Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 iulie 2013

Informarea și consultarea la locul de muncă: Comisia evaluează normele UE

Comisia Europeană a publicat rezultatele unei evaluări menite să identifice sarcinile excesive, suprapunerile, lacunele sau inconsecvențele care ar fi putut apărea de la adoptarea a trei directive ale UE privind informarea și consultarea lucrătorilor. Evaluarea politicilor, cunoscută și sub numele de „verificare a adecvării“, se concentrează pe directiva privind concedierile colective, directiva privind transferul de întreprinderi și directiva de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE. Raportul constată că cele trei directive ale UE sunt în general relevante, eficiente, coerente și se susțin reciproc. Beneficiile pe care acestea le generează depășesc probabil costurile.

Informarea și consultarea lucrătorilor este crucială pentru a anticipa schimbările și pentru a gestiona bine restructurarea, într-un mod responsabil din punct de vedere social. Este vorba de un drept social fundamental care contribuie la atenuarea conflictelor, la crearea unui climat ce stimulează cooperarea la locul de muncă și la promovarea competitivității.

Verificarea adecvării utilizează o abordare bazată pe elemente concrete, acoperind aspecte juridice, economice și sociale. Guvernele UE/SEE și reprezentanți ai organizațiilor angajaților și ai angajatorilor au fost implicați îndeaproape în acest exercițiu.

Deși evaluarea constată că, în linii mari, cele trei directive sunt adecvate scopului urmărit, aceasta pune de asemenea în evidență o serie de deficiențe în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și punerea în aplicare. În ceea ce privește domeniul de aplicare, o parte importantă a forței de muncă nu este vizată de dispoziții, ca urmare a excluderii întreprinderilor mici, a administrației publice și a navigatorilor.

De asemenea, se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește punerea în aplicare, în special în țările cu o tradiție mai puțin dezvoltată, prin promovarea unei culturi a informării și a consultării între partenerii sociali, prin consolidarea instituțiilor, prin promovarea acordurilor privind informarea și consultarea, prin diseminarea bunelor practici, prin sensibilizarea publicului și prin asigurarea punerii în aplicare.

„Verificarea adecvării” ia forma unui document de lucru al serviciilor Comisiei, în care sunt prevăzute o serie de posibile remedii la deficiențele directivelor, pornind de la buna practică a unui dialog social constructiv la diferite niveluri și între diferiți actori. Sunt subliniate domeniile care necesită o examinare suplimentară și discuții, existând posibilitatea ca în viitor să se realizeze o consolidare a celor trei directive în urma unei consultări a partenerilor sociali europeni.

Context

Ca parte a programului de lucru pentru 2010, Comisia a început să revizuiască legislația UE în anumite domenii de politică prin intermediul unor „verificări ale adecvării”, astfel încât reglementările actuale să rămână adecvate scopurilor urmărite. În 2010, au fost demarate exerciții-pilot în patru domenii: ocuparea forței de muncă și politica socială, mediu, transporturi, precum și politica industrială.

În domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale, au fost selectate un set de trei directive privind informarea și consultarea lucrătorilor la nivel național/la nivelul întreprinderilor:

  • Directiva 98/59/CE privind concedierile colective;

  • Directiva 2001/23/CE privind transferul de întreprinderi;

  • Directiva 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE.

Cele trei directive ale UE pun în aplicare dreptul social fundamental la informare și consultare și prevăd, într-un mod flexibil, cerințe minime ce permit statelor membre să aplice dispoziții care sunt mai favorabile lucrătorilor. Acestea pot să sporească încrederea între partenerii sociali, să implice lucrătorii în deciziile care îi afectează, să protejeze lucrătorii, să rezolve problemele de muncă, să contribuie la creșterea adaptabilității și a capacității de inserție profesională, să îmbunătățească performanțele personalului și ale întreprinderii și să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

Directivele inițiale privind concedierile colective și transferul de întreprinderi datează din anii '70. Fiecare directivă a fost modificată o dată și ulterior consolidată. A treia, directiva de stabilire a unui cadru general, este cea mai recentă (2002) și nu a suferit nicio modificare.

Evaluarea arată că impactul și eficacitatea directivelor depind de situația existentă înainte de transpunere, precum și de o serie de alți factori, cum ar fi: țara și sistemul de relații dintre partenerii sociali, dimensiunea întreprinderii, cultura dialogului social, atitudinea partenerilor sociali sau sprijinul lucrătorilor.

Pentru informații suplimentare

Articole pe site-ul web ale DG Ocuparea forţei de muncă

Site-ul comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Abonați-vă gratuit la buletinul de informare prin e-mail al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar