Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 31 d., Briuselis

Komisija nagrinės tarpvalstybinės prekybos draudimo produktais teisines kliūtis

Europos Komisija, kuri rengiasi nagrinėti skirtingų ES valstybių narių sutarčių teisės sistemų lemiamas tarpvalstybinės prekybos draudimo produktais kliūtis, šiandien paskelbė ekspertų atranką, kad jie imtųsi šios problemos. Ekspertų grupė nustatys, kokiu mastu sutarčių teisės sistemų skirtumai trukdo Europos įmonėms ir vartotojams platinti draudimo produktus ir jais naudotis tarpvalstybiniu mastu. Pavyzdžiui, į kitą ES šalį dirbti persikeliančiam piliečiui gali tekti gauti naują automobilio draudimo liudijimą arba susidurti su sunkumais, siekiant, kad būtų pripažintos jo teisės pagal kitoje ES šalyje sudarytą privatų pensijos planą. Keliose ES šalyse padalinius turinčios įmonės gali būti priverstos kiekvienoje šalyje gauti atskirus draudimo liudijimus skirtingomis sąlygomis, užuot gavusios vieną liudijimą, kuris apimtų visą jų turtą. Minėta grupė 2013 m. pabaigoje pateiks ataskaitą ir po to Komisija nuspręs dėl galimų tolesnių veiksmų.

„Šiais metais švenčiame bendrosios rinkos, kuri yra tarpvalstybinės prekybos pagrindas, 20-metį. Tačiau dar reikia daug nuveikti, pvz., draudimo sektoriuje, kuriame tarpvalstybinės prekybos draudimo produktais lygis tebėra labai mažas: tarpvalstybiniu mastu Europos Sąjungoje taikoma vos 0,6 proc. variklinių transporto priemonių draudimo liudijimų ir 2,8 proc. turto draudimo liudijimų, – teigė už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Sutarčių teisės skirtumai gali trukdyti mažųjų ir vidutinių įmonių bei vartotojų, kurie nori įsigyti produktų iš kitų valstybių narių, taip pat kai kurių draudimo bendrovių tarpvalstybinei prekybai. Tai labai sudėtinga sritis, todėl prašome ekspertų išnagrinėti padėtį ir pateikti mums ataskaitą, kad vėliau galėtume nuspręsti dėl galimų tolesnių veiksmų.“

Draudimo sutarčių teisės ekspertų grupę sudarys svarbiausi suinteresuotieji subjektai, įskaitant draudimo paslaugų teikėjus, vartotojų ir verslo klientų atstovus, mokslininkus ir teisės specialistus. Ji padės Komisijai nagrinėti, ar sutarčių teisės sistemų skirtumai trukdo Europos įmonėms ir vartotojams platinti draudimo produktus ir jais naudotis tarpvalstybiniu mastu. Jei suvaržymai egzistuoja, ekspertų grupė taip pat nustatys, kokių rūšių draudimo produktams jie turi daugiausia įtakos. Tikėtina, kad daugiausia dėmesio ekspertų grupė skirs didesnės ekonominės svarbos draudimo produktams, pvz.:

  • variklinių transporto priemonių ir kelionės draudimo produktams, kuriuos vartotojai ir įmonės perka ir kuriais naudojasi tarptautiniu mastu dažniausiai;

  • gyvybės draudimo produktams, kuriais piliečiai galėtų naudotis kaip privačių pensijų produktais. Ši analizė yra 2012 m. Komisijos paskelbtos Adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkės dalis.

Ekspertų grupė kas mėnesį posėdžiaus ir 2013 m. pabaigoje pateiks ataskaitą apie išvadas. Atsižvelgdama į šią ataskaitą Komisija nuspręs, ar šioje srityje būtina papildoma analizė.

Pagrindiniai faktai

2011 m. spalio 11 d., siekdama paskatinti prekybą ir didinti vartotojų pasirinkimą, Europos Komisija pasiūlė neprivalomą bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę (IP/11/1175, MEMO/11/680). 2011 m. rugsėjo 21 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding susitiko su Europos draudimo bendrovių vadovais, kad pradėtų dialogą su draudimo sektoriumi dėl galimos neprivalomosios Europos draudimo sutarčių teisės naudos (MEMO/11/624).

Ekspertų grupė įkurta atsižvelgiant į šį susitikimą ir į susirūpinimą keliančius klausimus, suinteresuotųjų subjektų iškeltus per konsultacijas dėl Žaliosios knygos dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms, kuri paskelbta prieš pateikiant šį pasiūlymą (IP/10/872). Visų pirma draudimo sektoriaus atstovai nurodė, kad šiuo metu neįmanoma pasiūlyti vienodų draudimo produktų visoje ES pagal bendrą Europos teisinę sistemą. Jie pažymėjo, kad draudimo sutarčių teisės sistemų skirtumai lemia papildomas išlaidas ir teisinį netikrumą dėl tarpvalstybinės prekybos draudimo produktais.

Vėliau Europos Parlamentas paragino Komisiją išsamiau išnagrinėti padėtį draudimo sektoriuje (EP rezoliucija 2011/2013/(INI)).

Ekspertų grupės nariai bus atrinkti per konkurencingą atrankos procedūrą, kurią šiandien pradėjo Komisija.

Daugiau informacijos

Europos Komisija, sutarčių teisė http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. 32-2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. 32-2 296 74 56


Side Bar