Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 31 ianuarie 2013

Comisia intenționează să examineze obstacolele juridice în calea comerțului transfrontalier în domeniul asigurărilor

Comisia Europeană intenționează să examineze obstacolele în calea comerțului transfrontalier cu produse de asigurare, cauzate de diferențele în materia dreptului contractual al statelor membre ale UE, după lansarea, astăzi, a unei cereri de exprimare a interesului în vederea constituirii unui grup de experți care să analizeze această problemă. Grupul de experți va identifica în ce măsură diferențele în materie de drept contractual constituie un obstacol în calea distribuției și utilizării transfrontaliere de asigurări de către întreprinderile și consumatorii europeni. De exemplu, un cetățean care se deplasează pentru a lucra într-o altă țară a UE poate fi obligat să încheie un nou contract de asigurare pentru mașină sau se poate confrunta cu probleme legate de recunoașterea drepturilor lui în cadrul unui plan de pensii private dacă a aderat la acesta într-o altă țară a UE. Și întreprinderile cu sucursale în mai multe țări UE ar putea fi obligate să încheie contracte de asigurare distincte, în condiții diferite în fiecare țară, în loc să poată beneficia de o poliță unică pentru toate bunurile lor. Grupul va prezenta un raport la sfârșitul anului 2013, Comisia urmând să decidă după această dată cu privire la eventualele acțiuni ulterioare.

În acest an sărbătorim 20 de ani de la instituirea pieței unice, care joacă un rol central în comerțul transfrontalier. Dar avem încă multe de făcut, de exemplu în sectorul asigurărilor, nivelul schimburilor comerciale cu produse de asigurare continuând să fie foarte scăzut: doar 0,6 % din totalul polițelor de asigurare auto și 2,8 % din polițele de asigurare de bunuri sunt propuse consumatorilor din alte țări ale UE” a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție „Diferențele în materia dreptului contractual ar putea crea obstacole în calea comerțului transfrontalier atât pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru consumatorii care fac achiziții transfrontaliere, cât și pentru anumite societăți de asigurare. Deoarece aceasta este un domeniu foarte complex, invităm experți care să analizeze situația și să ne prezinte un raport înainte de a decide asupra unor eventuale etape ulterioare.

Grupul de experți în materia dreptului contractelor de asigurare va reuni principalele părți interesate, inclusiv societățile de asigurare, reprezentanți ai consumatorilor și ai utilizatorilor comerciali, cadre universitare și practicieni în domeniul juridic. Acesta va oferi asistență Comisiei pentru a examina dacă diferențele în materia dreptului contractelor de asigurare constituie un obstacol în calea distribuției și utilizării transfrontaliere a produselor de asigurare de către întreprinderi și consumatori. În cazul în care acestea constituie, într-adevăr, un obstacol, grupul de experți va identifica, de asemenea, tipurile de asigurare care sunt cel mai afectate. Este foarte probabil ca grupul să își concentreze atenția asupra produselor de asigurare cu o importanță economică mai mare, cum ar fi:

  • asigurările auto și de călătorie, care sunt cele mai susceptibile să fie încheiate sau utilizate de către consumatori și întreprinderi la nivel transfrontalier;

  • asigurările de viață care ar putea servi drept pensii private pentru cetățeni. Această analiză face parte din agenda Comisiei pentru pensii adecvate, sigure și viabile, anunțată în 2012.

Grupul de experți se va reuni lunar și va prezenta un raport cu privire la constatările sale la sfârșitul anului 2013. Pe baza acestui raport, Comisia va decide dacă este necesară o analiză suplimentară în acest domeniu.

Context

La 11 octombrie 2011, Comisia Europeană a propus o legislație europeană comună opțională în materie de vânzare, în vederea stimulării comerțului și a creșterii opțiunilor de care dispun consumatorii în alte domenii decât cel al serviciilor financiare (IP/11/1175, MEMO/11/680). La 21 septembrie 2011, vicepreședintele Viviane Reding s-a întâlnit cu lideri ai societăților europene de asigurări pentru a iniția un dialog cu sectorul asigurărilor privind valoare adăugată pe care ar putea-o avea un drept european opțional al contractelor de asigurare (MEMO/11/624).

Înființarea grupului de experți reprezintă rezultatul acestei reuniuni și a preocupărilor exprimate de părțile interesate în cadrul consultării privind „Cartea verde privind opțiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori și întreprinderi”, care a precedat această propunere (IP/10/872). În special, reprezentanții sectorului asigurărilor au subliniat faptul că nu este posibil, în prezent, să se ofere produse de asigurare uniforme în întreaga UE în baza unui cadru juridic european unic. Aceștia au remarcat faptul că diferențele dintre legislațiile în materie de contracte de asigurare au generat costuri suplimentare și incertitudine juridică în comerțul transfrontalier cu produse de asigurare.

Parlamentul European a solicitat ulterior Comisiei să examineze situația din sectorul asigurărilor mai în detaliu [Rezoluția PE 2011/2013/(INI)].

Membrii grupului de experți vor fi aleși printr-o procedură de selecție competitivă, pe care Comisia a lansat-o astăzi.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – dreptul contractual:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_ro.htm

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar