Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 januari 2013

Commissie vraagt EU-wijd verbod op amfetamine-achtige drug “4-MA”

De Europese Commissie heeft vandaag een EU-wijd verbod voorgesteld op “4-MA”, een synthetische stof met fysieke effecten die vergelijkbaar zijn met die van amfetaminen. Zij heeft de EU-lidstaten gevraagd de vrije verspreiding van de drug in Europa een halt toe te roepen door deze aan controlemaatregelen te onderwerpen. 4-methylamfetamine – of 4-MA – is reeds illegaal verklaard in 10 EU-landen (Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk). Alleen al voor de periode 2010-2012 is de stof in verband gebracht met 21 dodelijke slachtoffers in vier EU-landen.

De productie en distributie van 4-MA is in handen van criminele benden en de stof staat bekend als dodelijk”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “De drug is aangetroffen in 15 EU-lidstaten en is al in 10 landen verboden. EU-wijd optreden zal de verspreiding ervan een halt toeroepen zodat jongeren in Europa niet langer het slachtoffer worden.”

Minstens 21 dodelijke gevallen zijn gesignaleerd in vier lidstaten (België, Denemarken, Nederland en Verenigd Koninkrijk), waar 4-MA aangetroffen is in post-mortem genomen stalen, alleen of in combinatie met andere stoffen, met name amfetaminen.

Het voorstel van de Commissie van vandaag leidt tot een verbod op het vervaardigen en verhandelen van 4-MA door het in heel Europa strafbaar te stellen. De regeringen van de EU moeten nu via een stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad besluiten deze maatregelen in werking te stellen.

Achtergrond

4-MA is een synthetisch stimulantium dat effecten veroorzaakt die vergelijkbaar zijn met die van amfetaminen. Het wordt meestal in de vorm van poeder of pasta aangemaakt maar is ook al opgedoken in tabletten of in vloeibare vorm, vaak in mengsels met amfetamine en cafeïne. 4-MA wordt gewoonlijk als amfetamine verkocht en om die reden zijn de meeste gebruikers er zich niet van bewust dat zijn deze stof innemen.

Uit een wetenschappelijke risicobeoordeling van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugverslaving (EMCDDA) is gebleken dat 4-MA schadelijke gevolgen kan hebben zoals hyperthermie, hypertensie, anorexie, misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, paranoia, angst en depressie. 4-MA heeft geen bewezen medische waarde of dient geen andere legitieme doeleinden. In 10 EU-landen is deze stof aan controle onderworpen: Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk.

De Commissie heeft dit voorstel ingediend na een procedure van risicobeoordeling en controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen, zoals bepaald in Besluit 2005/387/JBZ van de Raad. De Raad heeft op 24 september 2012 om deze risicobeoordeling verzocht.

In 2010 is op basis van het voorstel van de Commissie een EU-wijd verbod op de ecstasy-achtige drug mephedrone ingesteld (zie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-646_en.htm). Op 25 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een herziening aangekondigd van de Europese regels voor de bestrijding van illegale drugs, vooral waar het gaat om nieuwe psychoactieve stoffen die de effecten van gevaarlijke drugs zoals ecstasy of cocaïne imiteren en dus een groeiend probleem vormen (IP/11/1236). In 2013 wordt een wetgevingsvoorstel verwacht.

De EU heeft in 2012 een recordaantal opgetekend van 73 dergelijke stoffen, tegenover 24 in 2009. Deze drugs zijn steeds vaker verkrijgbaar via het internet en hebben zich snel verspreid in een groot aantal lidstaten, die de verkoop van deze drugs moeilijk kunnen voorkomen.

Volgens een Eurobarometer-enquête van 2011 groeit de populariteit van nieuwe stoffen die de effecten van illegale drugs nabootsen: naar eigen zeggen hebben 5 % van de jonge Europeanen deze al gebruikt. De hoogste cijfers worden gemeld voor Ierland (16 %), gevolgd door Polen (9 %), Letland (9 %), het Verenigd Koninkrijk (8 %) en Luxemburg (7 %). Uit de Eurobarometer blijkt dat een grote meerderheid in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar in de 27 lidstaten van de EU deze stoffen wil verbieden.

Meer informatie

Europese Commissie – Beleid inzake drugsbestrijding:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_nl.htm.

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding.

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar