Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 януари 2013 г.

Комисията призовава за забрана на амфетаминоподобния наркотик „4-MA“ в целия ЕС

Днес Европейската комисия предложи забрана в целия ЕС на „4-MA“ ― синтетично вещество с физически ефект, подобен на амфетамините. Комисията поиска от държавите ― членки на ЕС, да предотвратят свободното разпространение на наркотика в Европа, като вземат мерки за неговото контролиране. 4-метиламфетамин ― или 4-MA ― вече е обявен за назаконен в 10 страни от ЕС (Австрия, Кипър, Дания, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Нидерландия и Обединеното кралство). Само за периода 2010 — 2012 г. употребата му е причинила 21 смъртни случая в четири държави от ЕС.

4-MA се произвежда и пласира от престъпни банди. Известно е, че води до смърт“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Засечен е в 15 държави от ЕС и вече е забранен в 10 от тях. Ако предприемем действия на равнище ЕС, ще спрем неговото разпространение и ще му попречим да нанася вреда на младите в цяла Европа.“

До момента разполагаме с данни за 21 смъртни случая в четири държави членки (Белгия, Дания, Нидерландия и Обединеното кралство), при които в проби, взети след смъртта, са открити следи от 4-MA, самостоятелно или в комбинация с други вещества, особено амфетамини.

С днешното предложение на Комисията се цели да се забранят производството и пласирането на 4-МА, като бъдат подложени на наказателноправни санкции в цяла Европа. Сега правителствата на държавите ― членки на ЕС, трябва да решат дали да въведат тези мерки, като гласуват с квалифицирано мнозинство в Съвета.

Контекст

4-MА е синтетичен стимулант, чието въздействие е сравнимо с това на амфетамините. Произвежда се главно в прахообразен или пастообразен вид, но се среща и на таблетки и в течна форма, често в смеси, съдържащи амфетамин и кофеин. 4-МА обикновено се продава като амфетамин и следователно повечето потребители не са наясно, че консумират това вещество.

Научната оценка на риска, извършена от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) в Лисабон, показва, че 4-MA може да има значителни неблагоприятни последици като хипертермия, хипертония, анорексия, гадене, главоболие, безсъние, параноя, тревожност и депресия. 4-MA няма установени терапевтични свойства или друга известна законна цел. Той е контролирано вещество в 10 държави от ЕС: Австрия, Кипър, Дания, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Литва, Нидерландия и Обединеното кралство.

Предложението на Комисията следва процедура за оценка на риска и контрол върху новите психоактивни вещества, създадена с Решение 2005/387/ПВР на Съвета. Съветът поиска тази оценка на риска на 24 септември 2012 г.

През 2010 г. Комисията предложи и наложи забрана в целия ЕС на подобното на екстази наркотично вещество мефедрон (вж. MEMO/10/646). На 25 октомври 2011 г. Европейската комисия обяви преразглеждане на правилата на ЕС за борба с незаконната търговия с наркотици, особено новите психоактивни вещества, които действат подобно на опасни наркотици като екстази или кокаин и създават все по-големи проблеми (IP/11/1236). Очаква се през 2013 г. да бъде направено законодателно предложение.

През 2012 г. ЕС определи рекорден брой такива вещества — 73, в сравнение с 24 през 2009 г. Те могат да се намерят все по-лесно чрез интернет и се разпространяват бързо в редица държави членки, които трудно могат да попречат на продажбата им.

Според проучване на Евробарометър през 2011 г. новите вещества, които имитират ефектите на забранените наркотици, са все по-популярни, като 5 % от младите хора в Европа заявяват, че са ги употребявали. Този процент е най-висок в Ирландия (16 %), следвана от Полша (9 %), Латвия (9 %), Обединеното кралство (8 %) и Люксембург (7 %). Според Евробарометър във всички 27 държави — членки на ЕС мнозинството от младите хора на възраст 15—24 години смятат, че тези вещества трябва да бъдат забранени.

За повече информация

  • Европейска комисия — политика за контрол на наркотиците: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm

  • Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

  • Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar