Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. januára 2013

Komisia vyzýva k celoeurópskemu zákazu drogy „4-MA“ podobnej amfetamínom

Európska komisia dnes navrhla zákaz drogy „4-MA“ v celej EÚ. Ide o syntetickú látku s porovnateľnými účinkami na organizmus ako amfetamíny. Komisia požiadala členské štáty EÚ, aby zabránili voľnému rozšíreniu tejto drogy v Európe tým, že ju podrobia kontrolným opatreniam. 4-metylamfetamín – alebo 4-MA – je už nelegálny v 10 krajinách EÚ (v Rakúsku, na Cypre, v Dánsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Maďarsku, Írsku, Litve, Holandsku a Spojenom kráľovstve). Len v rokoch 2010 až 2012 sa táto droga spája s 21 úmrtiami v štyroch krajinách EÚ.

4-MA vyrábajú a distribuujú zločinecké skupiny a je o ňom známe, že zabíja,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Jeho výskyt bol zistený v 15 krajinách EÚ a zakázaný je už v desiatich. Opatrenie zamerané na celú EÚ pomôže zastaviť jeho šírenie, aby už nemohol ubližovať mladým ľuďom v celej Európe.“

V štyroch členských štátoch (v Belgicku, Dánsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve) bolo doteraz nahlásených 21 úmrtí, v prípade ktorých sa vo vzorkách odobratých posmrtne zistila prítomnosť 4-MA – buď samostatne, alebo v kombinácii s inými látkami, najmä amfetamínmi.

Na základe dnešných návrhov Komisie by sa zaviedol zákaz výroby a uvádzania 4-MA na trh a vzťahovali by sa naň trestnoprávne sankcie v celej Európe. Vlády členských štátov EÚ musia teraz hlasovaním kvalifikovanou väčšinou v Rade rozhodnúť, či tieto opatrenia nadobudnú účinnosť.

Súvislosti

4-MA je syntetickým povzbudzujúcim prostriedkom, ktorého účinky sú porovnateľné s amfetamínmi. Vyrába sa najmä vo forme prášku alebo pasty, ale objavil sa aj vo forme tabletiek a v tekutej forme, často v zmesiach obsahujúcich amfetamín a kofeín. 4-MA sa bežne predáva ako amfetamín, a väčšina používateľov si preto ani neuvedomuje, že konzumuje túto látku.

Z vedeckého hodnotenia rizík, ktoré vykonalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Lisabone, vyplynulo, že 4-MA môže mať významné škodlivé účinky, akými sú napríklad hypertermia, vysoký krvný tlak, anorexia, nevoľnosť, bolesti hlavy, nespavosť, paranoja, úzkosť a depresia. 4-MA nemá žiadnu dokázanú lekársku hodnotu ani iný známy legitímny účel. Je kontrolovanou látkou v 10 krajinách EÚ: v Rakúsku, na Cypre, v Dánsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Maďarsku, Írsku, Litve, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

Návrh Komisie vychádza z postupu hodnotenia rizika a kontroly nových psychoaktívnych látok, ktorý bol stanovený rozhodnutím Rady 2005/387/SVV. Rada si toto hodnotenie rizika vyžiadala 24. septembra 2012.

Komisia v roku 2010 navrhla a dosiahla zákaz mefedrónu, látky podobnej extáze (pozri MEMO/10/646) platný v celej EÚ. Európska komisia 25. októbra 2011 oznámila, že zamýšľa úplne prepracovať pravidlá EÚ na boj proti nelegálnym drogám, a najmä proti novým psychaktívnym látkam, ktoré napodobňujú účinky nebezpečných drog ako extáza či kokaín a ktoré predstavujú čoraz väčší problém (IP/11/1236). Predloženie legislatívneho návrhu sa očakáva v roku 2013.

EÚ identifikovala v roku 2012 rekordný počet takýchto látok – 73. V roku 2009 ich bolo len 24. Tieto látky možno čoraz ľahšie získať cez internet a rýchlo sa rozšírili v mnohých členských štátoch, ktoré čelia ťažkostiam pri zabraňovaní ich predaju.

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2011 nové látky, ktoré napodobňujú účinky nelegálnych drog, získavajú na popularite, pričom 5 % mladých Európanov uvádza, že ich už niekedy vyskúšali. Tieto údaje sú najvyššie v Írsku (16 %), po ktorom nasleduje Poľsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené kráľovstvo (8 %) a Luxembursko (7 %). Z Eurobarometra vyplynulo, že vo všetkých 27 členských štátoch EÚ je veľká väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov za zákaz týchto látok.

Ďalšie informácie

Európska komisia – politika v oblasti kontroly drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar