Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. julija 2013

Temelj evropske znanosti okrepljen: 100 gigabitov na sekundo za posameznike

V okviru izjemno hitrega vseevropskega raziskovalnega omrežja GÉANT, s pomočjo katerega je bil odkrit Higgsov bozon, je bilo danes naznanjeno, da lahko zahvaljujoč večji posodobitvi omrežja doseže hitrost do 2 terabita na sekundo (Tb/s). Od danes je po celotnem osrednjem omrežju na voljo zmogljivost do 500 gigabitov na sekundo (Gb/s). To pomeni, da lahko posamezni uporabniki na 32 000 univerzah, visokošolskih ustanovah, raziskovalnih inštitutih, šolah, knjižnicah, muzejih, nacionalnih arhivih in bolnišnicah prenašajo podatke s hitrostjo do 100Gb/s.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: "Potrebujemo visoko hitrost in veliko zmogljivost, da lahko ostanemo v globalni raziskovalni tekmi. Podatkovna stran raziskovalne enačbe je danes skoraj tako pomembna kot raziskovanje samo. GÉANT s to posodobitvijo dokazuje, da je vodilno raziskovalno omrežje.“

Takšne hitrosti bodo omogočile hitrejše sodelovanje pri ključnih projektih in zadovoljile hitro naraščajoče povpraševanje po zmogljivosti prenosa podatkov. Ustvarjanje in izmenjava raziskovalnih podatkov se eksponentno povečujeta, kar vpliva na infrastrukture IKT zlasti raziskovalnih omrežij. Veliki projekti, pri katerih sodelujejo globalni partnerji, ustvarjajo ogromne količine podatkov, ki jih je treba razširiti, analizirati, shraniti in do njih dostopati.

Omrežje GÉANT bo s sedanjo visoko hitrostjo zagotavljalo bistvene zmogljivosti za podporo vseh znanstvenih panog: od fizike visokih energij in raziskav daljnega vesolja do tistih, ki obravnavajo družbene izzive, kot so staranje prebivalstva, diagnoza bolezni in podnebne spremembe.

Cilj omrežja GÉANT je zagotoviti 99,999-odstotno razpoložljivost s hitrejšim prepoznavanjem in reševanjem napak omrežja ter močnejšo zaščito za odkrivanje in preprečevanje zlonamernih napadov.

Evropska komisija za omrežje GÉANT trenutno zagotavlja financiranje v višini 41,8 milijona evrov.

Ozadje

Omrežje GÉANT, ki ga sofinancirajo Evropska unija (EU) in evropska nacionalna raziskovalna in izobraževalna omrežja (NREN), spodbuja prosti pretok znanstvenih podatkov in znanja s povezovanjem in krepitvijo raziskovalnih in izobraževalnih skupnosti v Evropi in drugih svetovnih regijah.

Hitrost 2 Tb/s pomeni največjo zmogljivost sistema med dvema točkama temelja.

Ta nova faza nadgrajenega visokohitrostnega omrežja je znana kot GN3plus. Omrežje GÉANT povezuje 38 partnerjev NREN, ki delujejo za 43 držav, v katerih je skupaj več kot 50 000 000 končnih uporabnikov na več kot 10 000 univerzah, visokošolskih ustanovah, raziskovalnih inštitutih, knjižnicah, muzejih, nacionalnih arhivih, bolnišnicah itd. ter nadaljnjih 22 000 osnovnih in srednjih šolah. Upravlja ga neprofitna družba DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) iz Združenega kraljestva, ki vodi projektni konzorcij 41 partnerjev.

Skoraj vse znanstvene panoge so zdaj odvisne od vedno večjih količin podatkov za svoje raziskave („poplava podatkov“), zato si je treba še bolj prizadevati za ohranitev in zagotovitev tega položaja v korist evropski družbi kot celoti. Globalna znanstvena sodelovanja potekajo okrog novih instrumentov (fizika, astronomija, biologija itd.), ki ustvarjajo ogromne količine podatkov, do katerih je treba dostopati in ki jih je treba analizirati, ter za katere se uporablja računalniška oprema, ki se morda nahaja na drugih lokacijah.

Znanost in raziskave, vse bolj pa tudi izobraževanje, danes potekajo v globalnih virtualnih okoljih. Zato mora omrežje GÉANT svojim povezanim skupnostim ponuditi ne le obsežen vseevropski, temveč tudi svetovni doseg. Omrežje GÉANT zagotavlja povezljivost 65 državam zunaj Evrope, pri čemer dosega vse kontinente preko omrežij TEIN (azijsko-pacifiška regija in Južna Azija), EUMEDCONNECT (Sredozemlje), RedCLARA (Latinska Amerika), CAREN (Srednja Azija), C@ribnet (Karibi) in UbuntuNet (Južna in Vzhodna Afrika) ter omrežij Severne Amerike, Kitajske in Japonske.

Uporabne povezave

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Spremljajte komisarko Neelie Kroes na Twitterju

IP/10/1448

Spletna stran GÉANT

DANTE

Kontakti

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar