Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. august 2013

Euroopa armastab wifit: kasutusele tuleks võtta täiendavad sagedusalad

Euroopa Komisjoni värskest uuringust ilmneb, et traadita interneti ehk wifi kasutus muutub üha massilisemaks. 2012. aastal genereerisid nutitelefonid ja tahvelarvutid 71% kogu traadita andmeliiklusest ELis. 2016. aastaks võib see näitaja kasvada 78 protsendini. Uuringu tulemused olid üllatavad ja näitasid, kuidas odavam internetiühendus wifi levialas muudab inimeste käitumist. Kasvava nõudluse rahuldamiseks soovitataksegi võtta kogu ELis kasutusele täiendavad sagedusalad.

„Wifi on olnud tohutult edukas ja kõigile kasulik. Teen omalt poolt kõik, et Euroopa Komisjon toetaks wifi ulatuslikumat kasutamist uute sagedusalade ja lihtsama seadusandluse kaudu,” teatas Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes.

Tõeliselt mobiilne andmeside eeldab küll 3G ja 4G võrkude kasutamist, kuid praegu on nende võrkude käitamiseks vajalike spektriõiguste ostmine kallis, tarbijate jaoks on 3G ja 4G hinnad eelkõige rändluse puhul kõrged ja need võrgud on eraldatud spektri piiratuse tõttu juba praegu paljudes Euroopa piirkondades ülekoormatud.

„Traadita võrgu omavahelist jagamist võimaldavad süsteemid on hea näide sellest, kuidas saame ühiselt tekitada kõigi jaoks parema interneti. Euroopas peaksid kõik saama internetti kasutada ka siis, kui nad ei ole parasjagu kodus või tööl,” sõnas Neelie Kroes.

Wifi kasutamine koos teiste väikesekärjeliste taristutega (mis täiendavad tavapäraseid suurekärjelisi mobiilside tugijaamu), võib aidata vähendada 3G ja 4G võrkude ülekoormatust tänu sellele, et võimaldab suunata andmeliikluse tagasiühenduse kaudu neist võrkudest välja. See aitab vähendada nii võrguoperaatorite kui ka kasutajate kulusid. Selliste tehnoloogiate laialdasem kasutamine võib aidata nõudluse rahuldamise nimel võrke ajakohastavatel operaatoritel kokku hoida kümneid miljardeid eurosid. Kulud väheneksid ka kasutajatel, kes saaksid wifi tugijaama läheduses olles kasutada mobiilse andmeside asemel odavamat wifi ühendust. Samuti oleks väikese raadiusega tugijaamade abil võimalik laiendada võrgu leviala raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, näiteks suurtesse hoonetesse.

Uuringus soovitatakse järgmist:

  1. teha sagedusvahemik 5150–5925 MHz kogu maailmas kättesaadavaks traadita side jaoks;

  2. jätkata tööd selle nimel, et sagedusalad 2,6 GHz ja 3,5 GHz oleksid täielikult kasutavad mobiilsideks, ja alustada konsultatsioone 3,5 GHz sagedusala tulevaste litsentsimisvõimaluste ja mobiilside võimalike uute sagedusalade litsentside üle ning

  3. vähendada andmeliikluse mujale suunamist võimaldavate teenuste ja võrkude avalikesse kohtadesse rajamise halduskoormust.

Taust

Enamasti kasutatakse wifit kodus või tööl, et üht internetiteenuse lepingut omades saaks võrku ühendada samal ajal mitu seadet. Wifit kasutatakse üha enam sellistes avalikes kohtades nagu kohvikud ja ühistranspordi sõlmpunktid, ent intensiivseteks kasutajateks on ka mobiilside operaatorid, kes tahavad viia andmeside ülekoormatud 3G võrkudest mujale. See aitab operaatoritel toime tulla aastateks 2012–2017 prognoositud mobiilse andmeliikluse 66protsendilise iga-aastase kasvuga.

Väikese võimsuse ja tööraadiusega saatjad toetavad teada-tuntud mobiilside tugijaamade ehk mobiilimastide ümber moodustuvate makrokärgede tööd. Väikesekärjelised taristud hakkavad muutuma mobiilivõrkude üha olulisemaks komponendiks. LTE tehnoloogiat kasutavad 4G võrgud moodustuvad omavahel kattuvatest väikestest (tööraadius 10 meetrist kahe kilomeetrini) ja suurtest kärgedest (tööraadius võib ulatuda kümnete kilomeetriteni). Kui 3G võrkudes kasutati väikese raadiusega tugijaamu ümbritsevaid kärgi peamiselt andmeliikluse ajutiseks mujale suunamiseks, siis nüüd on nad palju tihedamalt võrgu töösse integreeritud.

Uuringus määratleti andmeliikluse mujale suunamine kui andmete marsruutimine suure raadiusega kärgvõrkudest väikese levialaga saatjate tööpiirkonda (LTE või wifi). Selliste alternatiivsete võrkudega, mille leviala on väike ja mille sagedusala saavad kasutada erinevad võrguoperaatorid, saavad ühenduda nii nutitelefonid kui ka tahvelarvutid.

Veel uurimuse tulemusi:

  1. Wifi ja LTE väikese raadiusega kärjed mitte niivõrd ei asenda, kuivõrd täiendavad teineteist. Mõlemat tehnoloogiat kombineerides saab olemasolevat spektrit võimalikult hästi ära kasutada ja kulud minimeerida, sest tagasiühendust ja kohapealseid taristuid kasutatakse ühiselt.

  2. Tänu andmeliikluse mujale suunamisele võib osutuda võimalikuks spektri palju ulatuslikum taaskasutamine konkreetses piirkonnas.

  3. Uued wifi-seadmed toetavad tänu laiematele kanalitele (80 MHz või 160 MHz) suuremaid andmeedastuskiirusi.

  4. Wifi võrgule juurdepääsu võimaldav automaatne autentimine aitab (eelkõige ühenduse loomise ja autentimise puhul) suuresti üle saada käsitsi võrku logimise senisest keerukusest.

  5. Oma internetiühendust wifi kaudu jagada võimaldavad lahendused ja wifi võrkudes rändlemise teenust pakkuvate ettevõtete paljusus muudavad juurdepääsu avalikele wifi võrkudele paljude kasutajate jaoks mugavamaks ja taskukohasemaks.

Kasulikud lingid

Uurimus EU Bookshopis (pdf-vormingus)

Kutse osaleda uurimuse tulemustele pühendatud avalikus töötoas 3. septembril 2013 Traadita Euroopa digitaalarengu tegevuskava veebisaidil

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Telefon: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar