Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 5 d.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga. 2012 m. muitinės ES pasienyje sulaikė 1 mlrd. EUR vertės padirbtų prekių

Remiantis duomenimis, pateiktais Komisijos metinėje muitinių veiksmų saugant intelektinės nuosavybės teises ataskaitoje, 2012 m. ES muitinės sulaikė beveik 40 mln. prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Nors tai mažiau negu 2011 m., tačiau perimtų prekių vertė išlieka didelė – beveik 1 mlrd. EUR. Šiandienos ataskaitoje taip pat pateikiami statistiniai duomenys apie ES pasienyje sulaikytų suklastotų prekių rūšį, kilmę ir gabenimo būdus. Cigaretės sudaro didelę visų perimtų prekių dalį – 31 %, įvairios prekės (pvz., buteliai, lempos, klijai, baterijos, skalbimo milteliai) – antra didžiausia kategorija (12 %), trečią vietą užima pakavimo medžiagos (10 %). 2012 m. apie 70 % muitinės intervencijos atvejų buvo susiję su pašto siuntomis ir per kurjerius pristatomomis siuntomis; 23 % sulaikytų pašto siuntų buvo vaistų siuntos.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Muitinės yra pirmoji ES gynybinė linija, sauganti nuo padirbtų produktų, dėl kurių kyla grėsmė teisėtą veiklą vykdančioms įmonėms. Šiandienos ataskaita rodo, kokį didelį ir svarbų darbą šioje srityje atlieka muitinės. Ir toliau raginsiu didinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą Europoje bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, pramone ir valstybėmis narėmis.“

Kalbant apie kilmės šalis, Kinija tebėra pagrindinis prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, šaltinis. Tačiau tam tikrų kategorijų prekės daugiausiai pagamintos kitose šalyse, pavyzdžiui, Maroke – maisto produktai, Honkonge – CD bei DVD ir kiti tabako produktai (ypač elektroninės cigaretės ir jų užpildymo skystis), o Bulgarijoje – pakavimo medžiagos. Apie 90 % visų sulaikytų prekių buvo sunaikinta arba dėl jų pradėtas teismo procesas siekiant nustatyti, ar padarytas pažeidimas.

Pagrindiniai faktai

Kaip apibrėžiama strategijoje „Europa 2020“ , intelektinės nuosavybės teisių apsauga – ES ekonomikos pagrindas ir viena iš svarbiausių jos tolimesnio augimo varomųjų jėgų tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai, inovacijos ir užimtumas. Veiksmingas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas taip pat labai svarbus piliečių sveikatai ir saugai, nes tam tikri nereguliuojamoje aplinkoje pagaminti suklastoti gaminiai (pavyzdžiui, maisto produktai, kūno priežiūros prekės ir žaislai) gali kelti didelį pavojų piliečiams.

Siekiant užtikrinti, kad prekės, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, nepatektų į vidaus rinką, ES muitinėms tenka labai svarbus vaidmuo. Nuo 2000 m. Komisija skelbia metines muitinių veiksmų saugant intelektinės nuosavybės teises ataskaitas. Šios ataskaitos, parengtos remiantis nacionalinių muitinės administracijų Komisijai pateiktais duomenimis, – vertinga medžiaga analizuojant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus Sąjungoje. Šią analizę atlieka muitinės ir ES institucijos, pavyzdžiui, Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras.

2013 m. birželio mėn. priimtas naujas Reglamentas dėl muitinės vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo (žr. MEMO/11/332 ir MEMO/13/527). Juo sugriežtinamos muitinėms taikomos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti intelektinės nuosavybės teises.

2012 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė naują 2013–2017 m. ES kovos su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais muitinės veiksmų planą (žr. MEMO/12/967). Šio veiksmų plano strateginiai tikslai:

  • efektyviai įgyvendinti naują ES teisės aktą dėl muitinių veiksmų užtikrinant intelektinės nuosavybės teises ir prižiūrėti jo įgyvendinimą;

  • visoje tarptautinėje tiekimo grandinėje kovoti su prekyba prekėmis, pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises;

  • kovoti su pagrindinėmis prekybos prekėmis,pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tendencijomis;

  • stiprinti bendradarbiavimą su Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centru

  • ir teisėsaugos institucijomis.

Visa ataskaita pateikta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Taip pat žr. MEMO/13/738

Vaizdo siužetą galima pasižiūrėti per EbS palydovą:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Nuotraukos skelbiamos AV portale:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar