Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 29.

Jogérvényesülés a növekedés érdekében: a Bizottság orvosolja az egységes szabadalmi oltalommal kapcsolatos joghézagokat

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot terjesztett elő az európai szintű szabadalmi oltalom jogi keretszabályozásának teljessé tétele érdekében. A javaslat célja a bíróságok joghatóságára és az ítéletek elismerésére vonatkozó uniós jogszabály (az ún.Brüsszel I. rendelet) korszerűsítése. A módosítás előkészíti a terepet ahhoz, hogy ratifikálását követően hatályba léphessen az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás; e szakosodott európai szabadalmi bíróság megkönnyíti a vállalkozások és a feltalálók számára szabadalmaik védelmét. A Bíróság a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákra szakosodott joghatósággal fog rendelkezni, aminek köszönhetően megelőzhető lesz a peres eljárások többszörös, akár 28 különböző nemzeti bíróság előtti megindítása. Ennek révén csökkenni fognak az eljárási költségek és gyorsabbá válik a döntéshozatal; mindez Európa-szerte hozzájárul az innováció ösztönzéséhez. Az egységes szabadalmi oltalom egységes piacon történő biztosítása egy nemrég elfogadott intézkedéscsomag része (IP/11/470).

Viviane Reding, a Bizottság alelnöke és uniós jogérvényesülési biztos szerint „Az ítéletek elismerésére vonatkozó rendelkezések csekély változtatása által lehetővé válik az új Egységes Szabadalmi Bíróság működésének beindítása. Ezentúl jogvita esetén a vállalkozásoknak nem kell többszörösen, különböző tagállamokban peres eljárást indítaniuk. A bürokratikus akadályok, a többletköltségek, valamint a 28 különböző, egymásnak gyakran ellentmondóan működő igazságszolgáltatási rendszerből eredő jogbizonytalanság megszüntetése vonzóbbá teszi az egységes piacot. Ez kiváló példa arra, hogyan serkenthetik az igazságügy-politikák a növekedést.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos hozzátette, hogy „Európa versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a fejlesztők minél hamarabb részesüljenek a régóta várt egységes európai szabadalom számtalan előnyében. A 2012. decemberi politikai megállapodás nagy áttörést jelentett, de az egységes szabadalom csak akkor fog valósággá válni, ha létrejön az Egységes Szabadalmi Bíróság. Ezt minél hamarabb meg kell valósítanunk; a mai javaslat egy ebbe az irányba tett újabb fontos lépést jelent".

A számok önmagukért beszélnek. 2011-ben az Egyesült Államokban 224.000, Kínában 172.000 szabadalmat adtak ki, míg Európában csupán 62.000 találmányt szabadalmaztattak. A különbség egyik oka a találmányok szabadalmaztatása során felmerülő költségek visszatartó hatása és a szabadalmi oltalom megszerzésének bonyolultsága az Európai Unió egységes piacán. Jelenleg azoknak, akik európai szintű oltalommal kívánják ellátni találmányukat, mind a 28 uniós tagállamban érvényesíteniük kell európai szabadalmukat. A szabadalom jogosultjának ezáltal adott esetben különböző államok bírósága előtt kell peres eljárást kezdeményeznie ugyanazon jogvitával kapcsolatban. Ez a helyzet azonban változni fog a közeljövőben, az egységes szabadalmi csomagra vonatkozó megállapodásnak köszönhetően.

Az Egységes Szabadalmi Bíróság, amelyet a 2013. február 19-én aláírt megállapodás hozott létre (PRES/13/61) leegyszerűsíti az eljárást és gyorsabb ítélethozatalt eredményez azáltal, hogy a különböző nemzeti bíróságok előtt megindított párhuzamos eljárás helyett egyetlen eljárást rendel kezdeményezni a szakosodott bíróság előtt. A Bíróság minden szerződő tagállam tekintetében ítéletet hozhat az egységes európai szabadalom érvényessége és megsértése tárgyában, megelőzve ezáltal a párhuzamos eljárások és az egymásnak ellentmondó ítéletek kialakulását. Jelenleg 25 tagállam csatlakozott az egységes szabadalmi oltalom keretszabályozásához, a lehetőség azonban minden tagállam előtt nyitva áll.

A megállapodás a Brüsszel I. rendeletre (1215/2012/EU rendelet) támaszkodik az Egységes Szabadalmi Bíróság nemzetközi joghatóságának meghatározása során.

A Bizottság ezért kezdeményezi a Brüsszel I. rendelet módosítását annak érdekében, hogy pontosítsa a joghatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazási módját az Egységes Szabadalmi Bíróság tekintetében, illetve a tagállamok között, valamint az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szerződő felei és a megállapodásban nem részes tagállamok között felmerülő jogviták tekintetében.

Következő lépések

A javaslat a tagállamok és az Európai Parlament által történő elfogadását követően válik jogszabállyá.

A Bizottság arra biztatja a tagállamokat, hogy minél gyorsabban ratifikálják az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodást, és végezzék el a Bíróság működőképessé tételéhez szükséges előkészítő munkálatokat annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül lehetővé váljon az első egységes szabadalom megadása.

Háttér

Az uniós joganyag jelenlegi állása szerint a szabadalmak érvényességével vagy állítólagos bitorlásával kapcsolatos jogvitákat annak a tagállamnak a bírósága előtt kell kezdeményezni, amely bejegyezte a szabadalmat. Bitorlási ügyben az eljárás az alperes lakóhelye szerinti tagállam bíróságai előtt, vagy azon tagállam bíróságai előtt indítható, ahol a szabadalombitorlás bekövetkezett vagy bekövetkezhet. A legtöbb szabadalombitorlás miatt indított perben az alperes által előterjesztett kifogás a szabadalom érvényességét érinti. Ebben a kérdésben annak a tagállamnak a bírósága rendelkezik kizárólagos joghatósággal, amely a szabadalom megadásáról határozott. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szabadalom tulajdonosa több, párhuzamos eljárás alanya lehet; ez jelentős költségekkel és bonyolultsággal jár, továbbá magával vonhatja az egymásnak ellentmondó ítéletek veszélyét.

Már az 1970-es évektől kezdve történtek erőfeszítések az európai országokban joghatással bíró egységes szabadalom létrehozására, de ezidáig nem született eredmény.

2011 áprilisában a Bizottság új javaslatokat terjesztett elő az egységes hatályú európai szabadalom (ún. egységes szabadalom) megerősített együttműködés keretében történő létrehozását illetően (IP/11/470 és MEMO/11/240).

2012 decemberében az Európai Parlament és a Tanács között megszületett a régóta várt megállapodás az egységes európai szabadalmi csomagról, amely lehetővé tette az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodás aláírását.

Az egységes szabadalmi csomag lehetővé fogja tenni, hogy a 25 szerződő tagállamban hatályos szabadalmi oltalom minden tagállamban egyetlen kereset útján és további adminisztratív előírások, például a hitelesítési és fordítási követelmények teljesítése nélkül legyen érvényesíthető. Ennek következtében a feltalálók és a vállalatok a megerősített együttműködésben részt vevő és az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásban részes tagállamok piacára jelentősen csökkentett költségek és adminisztratív előírások mellett léphetnek be.

Az Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló nemzetközi szerződést 2013. február 19-én írták alá. A Bíróság hatáskörébe mind a jövőbeli egységes szabadalmakkal, mind a jelenleg már létező, "klasszikus" európai szabadalmakkal kapcsolatos jogviták fognak tartozni. A szerződő tagállamoknak ratifikálniuk kell a megállapodást. Az Egységes Szabadalmi Bíróság egyetlen szakosított szabadalmi bíróság, amely Európa-szerte létrehozott helyi és regionális szintű divíziókból épül fel. A nemzeti bíróság előtti párhuzamos eljárások helyett egyetlen gyors és minőségi ítélet születik, amelyet minden olyan tagállamban elismernek, amelyben a szabadalom hatályos.

További információk

Európai Bizottság – a határozatok elismerése és végrehajtása

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

Viviane Reding alelnök, jogérvényesülésért felelős uniós biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

A szabadalmi reform: Egységes szabadalmi oltalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/documents/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar