Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5 August 2013.

Zaštita prava intelektualnog vlasništva: carinske su službe na granicama EU-a u 2012. zaplijenile krivotvorenu robu u vrijednosti od 1 milijarde EUR

Prema godišnjem izvješću Komisije o carinskim aktivnostima za provedbu prava intelektualnog vlasništva carinske službe EU-a zaplijenile su u 2012. gotovo 40 milijuna proizvoda zbog sumnje na povredu prava intelektualnog vlasništva (IPR). Iako je taj iznos manji nego 2011., vrijednost zaplijenjene robe od gotovo 1 milijarde EUR još uvijek je visoka. Izvješće sadržava i statističke podatke o vrsti, podrijetlu i načinu prijevoza krivotvorenih proizvoda koji su zaplijenjeni na vanjskim granicama EU-a. Veliki dio zadržane robe činile su cigarete (31 %), zatim raznovrsna roba (npr. boce, svjetiljke, ljepila, baterije, prašak za pranje) kao druga najveća kategorija (12 %), a slijede je materijali za ambalažu (10 %). Poštanski i kurirski paketi i dalje su činili oko 70 % carinskih intervencija u 2012., pri čemu se 23 % zadržane robe u poštanskom prometu odnosilo na lijekove.

Algirdas Šemeta, povjerenik za oporezivanje, carine, statistiku, borbu protiv prijevara i reviziju, izjavio je: „Carina je prva linija obrane EU-a protiv krivotvorenih proizvoda kojima se potkopava zakonito poslovanje. Ovim se izvješćem pokazalo koliko je intenzivan i važan rad carinskih službi u tom području. Nastavit ću se zauzimati za još veću zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Europi putem suradnje s međunarodnim partnerima, industrijom i državama članicama.

Kada je riječ o podrijetlu krivotvorene robe, glavni je izvor i dalje Kina. Međutim, druge su države bile glavni izvor po posebnim kategorijama proizvoda, kao što je Maroko za prehrambene proizvode, Hong Kong za CD-ove/DVD-ove i ostale duhanske proizvode (uglavnom elektronske cigarete i tekuća punjenja za njih) te Bugarska za materijale za ambalažu. Oko 90 % ukupne oduzete robe uništeno je ili je pokrenut sudski postupak za utvrđivanje prekršaja.

Pozadina

Kako se ističe u strategiji EU-a Europa 2020., zaštita prava intelektualnog vlasništva temelj je gospodarstva EU-a i ključni pokretač daljnjeg rasta u područjima kao što su istraživanje, inovacije i zapošljavanje. Učinkovita provedba prava intelektualnog vlasništva neophodna je i za zdravlje i sigurnost jer određeni krivotvoreni proizvodi (kao što su prehrambeni proizvodi, proizvodi za njegu tijela i dječje igračke), koji se proizvode u nereguliranom okruženju, mogu biti ozbiljna prijetnja građanima.

Carinske službe EU-a imaju ključnu ulogu pri sprečavanju unosa proizvoda za koje se sumnja da povređuju prava intelektualnog vlasništva u EU. Komisija od 2000. godine objavljuje godišnje izvješće o carinskim aktivnostima povezanima s provedbom prava intelektualnog vlasništva. Ta se izvješća temelje na podacima koje Komisiji dostavljaju nacionalne carinske uprave te čine dragocjen doprinos analizi povrede prava intelektualnog vlasništva u Uniji koju provode carinske službe te institucijama EU-a kao što je Opservatorij za povrede prava intelektualnog vlasništva.

U lipnju 2013. donesena je nova Uredba o provedbi prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih službi (vidi MEMO/11/332 i MEMO/13/527). Njome se postrožuju pravila za provedbu prava intelektualnog vlasništva koja primjenjuju carinske službe.

Dana 10. prosinca 2012. Vijeće je donijelo novi carinski akcijski plan EU-a za borbu protiv povrede prava intelektualnog vlasništva za razdoblje od 2013. do 2017. (vidi MEMO/12/967). Strateški ciljevi tog akcijskog plana su sljedeći:

  • učinkovita provedba i nadzor zakonodavstva EU-a o provedbi prava intelektualnog vlasništva od strane carinskih službi;

  • borba protiv trgovine robom kojom se povređuju prava intelektualnog vlasništva u čitavom međunarodnom opskrbnom lancu;

  • zaustavljanje vodećih trendova u trgovini robom kojom se povređuju prava intelektualnog vlasništva;

  • jačanje suradnje s Europskim opservatorijem za povrede prava intelektualnog vlasništva

  • i tijelima za provedbu zakona.

Cijelo izvješće dostupno je ovdje:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Vidi također : MEMO/13/738

Snimke su dostupne na kanalu EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografije su dostupne na audiovizualnom portalu:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar