Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. januar 2013

Kommissionen kræver EU-forbud mod det amfetamin‑lignende stof "4-MA"

Europa-Kommissionen fremsatte i dag forslag om et EU-forbud mod "4-MA", som er et syntetisk stof, der har nogenlunde samme fysiske virkninger som amfetamin. Kommissionen opfordrede EU‑medlemsstaterne til at forhindre stoffet i frit at udbrede sig over hele Europa ved at indføre kontrolforanstaltninger. 4-methylamfetamin, eller 4-MA, er allerede ulovligt i 10 lande (Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Irland, Litauen, Nederlandene, Tyskland, Ungarn og Østrig). Det er sat i forbindelse med 21 dødsfald i fire EU-lande alene mellem 2010 og 2012.

EU's næstformand og kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, udtaler: "4-MA fremstilles og sælges af kriminelle bander og har ført til flere dødsfald. Stoffet er fundet i 15 EU‑lande og er allerede forbudt i 10. Fælles EU-tiltag vil hjælpe til, at stoffet ikke udbreder sig yderligere og skader de unge i Europa."

Der er meldinger om mindst 21 dødsfald i fire medlemsstater (Belgien, Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige), hvor der ved obduktion blev fundet spor af 4‑MA, enten alene eller i kombination med andre stoffer, særligt amfetamin.

Kommissionens forslag forbyder fremstilling og salg af 4-MA ved at indføre strafferetlige sanktioner i hele Europa. EU's regeringer skal nu i Rådet stemme ved kvalificeret flertal om, hvorvidt de vil gennemføre disse foranstaltninger.

Baggrund

4-MA er et syntetisk stimulerende stof, der har nogenlunde samme virkninger som amfetamin. Det fremstilles især i form af pulver eller pasta, men er også set som piller eller væske, ofte i blandinger indeholdende amfetamin og koffein. 4-MA sælges normalt som amfetamin, og brugerne er derfor uvidende om, at de indtager stoffet.

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) med sæde i Lissabon har gennemført en videnskabelig risikovurdering, der viste, at 4-MA kan have kraftige negative virkninger, f.eks. hypertermi, hypertoni, anoreksi, kvalme, hovedpine, søvnløshed, paranoia, angstanfald og depression. 4-MA har ingen fastslået medicinsk værdi eller andet kendt legitimt formål. Stoffet er forbudt i 10 lande: Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Irland, Litauen, Nederlandene, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Kommissionens forslag følger den procedure for risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer, som er vedtaget ved Rådets afgørelse 2005/387/RIA. Rådet anmodede den 24. september 2012 om en risikovurdering af stoffet.

I 2012 foreslog og opnåede Kommissionen et EU-forbud mod det ecstasy-lignende stof mephredon (se MEMO/10/646). Den 25. oktober 2011 annoncerede Europa‑Kommissionen en grundig revision af EU-reglerne om ulovlige stoffer, især med hensyn til nye psykoaktive stoffer, der har samme virkninger som farlige stoffer som ecstasy eller kokain, og som er et stigende problem (IP/11/1236). Europa-Kommissionen forventes at fremsætte et lovforslag i løbet af 2013.

EU har udpeget 73 psykoaktive stoffer, hvilket er et rekordhøjt antal og en stor stigning fra 24 i 2009. Stofferne kan i stigende grad købes over internettet og er hurtigt blevet udbredt i mange medlemsstater, som har store problemer med at forhindre salget af dem.

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse fra 2011 er de nye syntetiske stoffer, der ligner de ulovlige stoffer, blevet stadig mere populære, idet 5 % af de unge europæere oplyser at have taget dem. Tallene er højest i Irland (16 %), efterfulgt af Polen (9 %), Letland (9 %), Det Forenede Kongerige (8 %) og Luxembourg (7 %). Eurobarometerundersøgelsen afslørede, at et stort flertal af de unge mellem 15 og 24 år i alle EU-medlemsstaterne går ind for et forbud mod disse stoffer.

Yderligere oplysninger

Kontaktpersoner :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar