Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 31 d.

Stiprinami Europos mokslo pamatai – mokslininkams suteikta galimybė naudotis 100Gbps spartos internetu

Šiandien Europos akademinio kompiuterių tinklo (GEANT) – ypač greito visos Europos mokslinių tyrimų tinklo, kuris padėjo atrasti Higgso bozoną – atstovai paskelbė, kad modernizavus tinklą jame galima pasiekti iki 2Tbps (terabitų per sekundę) greitį. Nuo šiandien viso pagrindinio tinklo pajėgumas – iki 500Gbps. Tai reiškia, kad atskiri naudotojai iš 32 000 universitetų, aukštojo mokslo institutų, mokslinių tyrimų institutų, mokyklų, bibliotekų, muziejų, nacionalinių archyvų ir ligoninių duomenis gali perduoti iki 100Gbps greičiu.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „siekiant išsilaikyti pasaulinėse lenktynėse mokslinių tyrimų srityje, reikalingas didelis greitis ir didelis pajėgumas. Vykdant mokslinius tyrimus, dabar duomenų perdavimas yra beveik toks pat svarbus, kaip ir pats mokslinis tyrimas. Modernizavus GEANT tinklą, jis tapo mokslinių tyrimų tinklų lyderiu.“

Toks tinklo duomenų perdavimo greitis sudarys sąlygas greičiau bendradarbiauti įgyvendinant itin svarbius projektus ir patenkinti sparčiai augantį duomenų perdavimo pajėgumo poreikį. Mokslinių tyrimų duomenų kūrimas ir dalijimasis jais vyksta vis sparčiau ir tai turi poveikį IRT infrastruktūroms, visų pirma, mokslinių tyrimų tinklams. Vykdant pagrindinius projektus, kuriuose dalyvauja partneriai iš viso pasaulio, sukuriama daugybė duomenų, kuriuos reikia išplatinti, išanalizuoti, saugoti ir sudaryti sąlygas jais naudotis.

Būdamas toks greitas, GEANT tinklas suteiks reikiamo pajėgumo visoms mokslo disciplinoms paremti: nuo didelės energijos fizikos ir kosmoso mokslinių tyrimų iki mokslinių tyrimų, skirtų visuomenės uždaviniams, tokiems kaip senėjant visuomenė, ligų diagnostika ir klimato kaita, spręsti.

GEANT tikslas – užtikrinti 99,999 % prieinamumą prie tinklo greitai identifikuojant ir pašalinant tinklo klaidas ir pasitelkus galingą apsaugą nustatyti piktavališkus išpuolius ir užkirsti jiems kelią.

Šiuo metu Europos Komisijos GEANT tinklui skiriamas finansavimas sudaro 41,8 mln. EUR.

Pagrindiniai faktai

GEANT bendrai finansuoja Europos Sąjunga (ES) ir Europos nacionaliniai mokslinių tyrimų ir švietimo tinklai. GEANT tikslas – skatinti laisvą mokslinių duomenų ir žinių judėjimą sujungiant Europos ir kitų pasaulio regionų mokslinių tyrimų ir švietimo bendruomenes ir suteikiant joms galių.

2Tbps yra didžiausias sistemos pajėgumas tarp dviejų pagrindinio tinklo taškų.

Šis naujas modernizuoto greitojo tinklo etapas vadinamas GN3plus. GEANT tinklas jungia 38 nacionalinių mokslinių tyrimų ir švietimo tinklų partnerius 43 šalyse, iš viso turi daugiau kaip 50 000 000 galutinių naudotojų iš daugiau kaip 10 000 universitetų, aukštojo mokslo institutų, mokslinių tyrimų institutų, bibliotekų, muziejų, nacionalinių archyvų ir ligoninių ir dar iš 22 000 pradinių bei vidurinių mokyklų. Jį administruoja DANTE (JK) organizacija, kuri vadovauja 41 partnerį turinčiam projekto konsorciumui.

Kadangi dabar beveik visos mokslo disciplinos priklauso nuo vis didėjančio duomenų, kuriuos reikia naudoti vykdant mokslinius tyrimus, kiekio („duomenų tvano“), reikia dėti daugiau pastangų, kad ši pozicija būtų išlaikyta ir užtikrinta visos Europos visuomenės naudai. Įgyvendindami naujas priemones (fizikos, astronomijos, biologijos ir kitų sričių), mokslo darbuotojai bendradarbiauja pasauliniu mastu, taip sukuriama daugybė duomenų, kuriuos reikia įvertinti ir išanalizuoti, ir tam naudojama kompiuterinė įranga, kuri gali būti visai kitoje vietoje.

Dabar mokslo, mokslinių tyrimų ir vis dažniau – švietimo veikla vyksta virtualioje aplinkoje. Todėl GEANT tinklo bendruomenėms, kurias jis jungia, reikia pasiūlyti ne tik plačią Europos, bet ir pasaulinę aprėptį. GEANT užtikrina ryšį su 65 šalims už Europos ribų, o visus žemynus pasiekia per TEIN (Azijos ir Ramiojo vandenyno bei Pietų Azijos regioną), EUMEDCONNECT (Viduržemio jūros regioną), RedCLARA (Lotynų Ameriką), CAREN (Vidurinę Aziją), C@ribnet (Karibų regioną) ir UbuntuNet (Pietų ir Rytų Afriką) tinklus ir per Šiaurės Amerikos, Kinijos bei Japonijos tinklus.

Naudingos nuorodos

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitter

IP/10/1448

GEANT interneto svetainė

DANTE

Asmuo ryšiams

e. paštas comm-kroes@ec.europa.eu tel. +32 229 57361

Twitter @RyanHeathEU


Side Bar