Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 5. avgusta 2013

Zaščita pravic intelektualne lastnine: v letu 2012 na carinah v EU prestreženo ponarejeno blago v vrednosti ene milijarde evrov

Po navedbah letnega poročila Komisije o carinskih ukrepih za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine so carinske službe Evropske unije v letu 2012 zaradi suma kršitve pravic intelektualne lastnine zadržale skoraj 40 milijonov izdelkov. Vrednost zaseženih izdelkov je bila sicer manjša kot leta 2011, a še zmeraj visoka – skoraj milijardo evrov. Današnje poročilo prav tako vsebuje statistične podatke o vrsti, poreklu in načinu prevoza ponarejenih izdelkov, ki so bili zadržani na zunanjih mejah EU. Velik delež prestreženih izdelkov so bile cigarete (31 %), naslednja največja kategorija (12 %) so bili raznorazni izdelki (npr. steklenice, svetilke, lepila, baterije, pralni prašek), sledili pa so embalažni materiali (10 %). Leta 2012 so bili v 70 % primerov zaseženi poštni in kurirski paketi, pri čemer je 23 % teh pošiljk vsebovalo zdravila.

Komisar za obdavčenje, carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je dejal: „Carina je prva obrambna črta EU v boju proti ponarejenim izdelkom. Ti izdelki povzročajo škodo podjetjem, ki poslujejo v skladu z zakonom. Današnje poročilo kaže, kako intenzivno in pomembno je delo carinskih organov na tem področju. V sodelovanju z mednarodnimi partnerji, industrijo in državami članicami si bom še naprej prizadeval za nadaljnje povečanje varstva pravic intelektualne lastnine v Evropi.“

Tudi v letu 2012 je bila glavna država porekla ponarejenega blaga Kitajska. Iz drugih držav so izvirali predvsem izdelki specifičnih kategorij, npr. živilski izdelki iz Maroka, CD-ji/DVD-ji in nekateri tobačni izdelki (predvsem elektronske cigarete in tekoča polnila za njih) iz Hongkonga ter embalažni materiali iz Bolgarije. Okoli 90 % vseh zaseženih proizvodov je bilo uničenih ali pa je bil v zvezi z njimi začet sodni postopek za ugotavljanje kršitev.

Ozadje

Kot je poudarjeno v strategiji Evropa 2020, je zaščita pravic intelektualne lastnine temelj gospodarstva EU in ključnega pomena za njegovo nadaljnjo rast na področjih, kot so raziskave, inovacije in zaposlovanje. Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine je bistveno tudi za zaščito zdravja in varnosti, saj so lahko določeni ponaredki (na primer živil, izdelkov za osebno nego ali otroških igrač), ki so proizvedeni v nereguliranem okolju, za državljane zelo nevarni.

Carinski organi EU imajo ključno vlogo pri preprečevanju vstopa proizvodov, za katere obstaja sum kršitve pravic intelektualne lastnine, v EU. Komisija od leta 2000 objavlja letna poročila o dejavnostih carinskih organov v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine. Ta poročila temeljijo na podatkih, ki jih Komisiji posredujejo nacionalne carinske uprave, in so dragocen vir informacij za carine, ki izvajajo analize kršenja pravic intelektualne lastnine v Uniji, pa tudi za institucije EU, kot je Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine.

Junija 2013 je bila sprejeta nova uredba o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (glej MEMO/11/332 in MEMO/13/527). Ta poostruje pravila za carinske organe pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

Svet je 10. decembra 2012 sprejel nov carinski akcijski načrt EU za obdobje 2013–2017, namenjen boju proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (glej MEMO/12/967). Strateški cilji tega akcijskega načrta so:

  • učinkovito izvajanje in nadzorovanje nove zakonodaje EU o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, ki ga izvajajo carinski organi;

  • boj proti trgovanju s ponarejenim blagom v celotni mednarodni dobavni verigi;

  • obravnavanje večjih trendov pri trgovanju z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine;

  • okrepitev sodelovanja z Evropskim opazovalnim uradom za kršitve pravic intelektualne lastnine in

  • okrepitev sodelovanja z organi kazenskega pregona.

Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Glej tudi : MEMO/13/738

Video posnetki so na voljo na EbS (Europe by Satellite):

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografije so na voljo na avdio-vizualnem portalu:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar