Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. juli 2013

Basisnettet for europæisk videnskab styrkes: Internethastighed på 100 Gbps til forskere

Det superhurtige paneuropæiske forskningsnetværk, GÉANT, som var med til at opdage Higgs-bosonen, offentliggjorde i dag, at det er i stand til at nå en hastighed på 2 Tbps (terabit per sekund) takket være en stor opgradering af netværket. Fra i dag af er der en kapacitet på op til 500 Gbps til rådighed i hele basisnettet. Det betyder, at de enkelte brugere på 32 000 universiteter, højere læreanstalter, forskningsinstitutter, skoler, biblioteker, museer, nationale arkiver og hospitaler kan overføre data med hastigheder på op til 100 Gbps.

Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, udtaler: "Vi har brug for høj hastighed og stor kapacitet for at følge med i det globale forskningskapløb. I dag er datasiden af forskningsligningen næsten lige så vigtig som selve forskningen. Med denne opgradering viser GÉANT, at det er det førende forskningsnetværk."

En sådan hastighed vil åbne for et hurtigere samarbejde om vigtige projekter og opfylde det hurtigt voksende behov for dataoverførselskapacitet. Udarbejdelsen og udvekslingen af forskningsdata er i eksponentiel vækst og har indvirkning på IKT-infrastrukturer, særligt forskningsnetværk. Store projekter med globale partnere genererer enorme mængder data, som skal fordeles, analyseres, lagres og gøres tilgængelige.

Med de høje hastigheder i dag vil GÉANT-netværket levere den afgørende kapacitet til at støtte alle videnskabelige discipliner: fra højenergifysik og rumforskning til forskning i samfundsmæssige udfordringer som den aldrende befolkning, diagnosticering og klimaforandringer.

Målet for GÉANT er at sikre en tilgængelighed på 99,999 % gennem hurtig identifikation og løsning af netværksfejl og effektive sikkerhedselementer til at opspore og forebygge ondsindede angreb.

Europa-Kommissionen støtter i øjeblikket GÉANT-nettet med 41,8 mio. EUR.

Baggrund

GÉANT er samfinansieret af EU og Europas nationale forsknings- og uddannelsesnet (NREN). Det har til formål at fremme den fri bevægelighed af videnskabelige data og viden ved at forbinde og styrke forsknings- og uddannelsessamfund i Europa og andre dele af verden.

2 Tbps er systemets højeste kapacitet mellem to punkter i basisnettet.

Denne nye fase af det opgraderede højhastighedsnetværk kaldes GN3plus. GÉANT-nettet forbinder 38 NREN-partnere i 43 lande, som tilsammen når ud til over 50 000 000 slutbrugere fra over 10 000 universiteter, højere læreanstalter, forskningsinstitutter, skoler, biblioteker, museer, nationale arkiver, hospitaler osv., og yderligere 22 000 skoler og gymnasier. Det drives af DANTE (Storbritannien), som leder projektkonsortiet bestående af 41 partnere.

Næsten alle videnskabelige discipliner er i dag afhængige af stadigt stigende mængder data til deres forskning ("datasyndfloden"), og der er derfor behov for en mere vedvarende indsats for at bevare og sikre denne position til gavn for hele det europæiske samfund. Globalt videnskabeligt samarbejde oprettes rundt om nye instrumenter (fysik, astronomi, biologi osv.), der genererer enorme mængder data, som skal analyseres og gøres tilgængelige, og som anvender databehandlingsanlæg, der kan være baseret andre steder.

Videnskab, forskning og i stigende grad også uddannelse finder i dag sted i globale virtuelle miljøer. Derfor er det nødvendigt, at GÉANT tilbyder sine tilknyttede samfund ikke alene paneuropæisk, men også global rækkevidde. GÉANT tilbyder forbindelse til 65 lande uden for Europa og når ud til alle kontinenter gennem netværkene TIEN (Asien-Stillehavsområdet og Sydasien), EUMEDCONNECT (Middelhavsområdet), RedCLARA (Latinamerika), CAREN (Centralasien), C@ribnet (Vestindien) og UbuntuNet (det sydlige og østlige Afrika) samt de nordamerikanske, kinesiske og japanske netværk.

Links

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

IP/10/1448

GÉANT's websted

DANTE

Kontaktpersoner:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu

Tlf.: 32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar