Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. heinäkuuta 2013

Eurooppalaisten tutkijoiden GÉANT-tiedonsiirtoverkko nopeutuu – 100 gigabitin internetyhteys tutkijoille

Higgsin hiukkasen löytämisessä apuna olleen huippunopean yleiseurooppalaisen tutkimusalan GÉANT-tiedonsiirtoverkon ylläpitäjät ilmoittivat tänään, että tietoverkossa voidaan saavuttaa jopa 2 terabitin (terabittiä sekunnissa – Tbps) nopeus verkkoon tehtyjen huomattavien parannusten ansiosta. Tästä päivästä alkaen jopa 500 gigabitin nopeus on käytettävissä ydinverkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset käyttäjät 32 000 yliopistossa, korkeakoulussa, tutkimuslaitoksessa, koulussa, kirjastossa, museossa, kansallisarkistossa ja sairaalassa voivat siirtää dataa jopa 100 gigabitin nopeudella.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan ”tarvitsemme huippunopeuksia ja huippukapasiteettia pysyäksemme kilpailukykyisinä globaalissa tutkimustoiminnassa. Tietojen käsittely on nykyään tutkimustoiminnassa lähes yhtä tärkeää kuin itse tutkimus. Tämän tietoverkon parannuksen ansiosta GÉANT osoittaa, että se pitää johtopaikkaa tutkimustoiminnan tiedonsiirtoverkkojen keskuudessa”.

Tällaiset tiedonsiirtonopeudet mahdollistavat entistä nopeamman yhteistyön kriittisissä hankkeissa ja tyydyttävät yhä nopeasti kasvavat tiedonsiirtotarpeet. Tutkimustietojen tuottaminen ja jakaminen jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan, mikä vaikuttaa tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuureihin erityisesti tutkimustoiminnan verkoissa. Keskeiset hankkeet, joihin osallistuu kansainvälisiä kumppaneita, tuottavat valtavia määriä dataa, joka on jaettava, analysoitava ja varastoitava sekä jonka saatavuudesta on huolehdittava.

Nykyisten huippunopeuksiensa ansiosta GÉANT-verkko tarjoaa keskeiset valmiudet tukea kaikkia tieteenaloja, kuten suurenergiafysiikkaa, avaruustutkimusta tai väestön ikääntymiseen, sairauksien diagnosointiin ja ilmastonmuutokseen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita koskevaa tutkimustoimintaa.

GÉANT-verkon tavoitteena on varmistaa 99,999-prosenttinen käytettävyys verkkovirheiden nopean tunnistamisen ja ratkaisemisen sekä vihamieliset hyökkäykset havaitsevien ja estävien tehokkaiden turvallisuusominaisuuksien ansiosta.

Euroopan komissio rahoittaa tällä hetkellä GÉANT-verkkoa 41,8 miljoonalla eurolla.

Tausta

GÉANT-verkon rahoituksesta huolehtivat yhdessä Euroopan unioni (EU) ja Euroopan kansalliset tutkimus- ja koulutustietoverkot (National Research and Education Network – NREN). GÉANT-verkolla pyritään edistämään tieteellisten tietojen ja tietämyksen vapaata liikkuvuutta yhdistämällä tutkimus- ja koulutuslaitokset Euroopassa ja muualla maailmassa toisiinsa ja parantamalla niiden valmiuksia.

Kaksi terabittiä on järjestelmän enimmäisnopeus runkoverkon kahden pisteen välillä.

Tästä parannetun huippunopean verkon uudesta kehitystasosta käytetään nimitystä GN3plus. GÉANT-verkko yhdistää 38 NREN-kumppania 43 maassa, ja sillä on yli 50 miljoonaa loppukäyttäjää yli 10 000 yliopistossa, korkeakoulussa, tutkimuslaitoksessa, kirjastossa, museossa, kansallisarkistossa, sairaalassa jne. ja lisäksi 22 000 käyttäjää perus- ja keskiasteen oppilaitoksissa. GÉANT-verkon toiminnasta vastaa DANTE (Yhdistynyt kuningaskunta), joka johtaa 41 kumppanista muodostuvaa hankekonsortiota.

Koska nykyään lähes kaikki tieteenalat ovat tutkimustoiminnassaan riippuvaisia yhä suuremmista määristä tietoa, tarvitaan kestävämpiä toimia ylläpitämään ja varmistamaan tieteenharjoittajien toimintaedellytykset koko eurooppalaisen yhteiskunnan hyödyksi. Maailmanlaajuista tieteellistä yhteistyötä syntyy uusien välineiden tiimoilta (fysiikka, tähtitiede, biologia jne.), minkä vuoksi valtaviin määriin dataa on päästävä käsiksi ja sitä on analysoitava; lisäksi on voitava käyttää tietojenkäsittelykapasiteettia, joka saattaa sijaita muissa paikoissa.

Nykyään tieteen ja tutkimustoiminnan harjoittaminen ja myös yhä useammin koulutus tapahtuvat globaaleissa virtuaaliympäristöissä. Tämä edellyttää, että GÉANT-verkko tarjoaa siihen liittyneille yhteisöille paitsi yleiseurooppalaisen, myös maailmanlaajuisen kattavuuden. GÉANT tarjoaa yhteydet 65:een Euroopan ulkopuoliseen maahan kaikilla mantereilla TEIN-verkon (Tyynenmeren läntiset alueet ja Etelä-Aasia), EUMEDCONNECT-verkon (Välimeren alue), RedCLARA-verkon (Latinalainen Amerikka), CAREN-verkon (Keski-Aasia), C@ribnet-verkon (Karibian alue) ja Ubuntunet-verkon (eteläinen ja itäinen Afrikka) sekä Pohjois-Amerikan, Kiinan ja Japanin tiedonsiirtoverkkojen välityksellä.

Hyödyllisiä linkkejä

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

IP/10/1448

GÉANT's websted

DANTE

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu
Puhelin: (+32-2) 295 63 61. Twitter:
@RyanHeathEU


Side Bar