Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 juli 2013

Justitie voor groei: Commissie pakt lacunes in wettelijke bescherming eenheidsoctrooi aan

De Europese Commissie wil octrooien in heel Europa beter beschermen. Daarom heeft zij vandaag voorgesteld de EU-regels over de rechtsmacht en de erkenning van vonnissen (de zogenaamde "Brussel I-Verordening") aan te passen. Dat moet de weg vrijmaken voor een Europese octrooirechtbank, waardoor bedrijven en uitvinders makkelijker hun octrooien kunnen laten beschermen. Dit "Gemeenschappelijk Octrooigerecht" wordt specifiek bevoegd voor octrooigeschillen, waardoor het niet meer nodig is om in elk EU-land apart een rechtszaak in te leiden. Dat bespaart kosten en zorgt voor snellere beslissingen over geldigheid van of inbreuken op octrooien, wat de innovatie in Europa ten goede komt. Het maakt deel uit van een reeks recente maatregelen voor de bescherming van het eenheidsoctrooi in de interne markt (IP/11/470).

"Door de regels over de erkenning van vonnissen te wijzigen, maken we de weg vrij voor het nieuwe Gemeenschappelijk Octrooigerecht. Als er een geschil is, hoeven bedrijven niet langer rechtszaken in verschillende landen te voeren," zei Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Door een eind te maken aan bureaucratische rompslomp, extra kosten en de rechtsonzekerheid van 28 verschillende en vaak tegenstrijdige rechtssystemen, maken we de interne markt aantrekkelijker. Dit is een heel goed voorbeeld van hoe justitieel beleid groei kan bevorderen."

Michel Barnier, EU-commissaris voor interne markt en diensten, voegde daaraan toe: "Het is van cruciaal belang voor het concurrentievermogen van Europa dat innoverende bedrijven zo snel mogelijk kunnen beschikken over het lang verwachte eenheidsoctrooi. Het politiek akkoord van december 2012 was een doorbraak, maar het eenheidsoctrooi wordt pas reêel als het Gemeenschappelijk Octrooigerecht functioneert. We moeten daar zo snel mogelijk voor zorgen en het voorstel van vandaag is een belangrijke stap in die richting."

De cijfers spreken voor zich: in de VS werden in 2011 224.000 octrooien verleend, in China 172.000 en in Europa amper 62.000. Dat komt onder meer doordat het zo duur en moeilijk is om een octrooi in de hele EU te beschermen. Wie nu zijn uitvinding in heel Europa wil beschermen moet in alle 28 EU-landen een Europees octrooi laten valideren, en kan over hetzelfde geschil in verschillende landen in allerlei rechtszaken verwikkeld raken. Maar daar komt dus verandering in dankzij het eenheidsoctrooi.

Het Gemeenschappelijk Octrooigerecht is opgericht bij een overeenkomst van 19 februari 2013 (PRES/13/61). Het moet zorgen voor eenvoudigere en snellere procedures door het voorkomen van parallelle rechtszaken, soms met tegenstrijdige conclusies, in verschillende landen. Het gerecht kan uitspraken doen over de geldigheid van en inbreuken op Europese en eenheidsoctrooien in alle aangesloten landen. Het staat open voor alle EU-landen, en 25 daarvan hebben er zich al bij aangesloten.

De "Brussel I-Verordening" (Verordening 1215/2012) moet de internationale rechtsmacht van het Gemeenschappelijk Octrooigerecht bepalen.

Daarom stelt de Commissie voor de Brussel I-Verordening te wijzigen om duidelijk te maken hoe de regels over de rechtsmacht werken in de context van het Gemeenschappelijk Octrooigerecht, en hoe de verordening moet worden toegepast in de betrekkingen tussen de landen die wel en die niet bij de overeenkomst zijn aangesloten.

Volgende stappen

Het voorstel wordt wet na instemming van de lidstaten en het Europees Parlement.

De Commissie dringt er ook bij de lidstaten op aan om de overeenkomst over het Gemeenschappelijk Octrooigerecht zo snel mogelijk te ratificeren en het voorbereidende werk te voltooien, zodat de eerste eenheidsoctrooien snel kunnen worden verleend.

Achtergrond

Geschillen over de geldigheid van of een mogelijke inbreuk op een octrooi komen momenteel voor een rechtbank in het EU-land waar het octrooi is verleend. Procedures zijn ook mogelijk bij een rechtbank van het EU-land waar de aangeklaagde gevestigd is of waar de inbreuk plaatsgevonden heeft of kan plaatsvinden. Vaak wordt dan aangevoerd dat het octrooi niet geldig is. Daarvoor is uitsluitend het land bevoegd dat het octrooi heeft verleend. In de praktijk betekent dit dat een octrooihouder dure en complexe parallelle rechtszaken moet voeren, die soms leiden tot tegenstrijdige vonnissen.

Al sinds de jaren '70 is vergeefs geprobeerd een eenheidsoctrooi in te voeren, dat in heel Europa rechtsgeldig is.

In april 2011 kwam de Commissie met nieuwe voorstellen voor een octrooi met eenheidswerking (het "eenheidsoctrooi") in het kader van nauwere samenwerking (IP/11/470 en MEMO/11/240).

In december 2012 werden het Europees Parlement en de Raad het eindelijk eens over de invoering van het eenheidsoctrooi, wat de overeenkomst over het Gemeenschappelijk Octrooigerecht mogelijk maakte.

Voortaan zullen octrooien kunnen worden beschermd in 25 EU-landen op grond van één aanvraag, en zonder verdere administratieve rompslomp, zoals validering en vertalingen, in de afzonderlijke landen. Daardoor krijgen uitvinders en bedrijven tegen veel lagere kosten toegang tot de markten in alle EU-landen die deelnemen aan de nauwere samenwerking en de overeenkomst over het Gemeenschappelijk Octrooigerecht van 19 februari 2013, zonder overbodige administratieve obstakels.

Het Gemeenschappelijk Octrooigerecht wordt bevoegd voor geschillen over de toekomstige eenheidsoctrooien en de huidige Europese octrooien. De betrokken lidstaten moeten de overeenkomst nog ratificeren. Het gaat om één gespecialiseerd octrooigerecht, met lokale en regionale afdelingen overal in de EU, dat snelle en correcte vonnissen velt voor alle landen waar het octrooi geldig is, en zo parallelle rechtszaken overbodig maakt.

Meer informatie

Europese Commissie – Erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Hervorming octrooirecht: het eenheidsoctrooi en het Gemeenschappelijk Octrooigerecht

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar