Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή επιδιώκει να απαγορευθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το αμφεταμινοειδές ναρκωτικό 4-MA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την πανενωσιακή απαγόρευση της συνθετικής ουσίας 4-MA, η οποία έχει παρόμοια φυσική δράση με τις αμφεταμίνες. Ζήτησε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να βάλουν φραγμό στην ελεύθερη εξάπλωση του ναρκωτικού σε όλη την Ευρώπη, υπάγοντάς το σε ελεγκτικά μέτρα. Η ουσία 4-μεθυλαμφεταμίνη ή 4-MA έχει ήδη κηρυχθεί παράνομη σε 10 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο) και, μόνο την περίοδο 2010-2012, συσχετίστηκε με 21 θανάτους σε τέσσερις χώρες της ΕΕ.

«Η 4-MA παράγεται και διανέμεται από συμμορίες εγκληματιών και είναι γνωστό ότι προκαλεί τον θάνατο», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Viviane Reding, αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Έχει εντοπιστεί σε 15 χώρες της EΕ και απαγορεύεται ήδη σε 10. Η πανενωσιακή δράση θα συμβάλει ώστε να σταματήσει αυτή η ουσία να εξαπλώνεται και να βλάπτει τους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 21 θάνατοι σε τέσσερα κράτη μέλη (Βέλγιο, Δανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο), όπου ανιχνεύθηκε 4-MA σε δείγματα νεκροψίας, είτε μόνη είτε σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, ιδίως αμφεταμίνες.

Με τη σημερινή πρόταση της Επιτροπής η παραγωγή και εμπορία 4-MA θα απαγορεύεται και θα επισύρει ποινικές κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Εναπόκειται τώρα στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ να αποφασίσουν αν θα θέσουν ή όχι σε εφαρμογή τα συγκεκριμένα μέτρα, ψηφίζοντας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο.

Ιστορικό

Η 4-MA είναι συνθετική διεγερτική ουσία με δράση ανάλογη με των αμφεταμινών. Παράγεται ως επί το πλείστον σε μορφή σκόνης ή πάστας, αλλά κυκλοφορεί και σε δισκία και υγρή μορφή, συχνά σε μείγματα με αμφεταμίνη και καφεΐνη. Καθώς πωλείται συνήθως ως αμφεταμίνη, οι περισσότεροι χρήστες αγνοούν ότι καταναλώνουν τη συγκεκριμένη ουσία.

Από επιστημονική εκτίμηση κινδύνων, την οποία διενήργησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ/EMCDDA) που εδρεύει στη Λισαβόνα, προέκυψε ότι η 4-MA μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες, όπως υπερθερμία, υπέρταση, ανορεξία, ναυτία, κεφαλαλγία, αϋπνία, παράνοια, άγχος και κατάθλιψη. Δεν έχει αποδειχθεί ιατρική αξία ούτε είναι γνωστός άλλος θεμιτός σκοπός για τη χρήση της 4-MA. Πρόκειται για ελεγχόμενη ουσία σε 10 χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Κύπρο, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την πρόταση της Επιτροπής ακολουθήθηκε η διαδικασία εκτίμησης κινδύνων και ελέγχου των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία θεσπίστηκε με την απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η διενέργεια της συγκεκριμένης εκτίμησης κινδύνων ζητήθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου 2012.

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και πέτυχε να απαγορευθεί σε ενωσιακή κλίμακα η μεφεδρόνη, ένα ναρκωτικό τύπου Έκσταση (βλ. MEMO/10/646). Στις 25 Οκτωβρίου 2011, ανακοίνωσε την αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, ιδίως των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που μιμούνται τη δράση επικίνδυνων ναρκωτικών, όπως το Έκσταση ή η κοκαΐνη, και αποτελούν διογκούμενο πρόβλημα (δελτίο Τύπου IP/11/1236). Η σχετική νομοθετική πρόταση αναμένεται να υποβληθεί εντός του 2013.

Το 2012 η ΕΕ προσδιόρισε σε 73 τον αριθμό των ουσιών αυτού του είδους έναντι 24 το 2009, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή αύξηση. Διατίθενται όλο και περισσότερο μέσω του Διαδικτύου και εξαπλώνονται με ταχύτητα σε πολλά κράτη μέλη, τα οποία δυσκολεύονται να εμποδίσουν την πώλησή τους.

Σύμφωνα με έρευνα της σειράς Ευρωβαρόμετρο, του 2011, οι νέες ουσίες που μιμούνται τη δράση παράνομων ναρκωτικών είναι όλο και πιο δημοφιλείς μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, το 5% των οποίων δηλώνουν ότι τις έχουν χρησιμοποιήσει. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στην Ιρλανδία (16%) και ακολουθούν η Πολωνία (9%), η Λετονία (9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8%) και το Λουξεμβούργο (7%). Η έρευνα Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι, στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών και των 27 κρατών μελών της ΕΕ τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης αυτών των ουσιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτική για τον έλεγχο των ναρκωτικών:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_el.htm

Αρχική σελίδα στο Διαδίκτυο της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, Viviane Reding, αρμόδιας για θέματα δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την Αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar