Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2013

Η ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών επιστημών ενισχύεται: διαδίκτυο 100Gbps για μεμονωμένους ερευνητές

Το GEANT, το πανευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων που συνέβαλε στην ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, ανήγγειλε σήμερα ότι θα μπορούσε να επιτύχει ταχύτητες μέχρι 2Tbps (τεραμπάιτ ανά δευτερόλεπτο) χάρη στη σημαντική αναβάθμιση δικτύου. Από σήμερα σε όλο το κεντρικό δίκτυο διατίθενται ταχύτητες μέχρι 500Gbps. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένοι χρήστες σε 32.000 πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εθνικά αρχεία και νοσοκομεία μπορούν να μεταβιβάζουν δεδομένα με ταχύτητα έως 100Gbps.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε υψηλές ταχύτητες και μεγάλες χωρητικότητες για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην ερευνητική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα το τμήμα «δεδομένα» της εξίσωσης «έρευνα» είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικό με την ίδια την έρευνα. Με την αναβάθμιση αυτή, το δίκτυο GÉANT αποδεικνύει ότι είναι πρωτοπόρο στην ερευνητική δικτύωση.»

Ταχύτητες όπως αυτή θα επιταχύνουν τη συνεργασία σε σημαντικά έργα και θα ικανοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ικανότητα μεταφοράς δεδομένων. Η δημιουργία και ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που επηρεάζει τις υποδομές ΤΠΕ και ιδιαίτερα τα ερευνητικά δίκτυα. Τα έργα μεγάλης κλίμακας στα οποία συμμετέχουν εταίροι από όλον τον κόσμο δημιουργούν τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται, να αναλύονται, να αποθηκεύονται και να είναι προσβάσιμα.

Με τις σημερινές υψηλές ταχύτητες το δίκτυο GÉANT θα στηρίζει ουσιαστικά όλους τους επιστημονικούς κλάδους: από τη φυσική υψηλών ενεργειών και την έρευνα εξωδιαστήματος μέχρι την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η διάγνωση ασθενειών και η κλιματική αλλαγή.

Στόχος του GÉANT είναι να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα 99,999 % μέσω του γρήγορου εντοπισμού και της επίλυσης προβλημάτων του δικτύου καθώς και ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας για την ανίχνευση και την πρόληψη κακόβουλων επιθέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σήμερα στη χρηματοδότηση του δικτύου GÉANT με 41,8 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό

Το GÉANT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα της Ευρώπης (NREN), επιδιώκει την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των επιστημονικών δεδομένων και γνώσεων, με τη σύνδεση και την ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου.

Τα 2Tbps αποτελούν τη μέγιστη ικανότητα του συστήματος μεταξύ δύο σημείων της ραχοκοκαλιάς του.

Αυτό το νέο στάδιο του αναβαθμισμένου δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων είναι γνωστό ως GN3plus. Το δίκτυο GÉANT συνδέει 38 εταίρους NREN που εξυπηρετούν 43 χώρες, και τουλάχιστον 50.000.000 τελικούς χρήστες σε πάνω από 10.000 πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, μουσεία, εθνικά αρχεία, νοσοκομεία κ.λπ. καθώς και 22.000 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο συντονίζει η εταιρεία DANTE (Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία ηγείται κοινοπραξίας 41 εταίρων.

Καθώς σε σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία οι επιστήμονες χρειάζονται πλέον έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων για την έρευνά τους («κατακλυσμός δεδομένων»), πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρηθεί και να διασφαλισθεί η δομή αυτή προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της. Παγκόσμιες επιστημονικές συνεργασίες δημιουργούνται γύρω από νέα μέσα (στους τομείς της φυσικής, της αστρονομίας, της βιολογίας, κ.λπ.), με αποτέλεσμα, αφενός, να παράγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται και να αναλύονται, και, αφετέρου, να χρησιμοποιούνται μηχανογραφικές εγκαταστάσεις που μπορεί να βρίσκονται σε άλλες περιοχές.

Η επιστήμη, η έρευνα και, όλο και περισσότερο, η εκπαίδευση εξελίσσονται σήμερα σε παγκόσμιο εικονικό περιβάλλον. Γι' αυτό το GÉANT οφείλει να προσφέρει στις συνδεδεμένες κοινότητες όχι μόνο πανευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια εμβέλεια. Το GÉANT εξασφαλίζει συνδέσεις σε 65 χώρες εκτός Ευρώπης, φθάνοντας σε όλες τις ηπείρους μέσω των δικτύων TEIN (ζώνη Ασίας/Ειρηνικού και Νότιας Ασίας), EUMEDCONNECT (Μεσόγειος), RedCLARA (Λατινική Αμερική), CAREN (Κεντρική Ασία), C@ribnet (Καραϊβική) και UbuntuNet (Νότια και Ανατολική Αφρική), καθώς και των δικτύων της Βόρειας Αμερικής, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ψηφιακό θεματολόγιο

Νέιλι Κρους

Ακολουθήστε τη Νέιλι Κρους στο Twitter

IP/10/1448

Ιστότοπος GEANT

DANTE

Επικοινωνία:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar