Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. ledna 2013

Komise vyzývá k celoevropskému zákazu drogy „4‑MA“ podobné amfetaminu

Evropská komise dnes navrhla zakázat v celé EU drogu „4-MA“, což je syntetická látka, která má podobné fyzické účinky jako amfetaminy. Komise požádala členské státy EU, aby zabránily volnému šíření této drogy v Evropě tím, že ji podrobí kontrolním opatřením. 4‑metamfetamin neboli „4-MA“ je ilegální již v deseti zemích EU (Rakousko, Kypr, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko a Spojené království). Jen v letech 2010–2012 je spojována s 21 případy úmrtí ve čtyřech zemích EU.

Místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová uvedla: „Drogu 4-MA vyrábějí a distribuují zločinné gangy a je o ní známo, že zabíjí. Její výskyt byl zjištěn v 15 zemích EU a v deseti zemích je již zakázána. Celounijní zákaz pomůže zastavit její šíření a škody, které páchá na mladých lidech v celé Evropě.“

Zatím bylo hlášeno nejméně 21 úmrtí ve čtyřech členských státech (Belgie, Dánsko, Nizozemsko a Spojené království), kde byla látka 4-MA zjištěna v odběrech uskutečněných post mortem, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými látkami, zejména amfetaminy.

Návrh Komise by dnes v celé Evropě výrobu a prodej látky 4-MA zakázal a zavedl by za ně trestní postihy. Vlády EU musí nyní rozhodnout, zda tato opatření uvedou v účinnost hlasováním v Radě kvalifikovanou většinou.

Souvislosti

Látka 4-MA je syntetický stimulant, jehož účinky jsou srovnatelné s účinky amfetaminů. Většinou se vyrábí ve formě prášku nebo pasty, ale již se objevila ve formě tablet a v kapalné formě, často ve směsích, které obsahují amfetamin a kofein. 4-MA se obvykle prodává jako amfetamin, a proto většina uživatelů ani neví o tom, že užívají tuto látku.

Z vědeckého posouzení rizika provedeného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu vyplývá, že 4-MA může mít významné nepříznivé účinky, jako je hypertermie, vysoký krevní tlak, nechutenství, nevolnost, bolesti hlavy, nespavost, paranoia, úzkostné stavy a deprese. 4-MA nemá žádnou prokázanou lékařskou hodnotu ani jiný známý legitimní účel. V 10 zemích EU je regulovanou látkou: Rakousko, Kypr, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko a Spojené království.

Návrh Komise vychází z postupu pro hodnocení rizik a kontrolu nových psychoaktivních látek zřízeného rozhodnutím Rady 2005/387/SVV. Rada si vyžádala toto hodnocení rizika dne 24. září 2012.

V roce 2010 Komise navrhla a prosadila celounijní zákaz mefedronu, drogy podobné extázi (viz MEMO/10/646). Dne 25. října 2011 oznámila Evropská komise revizi předpisů EU pro boj s nedovolenými drogami, zejména s novými psychoaktivními látkami, které imitují účinky nebezpečných drog, jako je extáze nebo kokain, a představují rostoucí problém (IP/11/1236). Legislativní návrh se očekává v průběhu roku 2013.

EU odhalila v roce 2012 rekordní počet těchto látek – 73. V roce 2009 jich bylo pouze 24. V současnosti jsou stále častěji k dispozici na internetu a rychle se rozšířily v mnoha členských státech, které se potýkají s problémy při zabraňování jejich prodeji.

Podle průzkumu Eurobarometr z roku 2011 jsou nové látky, které imitují účinky zakázaných drog, čím dál oblíbenější, přičemž 5 % mladých Evropanů tvrdí, že je již někdy vyzkoušeli. Tato čísla jsou nejvyšší v Irsku (16 %), dále následuje Polsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené království (8 %) a Lucembursko (7 %). Eurobarometr odhalil, že ve všech 27 členských státech EU je velká většina mladých lidí ve věku 15–24 let pro zákaz těchto látek.

Více informací

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar