Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. august 2013

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder: Toldmyndigheder tilbageholdt falske varer for 1 mia. EUR ved EU's grænser i 2012

Ifølge Kommissionens årlige rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilbageholdt toldmyndighederne i EU i 2012 næsten 40 mio. varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder. Selvom tallet er mindre end i 2011, løber de tilbageholdte varer stadig op på en høj værdi af næsten 1 mia. EUR. Rapporten indeholder også statistik over typer, oprindelsessteder og transportmetoder for de forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU's ydre grænser. Cigaretter udgjorde en stor andel af tilbageholdelserne (31 %), diverse varer (f.eks. flasker, lamper, lim, batterier og vaskepulver) var næststørste kategori (12 %) efterfulgt af emballeringsmateriale (10 %). Post- og kurérpakker udgjorde fortsat omkring 70 % af toldvæsenets interventioner i 2012, og 23 % af de tilbageholdte pakker indeholdt lægemidler.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, sagde: "Toldkontrol er EU's første værn mod forfalskede varer, som er til skade for lovlige virksomheder. Dagens rapport viser omfanget og betydningen af det arbejde, der udføres af toldmyndighederne på dette område. Jeg vil fortsat skubbe på for at sikre en endnu bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Europa gennem vores arbejde med internationale partnere, industrien og medlemsstaterne."

Hvad angår de forfalskede varers oprindelsessted, var Kina fortsat den primære kilde. Andre lande var dog primær kilde for visse specifikke varekategorier, såsom Marokko for fødevarer, Hongkong for CD'er/DVD'er og andre tobaksvarer (primært elektroniske cigaretter og flydende opfyldning til dem) og Bulgarien for emballeringsmaterialer. Omkring 90 % af alle tilbageholdelser blev enten destrueret, eller der blev indledt en retssag for at fastslå overtrædelsen.

Baggrund

Som det understreges i EU’s 2020-strategi, udgør beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder en hjørnesten i EU's økonomi og en vigtig drivkraft for yderligere vækst på områder som f.eks. forskning, innovation og beskæftigelse. En effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er også afgørende for sundhed og sikkerhed, da visse forfalskede varer (såsom levnedsmidler, kropsplejemidler og legetøj), der er fremstillet under ukontrollerede forhold, kan udgøre en alvorlig trussel for borgerne.

EU's toldmyndigheder spiller en afgørende rolle, når det drejer sig om at forhindre varer, som formodes at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, i at komme ind i EU. Siden 2000 har Kommissionen offentliggjort en årlig rapport om toldforanstaltninger til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Disse rapporter, som bygger på data, som Kommissionen har fået fra de nationale toldmyndigheder, er et værdifuldt input til analysen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU, som udføres af toldmyndighederne for EU's institutioner som Observationscenteret for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.

I juni 2013 blev en ny forordning om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ved toldsteder vedtaget (se MEMO/11/332 og MEMO/13/527) Den styrker bestemmelserne om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Den 10. december 2012 vedtog Rådet EU's nye toldhandlingsplan for 2013-2017, som skal bekæmpe krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (se MEMO/12/967). De strategiske mål med denne handlingsplan er:

  • effektiv gennemførelse og overvågning af EU's nye lovgivning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

  • håndtering af handel med varer, som krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, i hele den internationale forsyningskæde

  • håndtering af de vigtigste tendenser inden for handel med varer, som krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder

  • styrkelse af samarbejdet med Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder

  • samt de retshåndhævende myndigheder.

Den fuldstændige rapport findes på:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Se også MEMO/13/738

Stock-shots på EbS:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074051

Fotografier på AV-portal:

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?&mgid=613&sitelang=en

{0>Contacts :<}89{>Kontaktpersoner:<0}

{0>Emer Traynor (+32 2 292 15 48)<}0{>Emer Traynor (+32 2 292 15 48)<0}

{0>Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)<}0{>Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)<0}


Side Bar