Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. tammikuuta 2013

Komissio haluaa kieltää amfetamiinin kaltaisen 4-MA-huumeen

Euroopan komissio on tänään ehdottanut EU:n laajuista kieltoa fyysisiltä vaikutuksiltaan amfetamiinia muistuttavalle synteettiselle aineelle ”4-MA” (4-metyyliamfetamiini). Komissio on kehottanut EU:n jäsenvaltioita estämään huumeen vapaan leviämisen kaikkialle Eurooppaan määräämällä sen valvottavaksi. 4-MA on jo luokiteltu laittomaksi kymmenessä jäsenvaltiossa (Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Kypros, Liettua, Ranska, Saksa, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta).

4-MA:n tuottajat ja jakelijat ovat rikollisjoukkoja, ja aineen tiedetään tappavan”, sanoi varapuheenjohtaja, oikeusasioiden komissaari Viviane Reding. ”Sitä on havaittu 15 jäsenvaltiossa, ja se on jo kielletty niistä kymmenessä. EU:n laajuisilla toimilla voidaan estää sen leviäminen nuorten vahingoksi kaikkialle Eurooppaan.”

Aine on yhdistetty 21 kuolemantapaukseen neljässä jäsenvaltiossa (Alankomaat, Belgia, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta) pelkästään vuosina 2010–2012. Sitä havaittiin kuolinsyytutkimuksissa joko yksinään tai muiden aineiden, etenkin amfetamiinin, kanssa.

Komissio haluaa tänään tekemällään ehdotuksella kieltää aineen valmistuksen ja markkinoinnin ja määritellä tälle toiminnalle rikosoikeudellisia seuraamuksia. EU:n jäsenvaltiot päättävät ehdotuksen hyväksymisestä määräenemmistöäänestyksellä neuvostossa.

Tausta

4-MA on synteettinen piriste, joka vaikuttaa amfetamiinin tavoin. Sitä kaupataan pääasiassa jauheena tai tahnana, mutta se voi esiintyä myös pillereinä tai nesteenä. Seassa on usein amfetamiinia ja kofeiinia. Ainetta markkinoidaan tavallisesti amfetamiinina, joten usein käyttäjät eivät edes tiedä käyttävänsä sitä.

Lissabonissa sijaitsevan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) suorittaman tieteellisen riskienarvioinnin mukaan aine saattaa aiheuttaa merkittäviä sivuvaikutuksia, kuten hypertermiaa, verenpaineen kohoamista, anoreksiaa, pahoinvointia, päänsärkyä, unettomuutta, vainoharhaisuutta, ahdistuneisuutta ja masennusta. Aineella ei ole tunnettua lääketieteellistä arvoa eikä muutakaan perusteltavaa käyttötarkoitusta.

Komission ehdotus perustuu uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehtyyn neuvoston päätökseen 2005/387/YOS. Neuvosto pyysi 24. syyskuuta 2012, että 4-MA:n riskit arvioidaan.

Ekstaasin kaltainen huume mefedroni kiellettiin EU:ssa komission ehdotuksesta vuonna 2010 (ks. MEMO/10/646). Komissio ilmoitti 25. lokakuuta 2011, että huumeiden ja erityisesti uusien psykoaktiivisten aineiden, joiden vaikutukset muistuttavat vaarallisia huumeita kuten ekstaasia tai kokaiinia ja jotka ovat kasvava ongelma, torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä tarkistetaan (IP/11/1236). Säädösehdotus annettaneen vuoden 2013 kuluessa.

Uusia psykoaktiivisia aineita havaittiin EU:ssa vuonna 2012 ennätysmäärä, 73. Vielä vuonna 2009 niitä oli vain 24. Niitä on yhä helpompaa hankkia internetin välityksellä, ja ne ovat levinneet nopeasti moniin jäsenvaltioihin, sillä jäsenvaltioilla on ongelmia niiden myynnin estämisessä.

Vuonna 2011 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan laittomia huumeita jäljittelevien uusien aineiden kysyntä kasvaa: 5 prosenttia eurooppalaisnuorista sanoo käyttäneensä niitä. Eniten käyttäjiä on Irlannissa (16 %), Puolassa (9 %), Latviassa (9 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (8 %) ja Luxemburgissa (7 %). Saman tutkimuksen mukaan valtaosa 15–24-vuotiaista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kannattaa näiden aineiden kieltämistä.

Lisätietoa

Euroopan komission huumevalvontapolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_fi.htm

Varapuheenjohtaja, oikeusasioiden komissaari Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar