Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. janvārī

Komisija aicina visā ES aizliegt amfetamīnam līdzīgu narkotiku "4-MA"

Eiropas Komisija šodien ierosināja visā ES aizliegt "4-MA". Tā ir sintētiska viela, kuras fizisko ietekmi var salīdzināt ar amfetamīna izraisīto ietekmi. Komisija ir lūgusi ES dalībvalstis novērst šīs narkotiskās vielas brīvu izplatīšanos visā Eiropā un piemērot tai kontroles pasākumus. 4-metilamfetamīns jeb 4-MA ir jau aizliegts 10 ES valstīs (Austrija, Kipra, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Lietuva, Nīderlande un Apvienotā Karaliste). Ar to ir saistīts 21 nāves gadījums četrās ES valstīs laikā no 2010.-2012.°gadam.

"4-MA ražo un izplata noziedzīgi grupējumi, kā arī zināms, ka tas nogalina," sacīja ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Tas ir konstatēts 15 ES valstīs un jau aizliegts 10 no tām. ES mēroga rīcība palīdzēs apturēt tā izplatīšanos un kaitējumu jauniem cilvēkiem visā Eiropā.

Līdz šim ir ziņots par vismaz 21 nāves gadījumu četrās dalībvalstīs (Beļģija, Dānija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste), kur pēcnāves analīžu paraugos konstatēts vai nu tikai 4-MA, vai arī 4-MA kombinācijā ar vairākām vielām, it īpaši amfetamīnu.

Ar Komisijas šodienas priekšlikumu tiktu aizliegta 4-MA ražošana un tirdzniecība, nosakot par to kriminālatbildību visā Eiropā. Tagad ES valstu valdībām ir jālemj par to, vai ar kvalificētu balsu vairākumu Padomē piešķirt šiem pasākumiem likuma spēku.

Plašāka informācija

4-MA ir sintētisks stimulējošs līdzeklis, kura ietekmi var salīdzināt ar amfetamīna ietekmi. 4-MA galvenokārt ražo pulvera vai pastas formā, tomēr tas bijis pieejams arī tabletēs un šķidrā formā bieži vien maisījumos, kas satur amfetamīnu un kofeīnu. 4-MA parasti pārdod kā amfetamīnu, tādēļ lielākā daļa lietotāju neapzinās, ka lieto šo vielu.

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā (EMCDDA), kurš atrodas Lisabonā, tika veikts zinātnisks riska novērtējums, kas parādīja, ka 4-MA var izraisīt būtisku negatīvu ietekmi, piemēram, hipertermiju, hipertoniju, anoreksiju, nelabumu, galvassāpes, bezmiegu, paranoju, trauksmes stāvokli un depresiju. 4-MA nav vispāratzītas medicīniskas vērtības, nedz arī cita zināma likumīga nolūka tā izmantošanai. Šī viela tiek kontrolēta 10 ES valstīs: Austrijā, Kiprā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Lietuvā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

Komisija izstrādāja šo priekšlikumu pēc tam, kad tika veikta jaunu psihoaktīvo vielu riska novērtēšanas un kontroles procedūra, kas noteikta ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI. Padome lūdza novērtēt šo risku 2012. gada 24. septembrī.

Komisija 2010.°gadā ierosināja un guva panākumus, aizliedzot visā ES ecstasy līdzīgu narkotiku mefedronu (skat. MEMO/10/646). Eiropas Komisija 2011.°gada 25.°oktobrī paziņoja par ES noteikumu pārstrādāšanu attiecībā uz cīņu pret nelegālām narkotikām, jo īpaši jaunām psihoaktīvām vielām, kuras imitē tādu bīstamu narkotiku ietekmi kā ecstasy vai kokaīns un ir kļuvušas par arvien lielāku problēmu (IP/11/1236). Sagaidāms, ka tiesību akta priekšlikums tiks izstrādāts 2013.°gadā.

ES 2012.°gadā konstatēja 73 šādas vielas, kas ir rekordliels skaitlis un kāpums no 24 vēl 2009.°gadā. Šīs vielas arvien vairāk ir pieejamas internetā un ir strauji izplatījušās daudzās dalībvalstīs, kuras saskaras ar grūtībām nepieļaut šo vielu tirdzniecību.

Saskaņā ar Eirobarometra pārskatu 2011.°gadā jaunās vielas, kas imitē nelegālo narkotiku ietekmi, kļūst arvien populārākas, jo 5 % Eiropas jauniešu atzīst, ka ir tās lietojuši. Šie rādītāji visaugstākie ir Īrijā (16%), tai seko Polija (9%), Latvija (9%), Apvienotā Karaliste (8%) un Luksemburga (7%). Eirobarometrs atklāj, ka visās 27 ES dalībvalstīs liels vairākums jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem atbalsta šo vielu aizliegšanu.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – Narkotiku kontroles politika

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar