Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. července 2013

Páteřní síť evropské vědy je silnější: internet o rychlosti 100 Gb/s pro jednotlivé výzkumné pracovníky

Superrychlá celoevropská výzkumná síť GÉANT, s jejíž pomocí byl objeven Higgsův boson, dnes oznámila, že se jí díky podstatné modernizaci sítě podařilo dosáhnout rychlosti až 2 Tb/s (terabitů za sekundu). Počínaje dneškem je v hlavní síti k dispozici kapacita až 500 Gb/s. To znamená, že jednotliví uživatelé na 32 000 vysokých škol, vyšších vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů, škol, knihoven, muzeí, národních archivů a nemocnic mohou přenášet data rychlostí až 100 Gb/s.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise, k tomu uvedla: „Máme-li udržet krok s celosvětovým rychle se rozvíjejícím výzkumem, je třeba, abychom měli vysokorychlostní připojení a velkou kapacitu. Data mají dnes pro dosažení nejvyšší úrovně výzkumu stejný význam, jako výzkum sám. Dosažením tohoto úspěchu GÉANT prokazuje, že stojí v čele rozvoje výzkumných sítí.“

Rychlosti, jako je tato, umožní rychlejší spolupráci na zásadních projektech a uspokojí rychle rostoucí poptávku po kapacitě přenosu dat. Vytváření a sdílení dat při výzkumu nabývá prudce na objemu, což bude mít dopad na infrastruktury IKT, zejména na výzkumné sítě. Velké projekty zahrnující globální partnery vytvářejí ohromné množství dat, která je nutno šířit, analyzovat, ukládat a zpřístupňovat.

Díky současným vysokým rychlostem síť GÉANT poskytne nezbytnou kapacitu na podporu všech vědních oborů: od fyziky vysokých energií a výzkumu vzdáleného vesmíru až po ty, které se zabývají společenskými problémy, jako je stárnutí populace, diagnóza nemocí a změna klimatu.

Cílem sítě GÉANT je zajistit 99,999% dostupnost díky rychlé identifikaci a řešení potíží v síti a silným bezpečnostním prvkům sloužícím k odhalování a prevenci útoků.

Evropská komise v současné době poskytuje finanční prostředky pro síť GÉANT ve výši 41,8 milionu EUR.

Souvislosti

Síť GÉANT je spolufinancována Evropskou unií (EU) a evropskými vnitrostátními sítěmi pro výzkum a vzdělávání (NREN). Snaží se podporovat volný pohyb vědeckých dat a znalostí na základě propojení a posílení výzkumných a vzdělávacích společenství v Evropě i v jiných regionech světa.

Rychlost 2 Tb/s představuje maximální kapacitu systému mezi dvěma body páteřní sítě.

Tato nová fáze modernizované vysokorychlostní sítě je známa jako GN3plus. Síť GÉANT spojuje 38 partnerských sítí NREN, které poskytují služby ve 43 zemích, což představuje celkem přes 50 000 000 konečných uživatelů z více než 10 000 vysokých škol, vyšších vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů, knihoven, muzeí, národních archivů, nemocnic atd. a dalších 22 000 základních a středních škol. Provozuje ji organizace DANTE (Spojené království), která stojí v čele konsorcia projektu, jež tvoří 41 partnerů.

Vzhledem k tomu, že téměř všechny vědní disciplíny jsou dnes ve svém výzkumu závislé na stále se zvyšujících objemech dat (označovaných jako „záplava dat“), je třeba ještě důrazněji usilovat o udržení a zajištění této pozice ve prospěch evropské společnosti jako celku. Celosvětová vědecká spolupráce se rozvíjí kolem nových nástrojů (v oblasti fyziky, astronomie, biologie atd.), což vede ke vzniku značného množství dat, jež jsou dostupná a která je možno analyzovat s využitím počítačových zařízení, jež se nacházejí na jiných místech.

Dnešní věda, výzkum a stále více také vzdělávání probíhají v globálních virtuálních prostředích. To vyžaduje, aby GÉANT nabízel připojeným společenstvím nejen široký celoevropský, ale i celosvětový dosah. GÉANT nabízí spojení 65 mimoevropským zemím a díky sítím TEIN (v asijsko-tichomořské oblasti a Jižní Asii), EUMEDCONNECT (ve Středomoří), RedCLARA (v Latinské Americe), CAREN (ve Střední Asii), C@ribnet (v oblasti Karibiku) a UbuntuNet (v jižní a východní Africe), jakož i sítím v Severní Americe, Číně a Japonsku umožňuje spojení se všemi kontinenty.

Užitečné odkazy

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

IP/10/1448

GÉANT

DANTE

Kontaktní osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22956361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar