Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 5 August 2013

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība — 2012. gadā muitnieki uz ES robežām aizturējuši viltotas preces 1 miljarda eiro vērtībā

Saskaņā ar Komisijas gada ziņojumu par muitas pasākumiem, kas veikti intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai, ES muitas darbinieki 2012. gadā ir aizturējuši gandrīz 40 miljonus produktu, par kuriem radušās aizdomas, ka tie ražoti, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT). Lai gan šis rādītājs ir mazāks nekā 2011. gadā, pārtverto preču vērtība joprojām ir augsta, sasniedzot gandrīz 1 miljardu eiro. Šodienas ziņojumā ir sniegti arī statistikas dati par viltoto produktu, kuri aizturēti pie ES ārējām robežām, veidu, izcelsmi un pārvadāšanas metodi. Lielā daļā gadījumu aizturētās preces bija cigaretes (31 %), nākamā lielākā kategorija (12 %) bija dažādas preces (piemēram, pudeles, lampas, līme, baterijas, veļas pulveris), un tai seko iepakojuma materiāli (10 %). Apmēram 70 % no muitas intervences darbībām joprojām attiecās uz pasta un kurjerpasta pakām, un 23 % no aizturēšanas gadījumiem bija saistīti ar medikamentu pasta pārvadājumiem.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: Muita ir galvenais Eiropas Savienības sargs cīņā pret viltotiem ražojumiem, kas apdraud likumīgu uzņēmējdarbību. Šodienas ziņojums parāda to, cik intensīvs un nozīmīgs ir šajā jomā veiktais muitas iestāžu darbs. Es centīšos panākt arvien labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropā, mums sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, nozari un dalībvalstīm.”

Vairums viltoto preču joprojām nāk no Ķīnas. Savukārt konkrētās produktu kategorijās visvairāk viltojumu nāk citām valstīm, piemēram, no Marokas — pārtikas produkti, no Honkongas — CD/DVD, kā arī citi tabakas izstrādājumi (galvenokārt elektroniskās cigaretes un tajās pildāmais šķidrums), un no Bulgārijas — iepakojuma materiāli. Aptuveni 90 % aizturēto ražojumu tika vai nu iznīcināti, vai arī tika iesniegta prasība tiesā, lai noteiktu tiesību pārkāpumu.

Vispārīga informācija

Kā tas jau uzsvērts stratēģijā „Eiropa 2020", intelektuālā īpašuma tiesības ir ES ekonomikas stūrakmens un tās turpmākas izaugsmes dzinējspēks tādās nozarēs kā pētniecība, inovācija un nodarbinātība. Efektīva IĪT īstenošanas kontrole ir ļoti nozīmīga arī veselībai un drošībai, jo dažas viltotās preces (piemēram, pārtikas produkti, ķermeņa kopšanas līdzekļi un bērnu rotaļlietas), kuras tiek ražotas nereglamentētā vidē, var iedzīvotājiem radīt nopietnu apdraudējumu.

ES muitas iestādēm ir nozīmīgs uzdevums — nepieļaut to, ka ES tiek ievestas preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ražotas, pārkāpjot intelektuālā īpašuma tiesības. Kopš 2000. gada Komisija ik gadu publicē ziņojumu par muitas darbībām saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu. Šie ziņojumi, kas balstīti uz datiem, kurus Komisijai nosūtījušas valstu muitas pārvaldes, ir vērtīgs muitas iestāžu devums Savienībā notikušo IĪT pārkāpumu analīzei un ES iestādēm, piemēram, Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra darbam.

2013. gada jūnijā tika pieņemta jauna Regula par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (skat. MEMO/11/332 un MEMO/13/527). Tā pastiprina noteikumus, kas attiecas uz muitas iestādēm, tām īstenojot intelektuālā īpašuma tiesības.

2012. gada 10. decembrī Padome pieņēma jaunu ES Muitas rīcības plānu 2013. līdz 2017. gadam, lai cīnītos pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem (skat. MEMO/12/967). Šā rīcības plāna stratēģiskie mērķi ir šādi:

  • efektīvi īstenot un pārraudzīt jaunos ES tiesību aktus attiecībā uz muitas darbu IĪT īstenošanas jomā;

  • visā starptautiskajā piegādes ķēdē cīnīties pret tādu preču tirdzniecību, ar kurām tiek pārkāptas IĪT;

  • cīnīties pret galvenajām tendencēm tādu preču tirdzniecībā, ar kurām tiek pārkāptas IĪT;

  • stiprināt sadarbību ar Eiropas IĪT pārkāpumu novērošanas centru;

  • stiprināt sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm.

Lai iepazītos ar ziņojuma pilnu tekstu, skatīt:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Skatīt arī: MEMO/13/738

Videoarhīvu materiāls ir pieejams Eiropas TV informācijas dienesta (EbS) tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotogrāfijas pieejamas audiovizuālo pakalpojumu portālā:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontaktpersonas :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar