Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juli 2013

Geconnecteerd continent? Driekwart heeft geen toegang tot 4G!

De traditionele zomeruittocht naar zee en de bergen is begonnen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat nagenoeg geen van de Europese vakantiegangers op de plaats van bestemming over 4G zal kunnen beschikken. Van de EU-inwoners in stedelijke gebieden heeft slechts een kwart toegang tot mobiele verbindingen van het type 4G/LTE en in plattelandsgebieden haast niemand. In de Verenigde Staten heeft maar liefst 90% van de bevolking toegang tot 4G.

Vicevoorzitter van de Commissie Neelie Kroes: “Als burgers, belastingbetalers en kiezers willen Europeanen dat hun telefoon en tablet het gewoon doen. En ik ben het daar helemaal mee eens. Het is behoorlijk frustrerend wanneer mijn mobieltje er in Brussel mee ophoudt omdat er slechts 3G is. Dagelijks ervaren miljoenen met mij diezelfde frustratie.”

Wist u dat

  1. drie EU-lidstaten helemaal geen 4G hebben? (Cyprus, Malta, Ierland)

  2. alleen Duitsland, Estland en Zweden een goede G4-dekking bieden?

  3. er in plattelandsgebieden in de EU zo goed als geen 4G-dekking is?

  4. Europa op wereldschaal slechts 5% van alle 4G-verbindingen en -abonnementen telt?

“Zo kun je een economie niet runnen. Plattelandsbewoners en vakantiegangers worden op die manier stiefmoederlijk behandeld,” aldus Neelie Kroes.

“Het maakt niet uit waar je je bevindt: je betaalt voor een toestel en een mobiel abonnement en dat moet gewoon werken, punt.”

Het wordt erger

“Het netwerk in de EU staat op het punt compleet vast te lopen. De verwachting is dat het mobiele verkeer wereldwijd met 66% per jaar zal groeien, smartphones en dergelijke zijn alomtegenwoordig en mensen willen op die toestellen video bekijken. Als er niet meer spectrum beschikbaar komt, klapt alles in elkaar.”

Niet de schuld van de EU

In het besef dat de vraag naar mobiele data explosief toeneemt, heeft de EU veel ruimte op het spectrum beschikbaar gesteld om in de behoefte aan snel draadloos breedband te voorzien (zie IP/12/929). Het spectrum wordt echter door de lidstaten toegewezen. Problemen op nationaal niveau met vergunnings- en andere procedures zorgen voor vertragingen. Bovendien houden exploitanten van mobiele diensten die een licentie weten te bemachtigen, na de veiling meestal maar weinig geld over om de noodzakelijke netwerken uit te rollen. Dit betekent in de praktijk, mede door de fragmentatie in 28 nationale markten, dat exploitanten van mobiele diensten niet echt in staat zijn om een EU-brede mobiele strategie te ontwikkelen.

De consequenties: gebruikers blijven in de kou staan en de EU hinkt wat 4G betreft internationaal achterop.

Een financiële kwestie

De prijzen die de exploitanten betalen, kunnen in de ene lidstaat tot vijftig keer hoger liggen dan in de andere. Dat wijst niet op een gezonde marktwerking. De spectrumrechten zijn gemiddeld vier keer duurder dan in de VS.

Veilingen waarbij bedrijven worden “uitgeknepen”, schaden de economie op de volgende manieren:

  1. hoge veilingprijzen betekenen minder geld voor de 27 miljard euro aan investeringen die volgens een EU-studie nodig zijn om de netwerken aan te passen;

  2. door de vertraging bij het uitrollen van netwerken (investeringen in infrastructuur zijn de afgelopen jaren afgenomen) worden nieuwe economische activiteiten opgehouden en loopt de overheid inkomsten uit belastingen op die nieuwe activiteiten mis;

  3. bedrijven komen in een precaire financiële situatie terecht (sommige hebben schulden die drie keer zo hoog zijn als hun beurswaarde).

Wat doet de Commissie?

  1. Zij voert overleg over veel sterkere coördinatie van de spectrumvergunningen. Exploitanten hebben voordeel bij de schaalvergroting doordat zij 4G in dezelfde spectrumband in verschillende landen tegelijk kunnen uitrollen, en de gebruiker krijgt eerder 4G.

  2. Zij start de voorbereidende uitvoeringsfase, als bedoeld in artikel 6, lid 2, van het programma voor het radiospectrumbeleid, voor het verlenen van machtigingen voor het op EU-niveau geharmoniseerde spectrum dat geschikt is voor 4G (870 MHz).

Nuttige links

Digitale agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 5361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar