Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 januari 2013

Kommissionen vill förbjuda den amfetaminliknande drogen 4-MA i hela EU

Idag föreslår Europeiska kommissionen ett totalförbud inom hela EU för den amfetaminliknande syntetiska substansen 4-MA. Kommissionen uppmanar EU:s medlemsländer att motverka fri spridning av drogen inom Europa genom att införa kontrollåtgärder. Drogen, som egentligen heter 4-methylamfetamin, har bannlysts i tio EU-länder (Österrike, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Litauen, Nederländerna och Storbritannien). Den förekom i samband med 21 dödsfall i fyra EU-länder bara under 2010-2012.

Drogen 4-MA framställs och distribueras av brottssyndikat och är känd för att orsaka dödsfall, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor.

Drogen har upptäckts i femton EU-länder och är redan förbjuden i tio. Åtgärder på EU-nivå ska hindra den från att spridas och skada ungdomar i hela Europa, fortsätter hon.

Minst 21 dödsfall har hittills rapporterats i fyra medlemsländer (Belgien, Danmark, Nederländerna och Storbritannien) där spår av 4-MA upptäckts vid obduktion, ibland i kombination med andra substanser, vanligen amfetamin.

Kommissionen föreslår idag att man inom hela EU kriminaliserar framställning och försäljning av 4-MA. Genom att rösta med kvalificerad majoritet i rådet ska medlemsländerna nu besluta om förslaget ska träda i kraft.

Bakgrund

4-MA är en syntetiskt framställd centralstimulerande substans som liknar amfetamin. Den är vanligast som pulver eller pasta, men förekommer också i form av tabletter eller i flytande form, ofta i blandningar som innehåller amfetamin och koffein. 4-MA brukar säljas som amfetamin och därför vet många inte vad det är de använder.

En vetenskaplig riskanalys som utförts av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk i Lissabon visar att 4-MA kan ha kraftiga biverkningar, däribland förhöjd kroppstemperatur, högt blodtryck, ätstörningar, illamående, huvudvärk, sömnstörningar, paranoia, ångest och depression. 4-MA har inget fastställt medicinskt värde eller annat känt berättigat ändamål. Det är ett narkotikaklassat ämne i tio EU-länder: Österrike, Cypern, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Litauen, Nederländerna och Storbritannien.

Kommissionens förslag är en uppföljning av rådets beslut 2005/387/RIF om riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen. Rådet begärde en riskbedömning den 24 september 2012.

År 2010 föreslog och erhöll kommissionen ett EU-omfattande förbud mot det ecstasyliknande preparatet mefedron (MEMO/10/646). Den 25 oktober 2011 meddelade kommissionen att EU-bestämmelserna skulle ses över för att bättre motverka otillåtna preparat, i synnerhet nya psykoaktiva ämnen som efterliknar farliga droger som ecstasy eller kokain och är ett växande problem (IP/11/1236). Ett lagförslag väntas under 2013.

EU kartlade under 2012 hela 73 preparat, vilket är 24 fler än år 2009. Det blir allt vanligare att preparaten säljs via internet och de sprids snabbt i medlemsländerna, som har problem med att stoppa försäljningen.

Enligt en Eurobarometerundersökning från 2011 använder allt fler ungdomar i Europa preparat med effekter som liknar narkotikaklassade preparat. Fem procent uppger sig ha provat. Sifforna är högst i Irland (16 %), Polen (9 %), Lettland (9 %), Storbritannien (8 %) och Luxemburg (7 %). Eurobarometerundersökningen visade att en bred majoritet av ungdomar i åldrarna 15-24 år i alla 27 medlemsländerna är för ett förbud mot dessa preparat.

Mer information

Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Följ vice ordföranden på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar