Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 juli 2013

Bättre basnät för europeisk forskning – 100 Gbps internet för enskilda forskare

I dag meddelades att GÉANT, det europeiska multigigabitnätet för forskning som bidrog till upptäckten av Higgsbosonen, kan klara hastigheter på upp till 2 Tbps (terabits per sekund) tack vare en större uppgradering. Från och med i dag finns kapacitet på upp till 500 Gbps i stomnätet. Detta innebär att enskilda användare på 32 000 universitet, högskolor, forskningsinstitut, skolor, bibliotek, museer, nationella arkiv och sjukhus kan överföra data med hastigheter på upp till 100 Gbps.

– Vi behöver höga hastigheter och hög kapacitet för att kunna behålla vår plats inom den globala forskningen. Forskningsverksamhetens dataaspekt är i dag nästan lika viktig som själva forskningen. Med denna uppgradering bekräftar GÉANT sin ledning inom forskningsnätverket, säger EU-kommissionens vice ordförande, Neelie Kroes.

Sådana hastigheter möjliggör snabbare samarbete kring kritiska projekt och tillgodoser den snabbt växande efterfrågan på kapacitet för dataöverföring. Mängden och spridningen av forskningsdata ökar lavinartat, vilket påverkar IKT-infrastrukturer och i synnerhet forskningsnätverk. Stora projekt med globala partner genererar enorma mängder data som måste distribueras, analyseras, lagras och vara tillgängliga.

Med dagens höga hastigheter har GÉANT den kapacitet som krävs inom alla vetenskapliga områden – från högenergifysik och utforskning av yttre rymden till områden som berör samhällsutmaningar som åldrande befolkning, sjukdomsdiagnostisering och klimatförändring.

Målsättningen för GÉANT är 99,999 procents tillgänglighet genom att man snabbt identifierar och åtgärdar nätverksfel och upptäcker och förhindrar it-attacker genom effektiva säkerhetslösningar.

EU-kommissionen finansierar för närvarande GÉANT med 41,8 miljoner euro.

Bakgrund

GÉANT samfinansieras av Europeiska unionen (EU) och Europas National Research and Education Network (NREN) och syftar till att främja den fria rörligheten för vetenskapliga data och kunskaper genom att sammankoppla och skapa förutsättningar för forsknings- och utbildningsverksamhet inom Europa och andra regioner i världen.

2 Tbps är systemets maxkapacitet mellan två punkter i basnätet.

Denna nya etapp av det uppgraderade höghastighetsnätet kallas GN3plus. GÉANT förbinder 38 NREN-partner som betjänar 43 länder och tillsammans når över 50 miljoner slutanvändare på mer än 10 000 universitet, högskolor, forskningsinstitut, bibliotek, museer, nationella arkiv, sjukhus etc., och ytterligare 22 000 grundskolor. Det drivs av DANTE (Storbritannien), som leder projektkonsortiet bestående av 41 partner.

Nästan alla vetenskapliga discipliner är i dag beroende av ständigt ökande datavolymer för sin forskning (”datafloden”) och därför behövs mer långsiktiga insatser för att man ska kunna upprätthålla och säkra denna ställning till gagn för det europeiska samhället i sin helhet. Globalt forskningssamarbete skapas kring nya instrument (fysik, astronomi, biologi osv.), vilket genererar enorma datamängder som ska vara tillgängliga och analyseras, och med hjälp av datautrustning som kan finnas på andra platser.

Vetenskap, forskning och i ökande grad även utbildning finns i dag i globala virtuella miljöer. Detta kräver att GÉANT inte bara kan erbjuda sina anslutna gemenskaper omfattande europeisk utan också global räckvidd. GÉANT erbjuder konnektivitet till 65 länder utanför Europa och når alla kontinenter via nätverken TEIN (Stillahavsasien och södra Asien), EUMEDCONNECT (Medelhavet), RedCLARA (Latinamerika), CAREN (Centralasien), C@ribnet (Västindien) och UbuntuNet (södra och östra Afrika) samt via nordamerikanska, kinesiska och japanska nätverk.

Länkar

Digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter

IP/10/1448

Webbplatsen för GÉANT

DANTE

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar