Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. srpnja 2013.

Obavješćivanje i savjetovanje na radnome mjestu: Komisija ocjenjuje propise EU-a

Europska komisija objavila je rezultate ocjenjivanja o pretjeranim opterećenjima, preklapanjima, rupama ili nedosljednostima koje su mogle nastati od donošenja triju direktiva EU-a povezanih s obavješćivanjem i savjetovanjem radnika. Politika ocjenjivanja, poznata i pod nazivom „provjera prikladnosti”, usmjerena je na Direktivu o kolektivnim viškovima radnika, Direktivu o prijenosu poduzeća i Direktivu o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje radnika u EZ-u. Izvješćem je utvrđeno kako su tri direktive EU-a načelno relevantne, učinkovite, usklađene te se međusobno nadopunjuju. Njihovim će se koristima vjerojatno amortizirati troškovi.

Obavješćivanje i savjetovanje radnika od ključne su važnosti za predviđanje promjena i pravilno restrukturiranje na socijalno odgovoran način. Riječ je o temeljnom socijalnom pravu kojim se pridonosi rješavanju konflikata, stvaranju radnog ozračja usmjerenog jačoj suradnji i poticanju konkurentnosti.

Provjera prikladnosti odvija se na temelju činjenica, u okviru koje su obuhvaćeni pravni, gospodarski i socijalni aspekti. Vlade država članica EU-a/EGP-a i predstavnici organizacija zaposlenika i poslodavaca također su sudjelovali u tom ocjenjivanju.

Premda rezultat ocjenjivanja uglavnom zadovoljava svoje potrebe, određeni nedostaci zabilježeni su u području opsega i primjene. U pogledu opsega primjene znatan dio radne snage nije obuhvaćen odredbama, zbog izuzeća malih poduzeća, javne uprave i pomoraca.

Poboljšanja su moguća i u području primjene, poglavito u državama s manje razvijenom tradicijom, promicanjem kulture obavješćivanja i savjetovanja među socijalnim partnerima, jačanjem institucija, promicanjem sporazuma o obavješćivanju i savjetovanju, razglašivanjem dobre prakse, osvješćivanjem i provedbenim mjerama.

„Provjera prikladnosti” bit će sastavljena u okviru radnog dokumenta službi Komisije koji donosi nekoliko mogućih odgovora u vezi s nedostacima koji proizlaze iz Direktive, na temelju dobre prakse značajnog socijalnog dijaloga na različitim razinama te među različitim akterima. Navedena su područja za koja su potrebne dodatne provjere i rasprave, a koje bi u budućnosti mogle dovesti do konsolidiranja tih triju direktiva nakon savjetovanja s europskim socijalnim partnerima.

Pozadina

Komisija je u okviru svojeg programa rada za 2010. počela s provjerom zakonodavstva EU-a u odabranim područjima politika služeći se spomenutom „provjerom prikladnosti” kako bi se zajamčilo da važeći propisi i dalje zadovoljavaju svoje potrebe. Pilotna ocjenjivanja započeta 2010. odnose se na sljedeća četiri područja: zapošljavanje i socijalna politika, okoliš, promet te industrija.

U području zapošljavanja i socijalne politike odabrane su tri srodne direktive povezane s obavješćivanjem i savjetovanjem radnika na nacionalnoj razini odnosno na razini poduzeća:

  • Direktiva 98/59/EZ o kolektivnom otpuštanju

  • Direktiva 2001/23/EZ o prijenosu poduzeća

  • Direktiva 2002/14/EZ o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje radnika u EZ-u.

Trima direktivama EU-a provodi se temeljno socijalno pravo na obavješćivanje i savjetovanje. Njima se nadalje, na fleksibilan način, utvrđuju minimalni zahtjevi u okviru kojih države članice mogu primjenjivati odredbe koje su povoljnije za radnike. Direktivama se jača povjerenje među rukovodstvom i zaposlenicima, radnici uključuju u odluke koje se odnose na njih, štite njihova prava, rješavaju problemi na radu, pridonosi većoj prilagodbi i zapošljivosti, poboljšava radni učinak osoblja i poduzeća i osiguravaju bolji izgledi među poduzećima.

Prethodne direktive o kolektivnim viškovima radnika i prijenosu poduzeća potječu iz 1970-ih, a svaka je direktiva jednom izmijenjena i kasnije konsolidirana. Direktiva o uspostavljanju općeg okvira najnovijeg je datuma (2002.) i dosada nije izmjenjivana.

Ocjenjivanjem je utvrđeno kako učinak i učinkovitost direktiva ovise o situaciji prije njihove provedbe te o mnogim drugim čimbenicima, među ostalim, o samoj državi i njezinom sustavu odnosa u području rada, veličini poduzeća, kulturi socijalnog dijaloga, stavovima rukovodstva i zaposlenika te potpore zaposlenima.

Dodatne informacije

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Web-mjesto Lászlóa Andora

Pratite Lászlóa Andora na twitteru

Predbilježite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Kontaktni podaci:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar