Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2013

Επιλέχθηκαν οι επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα καλύτερα έργα περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ: Βραβεία RegioStars 2014

Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα βραβεία RegioStars 2014, τα οποία επιβραβεύουν τα περιφερειακά έργα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και αποτελούν πηγή έμπνευσης, δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες. Η κριτική επιτροπή των βραβείων RegioStars επέλεξε τα 19 επικρατέστερα από τα 80 έργα που υποστηρίζονται από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: καινοτομία, αντίκτυπος, βιωσιμότητα και πνεύμα συνεργασίας.

Ο επίτροπος που είναι αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn, σχολιάζοντας την επιλογή δήλωσε: «Τα 19 έργα που επέλεξε η κριτική επιτροπή συνθέτουν την περιφερειακή πολιτική στην πράξη. Καταδεικνύουν το εξαιρετικό έργο που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό και αποδεικνύουν την εφευρετική και δυναμική προσέγγιση που ακολουθούν περιφέρειες από όλη την Ευρώπη ως προς τη χρήση της χρηματοδότησης που εισπράττουν με στόχο την ενεργοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη «ΕΕ 2020»: η αναζήτηση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των κοινών μας προκλήσεων, όπως είναι η ανεργία των νέων, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα ζωής στις πόλεις μας και η έλλειψη δυνατότητας για τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Έχω εντυπωσιαστεί πολύ από την ποιότητα των επικρατέστερων υποψήφιων έργων αυτής της χρονιάς. Αποτελούν πηγή έμπνευσης για τις υπόλοιπες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Άλλωστε, η επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής και των επενδύσεών της για την οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από αυτά τα έργα».

Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες προέρχονται από περιφέρειες και πόλεις 17 κρατών μελών: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία.

Θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην επιτροπή των βραβείων, υπό την προεδρία του πρώην προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Luc Van den Brande, στις 8 Οκτωβρίου κατά την ενδέκατη ετήσια ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων — OPEN DAYS 2013. Οι νικητές θα επιλεγούν κατά την τελετή απονομής που θα παρουσιάσει ο επίτροπος κ. Hahn στις Βρυξέλλες στις 31 Μαρτίου 2014.

Οι κατηγορίες των βραβείων, οι οποίες αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι:

  • Έξυπνη ανάπτυξη — Καινοτομία των ΜΜΕ: υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

  • Βιώσιμη ανάπτυξη — Πράσινη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της βιοοικονομίας: βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της βιοοικονομίας

  • Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς — Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους: παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

  • Citystar — Επενδυτικά έργα σε βιώσιμες αστικές δημόσιες μεταφορές: υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα σχετικά με τις μεταφορές στις πόλεις μας

Τα προηγούμενα βραβεία «RegioStars» για το 2013 επιβράβευσαν εμβληματικά έργα στο Πόρτο (Πορτογαλία), στη βορειοδυτική Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Warmińsko-Mazurskie (Πολωνία), στο Βερολίνο (Γερμανία) και στη Λιθουανία. Οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν στην έρευνα και την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα των πόρων στις ΜΜΕ, την κοινωνική καινοτομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη χρήση βίντεο για την προώθηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Ιστορικό

Ο στόχος των βραβείων RegioStars Awards είναι να αναγνωρίζονται οι καλές πρακτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη και να αναδεικνύονται τα πρωτότυπα έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες.

Τα ετήσια βραβεία RegioStars απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που επιθυμούν να υποβάλουν έργα τα οποία έχουν λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα βραβεία το 2008 και μετά, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προέρχεται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και την Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 στις Βρυξέλλες, θα δώσει την ευκαιρία στους επικρατέστερους υποψήφιους να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα έργα τους. Η εκδήλωση OPEN DAYS αποτελεί ευκαιρία συνάντησης εκατοντάδων πολιτικών αντιπροσώπων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών ώστε να συζητήσουν σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με ένα κρίσιμο σημείο, μιας και οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης θα ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την πρόσφατα τροποποιημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες:

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 229 66565), Κινητό (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 229 93310), Κινητό (+32 4607 66565)


Side Bar