsi sėkmė.“

Į finalą pateko 17-os valstybių narių regionų ir miestų atstovai: Airijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos.

2013 m. spalio 8 d. per 11-tąją kasmetinę Regionų ir miestų Europos savaitę (atvirų durų renginį) jie pristatys savo projektus apdovanojimų komisijai, kuriai pirmininkauja buvęs Regionų komiteto pirmininkas Lucas Van den Brande'as. Laimėtojai bus atrinkti 2014 m. kovo 31 d. per apdovanojimų šventę Briuselyje ir juos įteiks Komisijos narys J. Hahnas.

Apdovanojimai bus teikiami keturiose kategorijose, atitinkančiose ekonomikos augimo darbotvarkės „Europa 2020“ prioritetus:

  • Pažangus augimas. MVĮ inovacijos: parama mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumui ir augimui.

  • Tvarus augimas. Ekologiškai tvarus augimas ir užimtumas bioekonomikos sektoriuje: tvarios investicijos į bioekonomikos sektorių.

  • Integracinis augimas. Naujos darbo vietos jaunimui: pagalba kovojant su jaunimo nedarbu.

  • „CityStar“. Investicijų į tvarų viešąjį miestų transportą projektai: parama miestų transporto problemų sprendimo strategijoms plėtoti.

2013 m. apdovanojimai „RegioStars“ buvo skirti pavyzdiniams projektams, vykdomiems Porto (Portugalija), Anglijos šiaurės vakarų (Jungtinė Karalystė), Varmijos Mozūrų (Lenkija), Berlyno (Vokietija) ir Lietuvos regionuose. Daugiausia dėmesio skirta moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, efektyviam išteklių naudojimui mažosiose ir vidutinėse įmonėse, socialinėms inovacijoms, tvariai miestų plėtrai ir vaizdo medžiagos naudojimui ES regioninei politikai viešinti.

Pagrindiniai faktai

Apdovanojimais „RegioStars“ siekiama išryškinti gerąją regioninės plėtros patirtį ir savitus bei įkvepiančius projektus, kurie galėtų būti pavyzdys kitiems regionams.

Kasmet konkurse „RegioStars“ gali dalyvauti visi ES regionai. Jie turi pateikti projektus, kuriems nuo 2000 m. sausio 1 d. yra skirta investicijų pagal ES regioninę politiką. Nuo pirmojo konkurso 2008 m. daugiausia paraiškų gauta iš Austrijos, Belgijos, Baltijos jūros regiono šalių ir JK Velso regiono.

Atvirų durų renginys vyks 2013 m. spalio 7–10 d. Briuselyje ir jo metu finalo dalyviai galės pristatyti savo projektus ir apie juos papasakoti. Šiame renginyje šimtai politinių organizacijų atstovų, specialistų ir projektų vykdytojų turės progą susitikti ir aptarti regioninės politikos klausimus. Šiais metais renginys vyksta ypač svarbiu metu, nes Europos regionai ir miestai baigia rengtis naujai pertvarkytai 2014–2020 m. ES sanglaudos politikai.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 229 66565, mob. +32 4607 66565

Annemarie Huber, tel. +32 229 93310, mob. +32 4607 66565


Side Bar