Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 1. srpna 2013

Evropa zbožňuje Wi-Fi: nová studie doporučuje zpřístupnit další části spektra

Z nové studie Evropské komise vyplývá, že lidé stále více tíhnou k připojení k internetu přes Wi-Fi a tento trend bude i nadále pokračovat. V roce 2012 se prostřednictvím Wi-Fi uskutečnilo 71 % bezdrátových přenosů dat na chytré telefony a tablety v EU a tento podíl by do roku 2016 mohl vystoupat na 78 %. Tato překvapivá zjištění ukazují, jak nižší náklady na využívání Wi-Fi hotspotů mění chování spotřebitelů, a studie doporučuje, aby byly na podporu této stoupající poptávky v EU zpřístupněny další části spektra.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová k tomu řekla: „Technologie Wi-Fi má obrovský úspěch. Je výhodná pro všechny zúčastněné. Postarám se, aby Evropská komise podpořila rozšíření Wi-Fi zpřístupněním dalších částí spektra a mírnější regulací.“

Pro skutečně mobilní práci jsou sice sítě 3G a 4G nepostradatelné, ale nákup práv ke spektru, které je k provozování těchto sítí potřebné, je v současnosti nákladný, používání sítí 3G/4G je pro spotřebitele drahé (např. při roamingu) a v mnoha částech Evropy jsou tyto sítě již nyní přetížené kvůli nedostatku přiděleného spektra.

Systémy, v nichž svou síť Wi-Fi sdílíte s ostatními, jsou skvělým příkladem, jak může crowdsourcing zajistit lepší internet pro všechny. Každý člověk v Evropě by měl mít možnost používat internet, i když není doma nebo v zaměstnání,“ uvedla Neelie Kroesová.

Kombinované využívání sítí Wi-Fi a jiných infrastruktur malých buněk (které doplňují tradiční makrobuňky – základnové stanice mobilních sítí) může zmírnit přetížení sítí 3G/4G, neboť poskytuje funkci páteřního připojení mimo tyto sítě, a zároveň snižuje náklady operátorů i uživatelů. Větší rozšíření těchto technologií by operátorům umožnilo při modernizaci sítí, která je nutná pro uspokojení poptávky spotřebitelů, uspořit desítky miliard eur. Spotřebitelé by využíváním připojení Wi-Fi ušetřili, neboť by neplatili za mobilní data, když se nacházejí v blízkosti Wi-Fi hotspotu. Malé buňky mohou rovněž rozšířit pokrytí sítí v těžko přístupných místech, mimo jiné uvnitř velkých budov.

Studie doporučuje

  1. globálně zpřístupnit pro Wi-Fi spektrum od 5 150 MHz do 5 925 MHz,

  2. pokračovat ve zpřístupňování pásem 2,6 GHz a 3,5 GHz pro mobilní služby a zahájit konzultace o budoucích možnostech licencování pásma 3,5 GHz a dalších potenciálních licencovaných pásem pro mobilní služby a

  3. snížit administrativní zátěž související se zaváděním služeb a sítí pro odvádění datového provozu z mobilních sítí (off-loading) na veřejných místech.

Souvislosti

Technologie Wi-Fi se nejčastěji používá v domácnostech a na pracovištích. Užitečná je zejména pro připojení většího počtu zařízení k internetu prostřednictvím jediné přípojky. Nyní se rychle rozmáhá využívání Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny a přestupní uzly veřejné dopravy, a mobilní operátoři se pomocí něj snaží odvést datový provoz z přetížených sítí 3G. Také díky tomu se operátoři vyrovnávají s 66% ročním nárůstem poptávky po mobilních datových přenosech, který se předpovídá na období 2012–2017.

Malé buňky jsou rádiové přístupové uzly s nízkým výkonem, které doplňují makrobuňky, tedy pro nás dnes obvyklé mobilní základnové stanice nebo antény. Malé buňky budou v mobilních sítích hrát stále významnější úlohu. Sítě 4G/LTE budou spíše fungovat jako síť složená z vrstev malých buněk (s dosahem od 10 metrů po 2 kilometry) a velkých buněk (které mohou mít dosah až několik desítek kilometrů), takže malé buňky budou mnohem těsněji integrovány do činností operátora, než jak tomu je v případě sítí 3G, kde malé buňky plní úlohu příležitostné „odváděcí“ kapacity.

Pro účely studie bylo odvádění datového provozu definováno jako směrování bezdrátových přenosů dat, které by mohly být přenášeny buňkovými sítěmi s velkým dosahem, přes tzv. „přístupové body pro malé oblasti“ (LTE nebo Wi-Fi). Inteligentní telefony a tablety se pak mohou připojit pomocí těchto alternativních síťových technologií, které pracují s místním pokrytím a mohou fungovat na frekvencích, které jsou k dispozici různým provozovatelům sítí.

Další zjištění, která studie přinesla:

  1. Wi-Fi a malé buňky LTE se navzájem nenahrazují, ale spíše doplňují. Kombinace obou technologií může pomoci maximalizovat využívání dostupného spektra a přitom snížit náklady, neboť lze sdílet páteřní připojení a další infrastrukturu v daném místě.

  2. Technologie odvádění má potenciál v mnohem větší míře umožnit nové využití spektra v dané zeměpisné oblasti.

  3. Nová Wi-Fi zařízení nabídnou vyšší rychlosti přenosu díky využití širších kanálů (80 MHz nebo 160 MHz).

  4. Historicky složitý postup manuálního připojení k síti Wi-Fi, konkrétně proces připojování a ověřování, bude do značné míry překonán automatickým ověřováním při přístupu k sítím Wi-Fi.

  5. Díky systémům, v nichž mohou jednotlivci sdílet své internetové připojení přes Wi-Fi, a množství agregátních poskytovatelů Wi-Fi roamingu se veřejný přístup k Wi-Fi stává pro řadu uživatelů pohodlnějším a dostupnějším.

Užitečné odkazy

Studie ve formátu PDF na stránkách knihkupectví EU Bookshop

Pozvánka na veřejný workshop dne 3. září 2013, na němž se bude diskutovat o všech závěrech studie, Wireless Europe (Bezdrátová Evropa) na stránkách Digitální Agendy

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakty

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar