Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 1 augusti 2013

Europa vill ha Wi-Fi – ny undersökning rekommenderar fler frekvenser

EU-kommissionen har genomfört en ny undersökning som visar att allt fler människor använder Wi-Fi för att koppla upp sig på internet. Under 2012 levererades 71 % av all trådlös datatrafik inomi EU till smarttelefoner och pekplattor via Wi-Fi, och 2016 kommer siffran troligen att ha ökat till 78 %. Detta överraskande resultat visar att vi som konsumenter har ändrat vårt beteende när det har blivit billigare att använda surfzoner, och i undersökningen rekommenderas att fler frekvenser bör ställas till förfogande i EU till stöd för denna stigande efterfrågan.

– Wi-Fi är en stor succé. Alla får fördelar. Jag kommer att se till att EU-kommissionen bidrar till att användningen av Wi-Fi kan spridas genom att säkra fler frekvenser och enklare lagstiftning, säger EU-kommissionär Neelie Kroes.

3G-/4G-näten är nödvändiga för att vi verkligen ska kunna vara rörliga, men i nuläget är det dyrt att köpa de spektrumrätter som krävs för att driva näten. Konsumenterna får därför betala höga priser för att använda 3G/4G (t.ex. vid roaming) och näten är redan överbelastade i många delar av Europa därför att det inte finns tillräckligt med frekvenser.

–System där man delar sitt Wi-Fi-nät med andra är ett bra exempel på hur vi genom crowdsourcing kan skapa ett bättre internet för alla, säger Neelie Kroes. Alla i EU bör kunna komma ut på nätet även när de inte är hemma eller på jobbet.

Den kombinerade användningen av Wi-Fi och andra infrastrukturer baserade på små celler (som kompletterar traditionella mobila basstationer) kan minska belastningen på 3G-/4G-näten genom att fungera som "backhaul" utanför dessa nät och samtidigt minska kostnaderna för både nätoperatörer och användare. Använder vi denna teknik i högre grad kan operatörerna spara tiotals miljarder euro när de moderniserar näten för att möta kundernas efterfrågan. Konsumenterna sparar pengar genom att använda Wi-Fi i stället för att betala för mobildata när de befinner sig nära en surfzon. Små celler kan också säkra täckningen på svårtillgängliga platser, t.ex. inne i stora byggnader.

Undersökningen rekommenderar följande:

  1. att frekvenser från 5150 MHz till 5925 MHz ställs till förfogande för Wi-Fi,

  2. att 2,6 GHz- och 3,5 GHz-bandet även fortsättningsvis ställs till förfogande fullt ut för mobilkommunikation och att samråd genomförs om framtida licensmöjligheter för 3,5 GHz-bandet och andra potentiella nya licenspliktiga mobilfrekvenser, och

  3. att den administrativa bördan reduceras i samband med etablering av "off-load"-tjänster och -nät på offentliga platser.

Bakgrund

Wi-Fi används mest hemma och på arbetsplatser och det är särskilt bra om man vill använda samma internetabonnemang för flera olika apparater. Wi-Fi blir snabbt allt vanligare på offentliga platser som kaféer och transportknutpunkter, och används också i allt högre grad av mobiloperatörer som vill styra bort trafik från överbelastade 3G-nät. Operatörerna kan på så sätt få möjlighet att klara den årliga ökade efterfrågan på mobil datatrafik på 66 % som förutspås för perioden 2012–2017.

Små celler är effektsvaga radioaccesspunkter som stöder de makroceller som vi i dag tänker på i samband med mobila basstationer eller antenner. Små celler kommer i allt högre grad att bli en viktig del av alla mobila nät. 4G-/LTE-näten kommer att fungera som ett nät med lager av små celler (med en räckvidd på mellan 10 meter och 2 kilometer) och stora celler (som kan ha en räckvidd på tiotals kilometer). De små cellerna blir därmed mycket mer integrerade i nätets funktion jämfört med 3G-nät, där små celler mest fungerar som "avlastningskapacitet".

I undersökningen definierades off-loading som dirigering av trådlös datatrafik som kan sändas genom långsträckta cellulära nät via accesspunkter för mindre områden (LTE eller Wi-Fi). Smarttelefoner och pekplattor kan anslutas till sådan alternativ teknik för nätuppkoppling som har lokal täckning och kan operera på frekvenser som är tillgängliga för olika nätoperatörer.

Andra resultat av undersökningen:

  1. Wi-Fi och små LTE-celler kompletterar snarare än ersätter varandra. Genom en kombination av dessa båda tekniker kan man få ut det mesta möjliga av de disponibla frekvenserna och samtidigt minimera kostnaderna genom att använda gemensam backhaul och annan lokal infrastruktur.

  2. Med "off-loadlösningar" kommer man att kunna återanvända många fler frekvenser i ett visst geografiskt område.

  3. Ny Wi-Fi-utrustning möjliggör högre hastighet med hjälp av bredare kanaler (80 MHz eller 160 MHz).

  4. Automatisk autentisering till Wi-Fi-nät kommer att göra det mycket mindre invecklat att ansluta till nätet än tidigare, då anslutning och autentisering har gjorts manuellt.

  5. Lösningar som ger människor möjlighet att dela sin bandbredd via Wi-Fi och olika trådlösa roamingcentra gör det lättare och billigare för många användare att få offentlig tillgång till Wi-Fi.

Länkar

PDF-utgåva av undersökningen i EU Bookshop

Inbjudan till en offentlig workshop den 3 september 2013 för diskussion om alla resultat från undersökningen Wireless Europe på webbplatsen för den digitala agendan

Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar