Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 31 lipca 2013 r.

Wzmocniony szkielet sieci będącej podporą europejskiej nauki: internet o prędkości 100 Gb/s dla naukowców i badaczy indywidualnych

Przedstawiciele GÉANT, superszybkiej ogólnoeuropejskiej komputerowej sieci badawczo-naukowej, która przyczyniła się do odkrycia bozonu Higgsa, ogłosili dziś, iż dzięki zakrojonej na szeroką skalę modernizacji sieć ta może osiągnąć przepustowość 2 Tb/s (terabitów na sekundę). Od dziś w centralnej części sieci możliwy będzie transfer danych z prędkością osiągającą 500 Gb/s. Oznacza to, że użytkownicy indywidualni z ponad 32 000 uniwersytetów, uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół, bibliotek, muzeów, archiwów narodowych i szpitali mogą przesyłać dane z prędkością nawet 100 Gb/s.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła: „Potrzebujemy dużej prędkości i dużej przepustowości, aby utrzymać się w globalnym wyścigu badań naukowych. Dane jako składnik formuły badań naukowych są obecnie niemal równie ważne jak same badania. Modernizacja ta potwierdziła pozycję sieci GÉANT jako lidera w gronie sieci badawczo-naukowych”.

Tak duża prędkość umożliwi usprawnienie współpracy przy kluczowych projektach i sprostanie gwałtownie rosnącemu zapotrzebowaniu na przepustowość łączy. Intensywność generowania i wymiany danych naukowych wzrasta w rekordowym tempie, co odbija się na infrastrukturze ICT, a szczególnie na sieciach naukowo-badawczych. Duże projekty realizowane przy udziale partnerów z całego świata generują ogromne ilości danych, które muszą zostać rozesłane, przeanalizowane, zachowane i udostępnione.

Dzięki obecnej dużej prędkości sieć GÉANT zapewni wydajność niezbędną dla wsparcia wszystkich dyscyplin naukowych, od fizyki cząstek elementarnych i badań dalekiej przestrzeni kosmicznej po badania dotyczące wyzwań społecznych, takich jak starzenie się społeczeństw, diagnostyka chorób oraz zmiany klimatu.

Celem projektu GÉANT jest zapewnienie dostępności na poziomie 99,999 %, dzięki szybkiemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów sieciowych oraz wysokiemu poziomowi zabezpieczeń, pozwalających na wykrywanie i zapobieganie celowym atakom.

Komisja Europejska zapewnia obecnie wsparcie finansowe dla sieci GÉANT w wysokości 41,8 mln EUR.

Kontekst

Projekt GÉANT jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) i narodowe sieci badawczo-edukacyjne w Europie ( National Research and Education Networks - NREN); ma on na celu promowanie swobodnego przepływu danych naukowych i wiedzy, zapewniając łączność pomiędzy społecznościami naukowymi i edukacyjnymi w Europie i w innych regionach świata oraz wzmacniając ich pozycję.

2 terabity na sekundę stanowią maksymalną przepustowość systemu między dwoma punktami sieci szkieletowej.

Ta nowa wersja zmodernizowanej superszybkiej sieci nosi nazwę GN3plus. Sieć GÉANT łączy 38 partnerów NREN obsługujących placówki w 43 krajach, osiągając liczbę ponad 50 000 000 użytkowników końcowych z ponad 10 000 uniwersytetów, uczelni wyższych, instytutów badawczych, bibliotek, muzeów, archiwów narodowych, szpitali itp., jak również z 22 000 szkół podstawowych i średnich. Zarządzana jest ona przez organizację DANTE z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która przewodzi konsorcjum projektu, złożonemu z 41 partnerów.

Niemal wszystkie dyscypliny naukowe uzależnione są obecnie od stale rosnącego napływu danych do swoich badań („potop danych”), dlatego też konieczne jest nieustanne podejmowanie starań w celu zapewnienia i utrzymania przodującej pozycji dla dobra całego społeczeństwa europejskiego. Globalne formy współpracy naukowej powstają wokół nowych instrumentów (na polu fizyki, astronomii, biologii itd.), generując ogromne ilości danych, do których trzeba zapewnić dostęp i poddać je analizie, wykorzystując przy tym nie tylko lokalne systemy obliczeniowe, ale i te znajdujące się w innych miejscach.

Dzisiejsza nauka, badania i w coraz większym stopniu również edukacja funkcjonują w ramach globalnych środowisk wirtualnych. Nakłada to na sieć GÉANT wymóg oferowania zrzeszonym w niej społecznościom zasięgu obejmującego nie tylko całą Europę, ale i świat. Sieć GÉANT oferuje połączenia z 65 krajami poza terytorium Europy, obejmując swym zasięgiem wszystkie kontynenty poprzez sieci TEIN (region Azji i Pacyfiku oraz Azja Południowa), EUMEDCONNECT (kraje śródziemnomorskie), RedCLARA (Ameryka ‎Łacińska), CAREN (Azja Centralna), C@ribnet (Karaiby) oraz UbuntuNet (Afryka Południowa i Wschodnia), jak również sieci w Ameryce Północnej, Chinach i Japonii.

Dodatkowe informacje:

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

IP/10/1448

GEANT website

http://www.dante.net/Pages/default.aspxDANTE website

Kontakt:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar