Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 26.

A munkavállalók tájékoztatása és véleményük meghallgatása: a Bizottság értékeli az uniós szabályokat

Az Európai Bizottság közzétette annak az értékelésnek az eredményeit, amelynek célja a munkavállalók tájékoztatásával és véleményük meghallgatásával kapcsolatos három uniós irányelv elfogadása óta esetlegesen kialakult túlzott terhek, átfedések, hiányosságok és következetlenségek azonosítása. Az „alkalmassági vizsga” néven is ismert szakpolitikai értékelés középpontjában a csoportos létszámcsökkentésről, a vállalkozások átruházásáról, valamint az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló irányelvek állnak. A jelentés megállapítja, hogy a három uniós irányelv általában releváns, hatékony, koherens és egymást kölcsönösen erősíti, valamint a belőlük származó előnyök valószínűsíthetően felülmúlják a költségeket.

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció alapvető ahhoz, hogy a változásokra fel lehessen készülni és a szerkezetátalakításokat megfelelően, társadalmi szempontból felelős módon lehessen kezelni. Olyan alapvető szociális jogról van szó, amely hozzájárul a konfliktusok enyhítéséhez, elősegíti a munkahelyen az együttműködőbb légkör megteremtését és ösztönzi a versenykényességet.

Az alkalmassági vizsga jogi, gazdasági és társadalmi szempontokat figyelembe vevő, tényeken alapuló megközelítésmódra épül. Az értékelésre az EU/EGT-országok kormányainak, valamint a munkavállalói és munkaadói szervezetek képviselőinek szoros bevonásával került sor.

Az értékelésből kiderül, hogy a három irányelv összességében megfelel a céljainak, ugyanakkor hatályuk és alkalmazásuk tekintetében fény derül több hiányosságra is. Az alkalmazási kört illetően a munkaerő jelentős részére nem vonatkoznak a rendelkezések, mivel az irányelvek hatálya nem terjed ki a kisvállalkozásokra, a közigazgatási szervekre és a tengerészekre.

Az alkalmazás terén is van mit javítani, különösen a szóban forgó témában kisebb hagyományokkal rendelkező országok esetében: a szociális partnerek körében ösztönözni kell a tájékoztatás és a véleménycsere kultúráját, erősíteni az intézményeket, támogatni a tájékoztatással és konzultációval kapcsolatos megállapodásokat, terjeszteni a bevált gyakorlatokat, növelni a tudatosságot, valamint gondoskodni az irányelvek végrehajtásáról.

A szolgálati munkadokumentum formáját öltő alkalmassági vizsga több lehetséges választ is ad az irányelvekkel kapcsolatos hiányosságok orvoslására, amelyek az eltérő szinten és különböző szereplők részvételével zajló tartalmas társadalmi párbeszédet szorgalmazó bevált gyakorlaton alapulnak. Rámutat azokra a területekre, amelyek esetében további vizsgálatra és párbeszédre van szükség és így a jövőben az európai szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően a három irányelv szilárdabb alapokon nyugodna.

Háttér

Annak érdekében, hogy a jelenlegi szabályozás továbbra is alkalmas maradjon a kitűzött célok megvalósítására, a Bizottság 2010. évi munkaprogramja részeként „alkalmassági vizsga” formájában megkezdte egyes kiválasztott szakpolitikai területek joganyagának felülvizsgálatát. 2010-ben négy területen kezdődtek kísérleti vizsgálatok: a foglalkoztatás és szociális politika, a környezetvédelem, a közlekedés, valamint az iparpolitika terén.

A foglalkoztatás és szociális politika területén a munkavállalók tagországi/vállalati szintű tájékoztatásával és véleményük meghallgatásával kapcsolatos három irányelv került kiválasztásra:

  • a csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK irányelv,

  • a vállalkozások átruházásáról szóló 2001/23/EK irányelv,

  • valamint az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv.

A három uniós irányelv gondoskodik a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való alapvető szociális jog érvényesüléséről, és – rugalmas módon –minimumkövetelményeket ír elő, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a munkavállalókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket alkalmazzanak. Ezenkívül lehetővé teszik a munkaadók és munkavállalók közötti bizalom erősítését, a munkavállalók részvételét az őket érintő döntésekben, a munkavállalók érdekeinek védelmét, a munkahelyi problémák megoldását, a munkavállalók alkalmazkodóképességének és foglalkoztathatóságának növelését, a munkaerő és a vállalat teljesítményének javulását, valamint a vállalkozások közötti versenyfeltételek kiegyenlítését.

A csoportos létszámcsökkentésről és a vállalkozások átruházásáról szóló eredeti irányelvek az 1970-es években kerültek elfogadásra. Mindkét irányelv egyszer módosult, majd később egységes szerkezetet kapott. A harmadik, általános keretirányelv a legújabb (2002), amelynek tartalma még nem változott.

Az értékelés rámutatott arra, hogy az irányelvek hatása és eredményessége az átültetést megelőző helyzettől, valamint többek között a következő tényezőktől függ: az ország és munkakapcsolatainak rendszere, a vállalat mérete, a szociális párbeszéd kultúrája, a munkaadók és a munkavállalók hozzáállása, illetve a munkavállalók támogatása.

További információk

A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának hírei

Andor László honlapja

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Feliratkozás az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar