Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 augustus 2013

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten: douane houdt namaakgoederen ter waarde van 1 miljard euro tegen aan EU‑grenzen

Uit het jaarrapport van de Commissie over de handhaving van intellectuele‑eigendomsrechten door de douane blijkt dat de douanediensten in de Unie in 2012 bijna 40 miljoen producten hebben tegengehouden waarvan werd vermoed dat ze inbreuk maakten op intellectuele‑eigendomsrechten (IER). Hoewel dit aantal lager is dan in 2011, is de waarde van de onderschepte goederen met bijna 1 miljard euro nog altijd hoog. Het vandaag verschenen rapport bevat eveneens statistieken over het soort, de herkomst en de vervoerswijze van de namaakgoederen die aan de EU-buitengrenzen zijn tegengehouden. De onderscheppingen bestonden voor een groot deel uit sigaretten (31 %), gevolgd door diverse goederen (12 %, bijvoorbeeld flessen, lampen, lijm, batterijen en waspoeder) en verpakkingsmateriaal (10 %). Ook in 2012 ging het in zo´n 70 % van de douane‑interventies om post‑ en koerierszendingen en in 23 % van deze tegengehouden zendingen betrof het medicijnen.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane‑unie, audit en fraudebestrijding: "De douane vormt de eerste verdedigingslinie van de EU tegen namaakgoederen die legale ondernemingen ondermijnen. Het rapport van vandaag toont aan hoe actief de douanediensten zijn en hoe belangrijk hun werk op dit terrein is. Ik zal blijven streven naar een nog betere bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in Europa door samen te werken met internationale partners, het bedrijfsleven en de lidstaten."

Wat de herkomst van de namaakgoederen betreft, blijft China het belangrijkste land. Andere landen domineren echter als het gaat om specifieke productcategorieën, zoals Marokko voor levensmiddelen, Hongkong voor cd´s, dvd´s en andere tabaksproducten (vooral elektronische sigaretten en de vloeibare vullingen hiervoor) en Bulgarije voor verpakkingsmaterialen. Zo´n 90 % van alle tegengehouden zaken is vernietigd of er werd een rechtszaak aangespannen om de inbreuk vast te stellen.

Achtergrond

Zoals in de Europa 2020-strategie wordt benadrukt, is de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten een steunpilaar van de EU-economie en een belangrijke motor voor de verdere groei ervan op gebieden zoals onderzoek, innovatie en werkgelegenheid. Een doeltreffende IER-handhaving is ook van wezenlijk belang voor de gezondheid en de veiligheid, aangezien sommige, in een ongecontroleerd kader geproduceerde namaakgoederen (zoals levensmiddelen, lichaamsverzorgingsproducten en speelgoed) een groot gevaar voor burgers kunnen opleveren.

De douanediensten in de Unie spelen aan de EU‑grenzen een cruciale rol bij het tegenhouden van producten waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op intellectuele‑eigendomsrechten. Sinds 2000 doet de Commissie jaarlijks verslag van de activiteiten van de douanediensten met betrekking tot de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Deze verslagen, gebaseerd op informatie die de nationale douanediensten aan de Commissie hebben doorgegeven, vormen een waardevolle bijdrage voor het onderzoek naar IER‑inbreuken in de Unie door de douanediensten en voor EU‑instellingen zoals het Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele‑eigendomsrechten.

In juni 2013 is een nieuwe verordening inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane vastgesteld (zie MEMO/11/332 en MEMO/13/527). Met deze verordening worden de regels aangescherpt zodat de douane krachtdadiger kan optreden bij de handhaving van intellectuele‑eigendomsrechten .

Op 10 december 2012 heeft de Raad een nieuw EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2013-2017 vastgesteld (zie MEMO/12/967). De strategische doelstellingen van dit actieplan zijn de volgende:

  • de effectieve uitvoering en monitoring van de nieuwe EU‑wetgeving inzake IER‑handhaving door de douane;

  • het aanpakken van de handel in IER‑inbreukmakende goederen door de hele internationale toeleveringsketen;

  • het aanpakken van de belangrijkste trends in de handel in IER‑inbreukmakende goederen;

  • het versterken van de samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele‑eigendomsrechten

  • en met rechtshandhavingsinstanties.

Zie voor het volledige verslag:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Zie ook: MEMO/13/738

Een videofilmpje kan worden bekeken op EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Foto´s zijn beschikbaar via het audiovisueel portaal:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Contact:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar