Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. juuli 2013

Euroopa teadusvõrgustik uueneb: 100 GB/s internetiühendus üksikteadlastele

Täna teatas ülikiire üleeuroopaline teadusvõrgustik GÉANT, mille abil aidati avastada Higgsi boson, et edaspidi võib ta saavutada kiiruse kuni 2 terabitti sekundis tänu märkimisväärsele uuendusele. Tänasest alates on põhivõrgu ulatuses kättesaadav võimsus kuni 500 GB/s. See tähendab, et 32 000 ülikooli, kõrgharidusasutuse, teadusasutuse, kooli, raamatukogu, muuseumi, riigiarhiivi ja haigla üksikkasutajad saavad andmeid üle kanda kiirustel kuni 100 GB/s.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes: "Meil on vaja suurt kiirust ja võimsust, et üleilmses teadusuuringute võidujooksus mitte maha jääda. Andmetöötlus on tänapäeva teadustegevuses pea sama tähtis kui teadustegevus ise. Uuenduse kaudu kinnitab GÉANT oma juhtivat positsiooni teadusvõrgustike hulgas."

Niisugused kiirused võimaldavad teha ladusamat koostööd tähtsate projektide valmimisel ja vastata aina suurenevale nõudlusele andmeedastuskiiruse järele. Teadusuuringute tulemusel saadud andmete kogumine ja jagamine kasvab aina kiirenevas tempos ning mõjutab IKT infrastruktuure, eriti teadusvõrgustikke. Suurprojektid, millesse on kaasatud ka rahvusvahelised partnerid, genereerivad tohutul hulgal andmeid, mida tuleb levitada, analüüsida, säilitada ja millele tuleb anda juurdepääs.

Tänapäeva suurte kiiruste puhul on GÉANT abiks kõigis teadusharudes osakestefüüsikast ja kosmoseuuringutest kuni teadusharudeni, mille raames lahendatakse selliseid ühiskondlikke probleemide nagu vananev elanikkond, haiguste diagnoosimine ja kliimamuutused.

GÉANTi eesmärk on tagada 99,999 % kättesaadavus võrgu vigade kiire tuvastamise ja parandamise ning pahatahtlike rünnete avastamiseks ja ennetamiseks vajalike tõhusate turvaelementide kaudu.

Euroopa Komisjon rahastab GÉANTi praegu 41,8 miljoni euro ulatuses.

Taust

GÉANTi kaasrahastavad Euroopa Liit (EL) ning Euroopa riikide teadus- ja haridusvõrgud. GÉANTi eesmärk on edendada teadusandmete ja teadmiste vaba liikumist. See ühendab Euroopa ja maailma muude piirkondade teadus- ja haridusringkondi.

2 terabaiti on süsteemi maksimaalne kiirus põhivõrgu kahe punkti vahel.

See on uuendatud kiire võrgu uus tasand ning tuntud kui GN3plus. Teadusvõrgustik GÉANT ühendab 38 NREN-partnerit; teenust osutatakse 43 riigis rohkem kui 50 000 000 lõppkasutajale enam kui 10 000 ülikoolis, kõrgharidusasutuses, koolis, raamatukogus, muuseumis, riigiarhiivis, haiglas jne ning veel 22 000 kasutajale alg- ja keskkoolides. Seda käitab äriühing DANTE (Ühendkuningriik), mis juhib 41 partnerist koosnevat projektikonsortsiumi.

Kuna pea kõigis teadusharudes tehtav uurimistöö sõltub tänapäeval aina kasvavatest andmemahtudest (mis põhjustab nn andmeuputusefekti), on vaja üha rohkem pidevaid jõupingutusi GÉANT-võrgustiku positsiooni säilitamiseks ja kindlustamiseks Euroopa ühiskonna kui terviku huvides. Üleilmne teadusalane koostöö sünnib uute vahendite (füüsika, astronoomia, bioloogia jne) ümber, mistõttu on vaja juurde pääseda tohutu suurel hulgal andmetele ja neid analüüsida ning kasutada selleks andmetöötlusseadmeid, mille asukoht võib olla mujal.

Tänapäeva teadus-, uurimis- ja aina enam ka haridusalane tegevus leiab aset üleilmses virtuaalses keskkonnas. Sellepärast peab GÉANT pakkuma liitunud kogukondadele mitte ainult ulatuslikku üleeuroopalist, vaid ka üleilmset haaret. GÉANT osutab ühenduvuse teenust 65 väljaspool Euroopat asuvale riigile ning ulatub igale mandrile TEIN-võrgu (Aasia Vaikse ookeani piirkond ja Lõuna-Aasia), EUMEDCONNECT-võrgu (Vahemere piirkond), RedCLARA-võrgu (Ladina-Ameerika), CAREN-võrgu (Kesk-Aasia), C@ribnet-võrgu (Kariibi mere piirkond) ja UbuntuNet-võrgu (Lõuna- ja Ida-Aafrika), samuti Põhja-Ameerika, Hiina ja Jaapani võrkude kaudu.

Kasulikud lingid

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

IP/10/1448

GÉANTi veebisait

DANTE

Kontakt:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar