Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. tammikuuta 2013

Komissio tarkastelee vakuutustuotteiden kaupan rajatylittäviä esteitä

Euroopan komissio käynnisti tänään asiantuntijoiden haun. Tarkoituksena on tutkia esteitä, joita EU:n jäsenvaltioiden erilaisista sopimusoikeusjärjestelmistä aiheutuu vakuutustuotteiden rajatylittävälle kaupalle. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on selvittää, missä määrin tällaiset erot hankaloittavat rajatylittävien vakuutustuotteiden markkinointia ja käyttöä niin eurooppalaisten yritysten kuin kuluttajien kannalta. Esimerkiksi toiseen EU-maahan työskentelemään siirtyvä kansalainen saattaa joutua ottamaan uuden ajoneuvovakuutuksen. Kuluttajalle voi aiheutua ongelmia myös toisessa EU-maassa otetun yksityisen eläkevakuutuksen mukaisten oikeuksien tunnustamisessa. Yritykset, joilla on sivuliikkeitä useissa EU-maissa, saattavat joutua ottamaan erilliset vakuutukset erilaisin ehdoin kussakin maassa sen sijaan, että ne voisivat ottaa yhden koko omaisuuttaan koskevan vakuutuksen. Asiantuntijaryhmä antaa työstään raportin vuoden 2013 lopussa, minkä jälkeen komissio päättää mahdollisista jatkotoimista.

Rajatylittävä kauppa on kiinteä osa jo 20 vuotta toimineita sisämarkkinoita. Muun muassa vakuutusalalla on kuitenkin tehtävä lisää töitä, sillä vakuutustuotteiden rajatylittävä kauppa on hyvin vähäistä. Kuluttajille tarjotaan rajojen yli ainoastaan 0,6:tta prosenttia kaikista moottoriajoneuvojen vakuutuksista ja 2,8:aa prosenttia omaisuusvakuutuksista. ”On mahdollista, että sopimusoikeusjärjestelmien eroavaisuudet haittaavat pienten ja keskisuurten yritysten rajatylittävää kauppaa ja estävät kuluttajia ostamasta tuotteita rajojen yli sekä muodostavat esteitä joillekin vakuutusyrityksille. Koska kysymyksessä on hyvin monimutkainen ala, pyydämme asiantuntijoita analysoimaan tilannetta ja raportoimaan siitä ennen kuin päätämme seuraavista toimista,” toteaa komission varapuheenjohtaja, oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding.

Vakuutussopimusoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät, kuten vakuutuksenantajat, kuluttajien, yritysten ja korkeakoulujen edustajat sekä oikeusalan ammattilaiset. Se auttaa komissiota tekemään selvityksen siitä, hankaloittavatko erot maiden vakuutussopimusoikeudessa rajatylittävien vakuutustuotteiden markkinointia ja käyttöä. Jos eroista aiheutuu hankaluuksia yrityksille ja kuluttajille, asiantuntijaryhmä analysoi myös, minkälaisille vakuutuksille niistä on eniten haittaa. Tarkastelussa keskitytään todennäköisesti sellaisiin vakuutustuotteisiin, joilla on suuri taloudellinen merkitys, kuten:

  • sellaiset moottoriajoneuvo- ja matkavakuutukset, joita kuluttajat ja yritykset todennäköisimmin ostavat tai käyttävät yli rajojen,

  • sellaiset henkivakuutukset, jotka voivat toimia kansalaisten yksityisinä eläkevakuutuksina; tämä analyysi on osa vuonna 2012 esitettyä komission valkoista kirjaa Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten.

Asiantuntijaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja raportoi havainnoistaan vuoden 2013 lopussa. Komissio tekee raportin perusteella päätöksen siitä, onko alaa syytä analysoida tarkemmin.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti 11. lokakuuta 2011 EU:n laajuisesti sovellettavaa kauppalakia kaupankäynnin piristämiseksi ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi muilla aloilla kuin rahoituspalveluissa (IP/11/1175, MEMO/11/680). Varapuheenjohtaja Viviane Reding tapasi 21. syyskuuta 2011 Euroopan vakuutusyhtiöiden johtajia tavoitteenaan aloittaa vuoropuhelu alan edustajien kanssa vapaaehtoisen eurooppalaisen vakuutussopimusoikeuden mahdollisesta lisäarvosta (MEMO/11/624).

Kokouksen jälkeen perustettiin vakuutussopimusoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä ja kuultiin sidosryhmiä. Kuulemisen aiheena oli vihreä kirja toimintavaihtoehdoista pyrittäessä kohti eurooppalaista sopimusoikeutta kuluttajia ja yrityksiä varten (IP/10/872). Vakuutusalan edustajat huomauttivat erityisesti, että nykyisin ei ole mahdollista tarjota yhtenäisiä vakuutustuotteita EU:n laajuisesti yhden yhteisen eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen mukaisesti. He totesivat, että eroista vakuutussopimusoikeudessa aiheutuu lisäkustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta vakuutustuotteiden kaupassa maiden rajojen yli.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentti kehotti komissiota tarkastelemaan vakuutusalan tilannetta yksityiskohtaisemmin (Euroopan parlamentin päätöslauselma 2011/2013/(INI)).

Asiantuntijaryhmän jäsenet valitaan käyttämällä kilpailuun perustuvaa valintamenettelyä, jonka komissio käynnisti tänään.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sopimusoikeus: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu: http://ec.europa.eu/reding

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar