Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. elokuuta 2013

Uudessa tutkimuksessa suositellaan lisää radiotaajuuksia Euroopassa suosiossa oleville Wi-Fi-verkoille

Euroopan komission tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että Wi-Fi-internet-yhteyksien käyttö lisääntyy huimaa vauhtia ja että tämä suuntaus todennäköisesti jatkuu. Vuonna 2012 71 prosenttia EU:n kaikesta langattomasta dataliikenteestä älypuhelimiin ja tabletteihin välitettiin Wi-Fin kautta. Nämä yllättävät tulokset osoittavat, miten mahdollisuus käyttää edullisia Wi-Fi-verkkoalueita muuttaa kuluttajien käyttäytymistä. Tutkimuksessa suositetaan, että kaikkialla EU:ssa asetetaan lisätaajuuksia saaville tukemaan tätä kasvavaa kysyntää.

Wi-Fi on valtava menestys, jossa kaikki voittavat”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. “Aion varmistaa, että Euroopan komissio auttaa osaltaan lisätaajuuksien ja kevyemmän sääntelyn avulla Wi-Fin käytön lisäämistä.”

Todella mobiilin käytön kannalta olennaisten 3G- ja 4G-verkkojen ylläpitoon tarvittavien radiotaajuuksien käyttöluvat ovat nykypäivänä kalliita. Tästä syystä myös kuluttajat joutuvat maksamaan huomattavia hintoja 3G/4G/-verkkojen käytöstään, esimerkiksi käyttäessään niitä ulkomailla. Lisäksi verkot ovat jo nykyisellään ruuhkaisia monissa osissa Eurooppaa, koska niiden käyttöön ei ole osoitettu tarpeeksi taajuuksia.

“Järjestelmät, joissa oma Wi-Fi-verkko jaetaan muiden kanssa, ovat erinomaisia esimerkkejä internetin joukkoistamisesta. Kaikkien olisi Euroopassa voitava hyödyntää internetiä myös kodin ja työpaikan ulkopuolella”, Kroes jatkaa.

Wi-Fin ja muiden mikrosoluinfrastruktuurien yhdistetyllä, perinteisiä matkaviestinnän makrosolutukiasemia täydentävällä käytöllä voidaan purkaa 3G- ja 4G-verkkojen ruuhkia tarjoamalla verkkojen ulkopuolisia runkoverkkoyhteyksiä (nk. "backhaul") ja näin vähentää sekä verkko-operaattoreiden että käyttäjien kustannuksia. Näiden tekniikoiden laajemman käytön ansiosta operaattorit voisivat säästää kymmeniä miljardeja euroja kehittäessään verkkojaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kuluttajat taas säästäisivät rahaa käyttämällä tarjolla olevaa Wi-Fi-verkkoa mobiilidatayhteyden sijaan. Mikrosolujen avulla voidaan myös ulottaa verkon peittoa vaikeasti saavutettaviin paikkoihin, kuten suurten rakennusten sisätiloihin.

Selvityksessä suositellaan

  1. varaamaan kaikkialla taajuusalue 5 150–5 925 MHz kokonaan Wi-Fin käyttöön

  2. jatkamaan pyrkimyksiä 2,6 GHz ja 3,5 GHz taajuusalueiden ottamiseksi täysin mobiilikäyttöön sekä keräämään näkemyksiä eri luvitusvaihtoehdoista 3,5 GHz taajuusalueella ja muilla mahdollisilla uusilla toimiluvanvaraisilla taajuusalueilla sekä

  3. keventämään byrokratiaa, jota liittyy matkaviestintäverkkojen kuormitusta keventävien off-load-palvelujen ja -verkkojen käyttöönottoon julkisissa tiloissa.

Taustaa

Wi-Fiä käytetään tavallisimmin koti- ja työympäristöissä, ja se sopii erityisen hyvin useiden erillisten laitteiden yhdistämiseen yhteen internet-liittymään. Wi-Fin käyttö on nopeasti lisääntymässä julkisilla paikoilla, kuten kahviloissa ja julkisen liikenteen solmukohdissa. Osasyynä suosioon on myös se, että matkapuhelinoperaattorit pyrkivät vähentämään kuormaa ruuhkautuneista 3G-verkoistaan. Wi-fi auttaa operaattoreita vastaamaan 66 prosentin vuosittaisen langattoman dataliikenteen kysynnän kasvuun, jota on ennustettu vuosille 2012–2017.

Mikrosolut ovat pienitehoisia radioliityntäverkkoja, jotka tukevat tyypillisesti matkaviestintäverkon tukiasemina tai antenneina tuntemiamme makrosoluja. Mikrosoluista on tulossa yhä olennaisempi osa kaikkia mobiiliverkkoja. 4G-/LTE-verkot toimivat entistä luontevammin mikrosolujen (peittoalue 10 metristä 2 kilometriin) ja makrosolujen (peittoalue voi olla kymmeniä kilometrejä) kerroksista koostuvan verkoston tavoin, jolloin mikrosolut ovat huomattavasti tiiviimmin osa verkon toimintaa kuin 3G-verkoissa, joissa mikrosoluilla vain satunnaisesti puretaan ylikuormaa.

Tutkimuksessa dataliikennekuorman keventämisellä (off-loading) tarkoitettiin pitkän kantaman soluverkkojen avulla tavallisesti välitettävän langattoman dataliikenteen reitittämistä ns. pienalueverkkojen (esim. LTE- tai Wi-Fi-verkkojen) kautta. Älypuhelimet ja tabletit voivat kytkeytyä tällaisiin vaihtoehtoisiin liityntäverkkoihin, jotka kattavat vain pienen paikallisen alueen ja toimivat taajuuksilla, jotka ovat monien eri verkko-operaattorien käytettävissä.

Tutkimuksen muita havaintoja olivat muun muassa seuraavat:

  1. Wi-Fi- ja LTE-mikrosolut täydentävät toisiaan sen sijaan, että ne korvaisivat toisensa. Yhdistämällä molemmat tekniikat voidaan osaltaan maksimoida saatavilla olevien taajuuksien käyttö ja minimoida kustannuksia käyttämällä yhteisiä runkoliityntäyhteyksiä ja muita paikallisia infrastruktuureja.

  2. Erilaisilla kuormankevennysratkaisuilla mahdollistetaan taajuuksien huomattavasti laajempi yhteiskäyttö tietyllä maantieteellisellä alueella.

  3. Uusien Wi-Fi-laitteiden laajempien taajuuskaistojen (80 MHz tai 160 MHz) ansiosta tiedonsiirtonopeus kasvaa.

  4. Automaattisella tunnistautumismenetelmällä päästään pitkälti eroon nykyisistä vaikeuksista, jotka liittyvät monimutkaiseen manuaalisesti tapahtuvaan yhteyden muodostamiseen Wi-Fiin (yhteyden luominen ja tunnistautuminen).

  5. Ratkaisut, joiden avulla yksityishenkilöt voivat jakaa Wi-Fi-tekniikan avulla liittymänsä kaistanleveyttä muiden käyttöön, sekä ulkomailla käytettävää Wi-Fi-kapasiteettia tarjolle kokoavat palveluntarjoajat tekevät julkisista Wi-Fi-yhteyksistä yhä kätevämpiä ja edullisempia monille käyttäjille.

Hyödyllisiä linkkejä

Tutkimus PDF-muodossa, EU Bookshop

Kutsu 3. syyskuuta 2013 järjestettävään tilaisuuteen, jossa käsitellään tutkimuksen tuloksia

Langattomasta viestinnästä Euroopan digitaalistrategian verkkosivuilla

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteystiedot

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu P. (+32-2) 295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar