Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júla 2013

Prepojený kontinent? Tri štvrtiny Európanov nemá prístup do 4G siete!

Zatiaľ čo európski dovolenkári sa vydali na tradičnú letnú dovolenku na pláž alebo do hôr, nové údaje ukazujú, že takmer nikto z nich nemôže počítať s prístupom do siete štvrtej generácie (4G). Traja zo štyroch občanov EÚ nemajú vo svojom bydlisku žiaden prístup do mobilnej siete 4G/LTE a na vidieku takýto prístup prakticky neexistuje. V Spojených štátoch vyše 90 % obyvateľstva využíva 4G siete.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Som na strane občanov, daňovníkov, voličov, ktorí chcú jednoducho pracovať so svojim mobilom a tabletom. Je to frustrujúce, ak môj telefón prestane v Bruseli fungovať, lebo tu máme iba 3G. Milióny iných ľudí sa každý deň stretáva s rovnakým problémom.“

Vedeli ste ?

  1. Tri členské štáty EÚ nemajú vôbec žiadnu 4G sieť.

  2. Iba Nemecko, Estónsko a Švédsko doteraz pokročili s rozširovaním 4G siete.

  3. Vo vidieckych oblastiach EÚ prakticky neexistuje žiadne pokrytie 4G sieťou.

  4. Európa môže sotva preukázať 5 % z celosvetových 4G pripojení a zmlúv.

„To je ekonomicky neudržateľné. To znamená, že k Európanom žijúcim vo vidieckych oblastiach a dovolenkárom sa pristupuje ako k občanom druhej triedy,“ povedala podpredsedníčka Kroesová.

„Jedno, kde sa práve nachádzate, platíte predsa za svoj mobil a zmluvu o pripojení, ktoré by malo fungovať,“ uviedla ďalej.

Problém sa stále zhoršuje

Neelie Kroesová poznamenala: „Siete v EÚ sú na pokraji zrútenia. Celosvetový mobilný prenos dát bude podľa všetkého ročne rásť o 66 %. Inteligentné zariadenia sú všade a ľudia si chcú na nich pozrieť video. Keď nebude k dispozícii viac mobilných frekvencií, tak sa siete rozpadnú.“

Nie je to vina EÚ

Kvôli už známej explózii dopytu po dátových službách, EÚ už dala k dispozícii obrovské množstvá frekvenčného spektra pre bezdrôtové vysoko rýchlostné širokopásmové siete (pozri IP/12/929). Frekvencie sa však v súčasnosti prideľujú na vnútroštátnej úrovni. Problémy na vnútroštátnej úrovni spôsobili oneskorenia pri postupoch a udeľovaniach povolení. Mobilným operátorom okrem toho ostalo málo peňazí na vybudovanie siete, potom ako si na aukcii toto právo zaistili. Vzhľadom na fragmentáciu 28 vnútroštátnych trhov to znamená, že mobilní operátori nemajú reálnu možnosť rozvíjať celoeurópsku stratégiu týkajúcu sa mobilných sietí.

Trpia tým používatelia a EÚ v týchto celosvetových pretekoch s 4G zaostáva.

Chýbajú peniaze

Podniky môžu v jednej krajine EÚ platiť 50-krát vyššie poplatky než v inej krajine EÚ. To nesvedčí o zdravom trhu. V priemere sú práva na využívanie frekvenčného spektra skoro štyrikrát drahšie než v USA.

Ak krajiny príliš vyžmýkajú podniky na aukciách frekvenčného spektra, škodia tým vlastnému hospodárstvu, pretože:

  1. vysoké aukčné ceny takisto znamenajú, že podniky si nemôžu dovoliť investovať 27 mld. EUR, ktoré sú podľa štúdie EÚ potrebné na modernizáciu sietí,

  2. oneskorené rozširovanie siete (investície do infraštukrúry za posledné roky poklesli) brzdí novú hospodársku činnosť a daňové príjmy, ktoré by z týchto činností mohli plynúť do štátnej pokladnice, odpadajú,

  3. podniky sa nachádzajú v zložitej finančnej situácii (niektoré majú dlhy, ktoré trojnásobne prekračujú akciovú hodnotu).

Čo robí Komisia?

  1. Vedie konzultácie o výrazne lepšej koordinácii udeľovania práv na využívanie frekvenčného spektra. Tým by operátori mohli dosiahnuť úspory z rozsahu, ktoré by pochádzali zo súčasného rozšírenia 4G siete v rôznych krajinách, čo by pre spotrebiteľov znamenalo rýchlejší prístup do 4G siete.

  2. Zavádza predbežnú fázu presadzovania podľa článku 6 ods. 2 programu politiky rádiového frekvenčného spektra, pokiaľ ide o povolenie celoeurópskeho harmonizovaného spektra vhodného na použitie 4G (870 MHZ).

Užitočné odkazy

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Bezdrôtová Európa na webovej stránke digitálnej agendy

Program politiky rádiového frekvenčného spektra

#Prepojenýkontinent

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri.

Kontaktné osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 2 295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar