Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. januarja 2013

Komisija predlaga prepoved droge amfetaminskega tipa 4-MA v EU

Evropska komisija je danes predlagala, da se povsod po EU prepove uporaba sintetične snovi 4-MA, ki ima podobne fizične učinke kot amfetamini. Komisija je države članice pozvala, naj preprečijo prosto razširjanje te droge po Evropi z nadzornimi ukrepi. Uporaba 4-metilamfetamina, oziroma 4-MA, je že nezakonita v 10 državah EU (Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Irska, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo). Samo v obdobju 2010–2012 je že bila povezana z 21 smrtnimi primeri v štirih državah EU.

Vemo, da 4-MA proizvajajo in razširjajo kriminalne skupine in da ta snov ubija,“ je dejala podpredsednica Komisije in komisarka za notranje zadeve Viviane Reding. Uporabo te snovi so zasledili v 15 državah EU in jo prepovedali v 10. Z vseevropskim ukrepom bomo lahko zaustavili njeno razširjanje in tako preprečili, da škoduje mladim po vsej Evropi.“

Pri vsaj 21 smrtnih primerih v štirih državah članicah (Belgija, Danska, Nizozemska in Združeno kraljestvo) so v obdukcijskih vzorcih ugotovili prisotnost 4-MA, bodisi samostojno ali skupaj z drugimi snovmi, zlasti amfetamini.

Komisija predlaga prepoved proizvodnje in trženja 4-MA ter uvedbo kazenskih sankcij. Vlade EU morajo zdaj s kvalificirano večino v Svetu odločiti, ali bodo začele uveljavljati te ukrepe.

Splošne informacije

4-MA je sintetičen stimulans z učinki, primerljivimi z amfetaminskimi. Večinoma se proizvaja v obliki prahu ali paste, vendar je na voljo tudi v obliki tablet in v tekoči obliki, pogosto v mešanicah, ki vsebujejo amfetamin in kofein. Običajno se prodaja kot amfetamin, zato se večina uporabnikov ne zaveda, da uživa to snov.

Znanstvena ocena tveganja, ki jo je opravil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), s sedežem v Lizboni, je pokazala, da ima lahko 4-MA pomembne škodljive učinke, kot so hipertermija, previsok krvni tlak, anoreksija, slabost, glavobol, nespečnost, paranoja, anksioznost in depresija. 4-MA nima dokazane zdravstvene vrednosti ali drugega znanega legitimnega namena. V 10 državah EU je nadzorovana snov: Avstrija, Ciper, Danska, Francija, Irska, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Predlog Komisije upošteva postopek za oceno tveganja in nadzor nad novimi psihoaktivnimi snovmi, določen s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ. Svet je zaprosil za navedeno oceno tveganja 24. septembra 2012.

Leta 2010 je Komisija predlagala in dosegla vseevropsko prepoved mefedrona, ekstaziju podobne droge (glej MEMO/10/646). 25. oktobra 2011 je Evropska komisija napovedala spremembo pravil EU za boj proti nedovoljenim drogam, zlasti novim psihoaktivnim snovem, ki posnemajo učinke nevarnih drog, kot sta ekstazi in kokain, in povzročajo čedalje več težav (IP/11/1236). Zakonodajni predlog bo predvidoma pripravljen v letu 2013.

EU je v letu 2012 ugotovila rekordno povečanje števila teh snovi na 73 s 24 leta 2009. Te droge so vse bolj dostopne prek spleta in so se hitro razširile v mnogih državah članicah, ki vse težje preprečujejo njihovo prodajo.

Iz raziskave Eurobarometra iz leta 2011 je razvidno, da so vse bolj priljubljene nove snovi, ki posnemajo učinke prepovedanih drog, pri čemer je 5 % mladih Evropejcev odgovorilo, da so jih že uživali. Številke so najvišje na Irskem (16 %), sledijo pa Poljska (9 %), Latvija (9 %), Združeno kraljestvo (8 %) in Luksemburg (7 %). Raziskava je pokazala, da je v 27 državah članicah EU velika večina mladih med 15 in 24 letom za prepoved teh snovi.

Več informacij

Evropska komisija – politika nadzora nad drogami:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar