Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5.8.2013

Tullin haltuunottamien tuoteväärennösten arvo oli EU:ssa miljardi euroa vuonna 2012

Tulli otti haltuun EU:ssa vuonna 2012 lähes 40 miljoonaa tuotetta, joiden epäiltiin loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia. Tämä käy ilmi teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevasta komission vuosikertomuksesta. Vaikka tämä on vähemmän kuin vuonna 2011, haltuunotettujen tavaroiden arvo on edelleen korkea, lähes miljardi euroa. Tänään annettu kertomus sisältää myös tilastoja EU:n ulkorajoilla haltuunotettujen tuoteväärennösten tyypistä, alkuperästä ja kuljetustavasta. Suuri osa haltuunotetuista tavaroista oli savukkeita (31 %). Seuraavaksi suurimmat tavaraluokat olivat pullojen, lamppujen, liimojen, patterien ja pesupulverien kaltaiset sekalaiset tavarat (12 %) ja pakkausmateriaalit (10 %). Vuonna 2012 tuoteväärennöksistä havaittiin edelleen noin 70 prosenttia posti- ja kuriiriliikenteessä. Postiliikenteen haltuunotoista 23 prosenttia oli lääkkeitä.

Verotuksesta, tulliliitosta, tarkastustoiminnasta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan tulli on eturintamassa torjumassa laillisesti toimivien yritysten asemaa heikentäviä tuoteväärennöksiä EU:ssa. ”Tänään julkaistu kertomus osoittaa, miten tärkeässä asemassa tulli on tässä tehtävässä. Pyrin tehostamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa entisestään Euroopassa yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme, tuotannonalan ja jäsenvaltioiden kanssa”, Šemeta lisäsi.

Suuri osa väärennetyistä tavaroista tuli edelleen Kiinasta, mutta tiettyjen tavaraluokkien kohdalla väärennösten lähde oli kuitenkin muualla. Esim. väärennettyjä elintarvikkeita tuli eniten Marokosta, väärennettyjä CD/DVD-levyjä ja muita tupakkatuotteita (lähinnä sähkötupakoita ja niiden täyttönesteitä) Hongkongista ja väärennettyjä pakkausmateriaaleja Bulgariasta. Noin 90 prosenttia kaikista haltuunotetuista tuotteista joko tuhottiin tai niistä pantiin vireille tuomioistuinmenettely rikkomuksen määrittämiseksi.

Taustaa

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on EU:n talouden kulmakivi. Sillä on ratkaiseva merkitys tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisessä ja työttömyyden vähentämisessä. Tosiasiallinen teollis- ja tekijänoikeuksien valvonta on välttämätöntä myös sen vuoksi, että tietyt sääntelemättömässä ympäristössä valmistettavat väärennökset (kuten elintarvikkeet, vartalonhoitotuotteet ja lelut) voivat aiheuttaa vakavan uhan kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Tulli on tältä osin keskeinen toimija, sillä se estää teollis- ja tekijänoikeuksien vastaisiksi epäiltyjen tuotteiden pääsyn EU:hun. Komissio on vuodesta 2000 alkaen julkaissut teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvää tullitoimintaa koskevan vuosikertomuksen, joka laaditaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten komissiolle toimittamien tietojen perusteella. Tulli ja eri EU:n elimet, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus, saavat niistä arvokasta tietoa arvioidessaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia unionissa.

Kesäkuussa 2013 annettiin uusi asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (ks. MEMO/11/32 ja MEMO/13/527). Sillä lujitetaan sääntöjä, joiden nojalla tulliviranomaiset valvovat teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa.

Neuvosto hyväksyi 10. joulukuuta 2012 vuosia 2013–2017 koskevan uuden EU:n tullitoimintaohjelman, jonka tavoitteena on torjua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia (ks. MEMO/12/967). Sen strategiset tavoitteet ovat seuraavat:

  • teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan uuden EU-lainsäädännön tosiasiallinen täytäntöönpano ja seuraaminen;

  • teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävän kaupan estäminen kansainvälisessä toimitusketjussa;

  • teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla tavaroilla käytävän kaupan tärkeimpien kehityssuuntausten torjuminen;

  • teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen; ja

  • lainvalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen.

Kertomus on kokonaisuudessaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Ks. myös MEMO/13/738

Asiaan liittyviä arkistokuvia on Europe by Satellite –palvelussa

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Valokuvia on nähtävissä seuraavassa av-portaalissa:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70


Side Bar