Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. august 2013

Parimatele regionaalpoliitika projektidele antava ELi 2014. aasta RegioStarsi auhindade kandidaadid on valitud

Täna avalikustati Brüsselis kandidaadid 2014. aasta RegioStarsi auhindadele, millega pärjatakse Euroopa kõige inspireerivamaid ja uuenduslikumaid piirkondlikke projekte. RegioStarsi konkursi žürii valis ELi regionaalfondidest toetust saava 80 projekti hulgast välja 19 kandidaati nelja kriteeriumi alusel: uuenduslikkus, mõju, jätkusuutlikkus ja partnerlus.

Seda valikut kommenteerides ütles Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: „19 žürii valitud projekti näitavad, kuidas regionaalpoliitikat tegelikkuses rakendatakse. Nad tõstavad esile kohapeal tehtud suurepärase töö ja näitavad, millise loovuse ja dünaamilisusega meie fonde kogu Euroopas piirkonniti kasutatakse majanduskasvu elavdamiseks ja uute töökohtade loomiseks. Selles seisnebki tegelikult ELi 2020. aasta majanduskasvu strateegia: leida uusi lahendusi meie ühistele probleemidele nagu noorte töötus, saaste ja kliimamuutused, meie linnade elukvaliteet ja väikeste ettevõtete kasvu- ja arenguvõimaluste puudumine. Selle aasta kandidaadid on mulle sügava mulje jätnud. Nad on inspiratsiooniks ka teistele kogu Euroopas. Lõppude lõpuks sõltub regionaalpoliitika ja sellega seoses majanduslikku arengusse tehtavate investeeringute edukus eelkõige nendest projektidest.”

Auhinnakandidaadid on pärit järgmise 17 liikmesriigi piirkondadest ja linnadest: Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Kandidaadid esitlevad oma projekte endise Regioonide Komitee presidendi Luc Van den Brande juhitava auhinnažürii ees 8. oktoobril 11. Euroopa regioonide ja linnade nädala „OPEN DAYS 2013” raames. Võitjad kuulutatakse välja 31. märtsil 2014. aastal Brüsselis toimuval volinik Hahni poolt juhitaval auhinnatseremoonial.

Auhinnad jagatakse lähtuvalt järgmistest kategooriatest, mis põhinevad Euroopa 2020. aasta majanduskasvu tegevuskava prioriteetidel:

  • Arukas majanduskasv — VKEde uuendustegevus: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime ja kasvu toetamine

  • Jätkusuutlik majanduskasv — rohelise majanduskasvu ja töökohtade loomine biomajanduse kaudu: jätkusuutlikud investeeringud biomajanduse sektorisse

  • Kaasav majanduskasv — uute töökohtade loomine noorema põlvkonna jaoks: noorte töötuse vastu võitlemise toetamine

  • CityStar — investeerimisprojektid, millega toetatakse jätkusuutlikku ühistransporti linnades: meie linnade transpordiprobleemide lahendamiseks ettenähtud strateegiate väljatöötamise edendamine

2013. aasta RegioStarsi auhinnad anti juhtprojektidele Portos (Portugalis), Loode-Inglismaal (Ühendkuningriik), Warmiñsko-Mazurskies (Poola), Berliinis (Saksamaa) ja Leedus. Kategooriates keskenduti teadus- ja arendustegevusele, ressursitõhususele väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, sotsiaalsele innovatsioonile, säästvale linnaarengule ja ELi regionaalpoliitika edendamiseks ettenähtud videote kasutamisele.

Taust

RegioStarsi konkursi eesmärk on tunnustada piirkondliku arengu häid tavasid ja tõsta esile originaalseid ja inspireerivaid projekte, mis võiksid olla eeskujuks ka teistele piirkondadele.

RegioStarsi iga-aastasele konkursile saavad kõik ELi piirkonnad esitada projekte, millesse ELi regionaalpoliitika alusel on investeeritud alates 1. jaanuarist 2000. Alates esimesest konkursist 2008. aastal on kõige rohkem taotlusi esitanud Austria, Belgia, Balti riigid ja Wales (Ühendkuningriik).

7. — 10. oktoobrini 2013 Brüsselis toimuval üritusel „OPEN DAYS 2013” avaneb kandidaatidel võimalus esitleda ja selgitada oma projekte. Sellel osaleb mitusada poliitilist esindajat, eksperti ja praktikut, et arutleda regionaalpoliitika üle. Selle aasta üritus toimub väga olulisel ajal, kui Euroopa piirkonnad ja linnad on lõpetamas ettevalmistusi hiljuti reformitud ELi ühtekuuluvuspoliitikaks aastateks 2014-2020.

Lisateave

Kontaktisikud :

Shirin Wheeler (+32 229 66565), Mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 229 93310), Mob (+32 4607 66565)


Side Bar