Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2013

Kolm neljandikku Euroopa elanikkonnast 4G-ga katmata!

Käes on suveaeg, mil puhkajad suunduvad mere äärde ja mägedesse iga-aastast puhkust veetma. Kuid neile võib tulla üllatusena, et vaid vähestes puhkekohtades on neil võimalik kasutada 4G ühendust. Kolmel neljandikul ELis elanikkonnast ei ole oma kodukohas juurdepääsu 4G/LTE võrgule, maapiirkondades on olukord veelgi halvem. Võrdlusena võib tuua Ameerika Ühendriigid, kus üle 90% inimestest on juurdepääs 4G ühendusele.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Olen nende kodanike, maksumaksjate, hääletajate poolel, kes tahavad lihtsalt, et nende telefonid ja tahvelarvutid töötaksid. On üsnagi nördimapanev, kui mu telefon lakkab Brüsselis töötamast, kuna siin on vaid 3G-võrk. Miljonid inimesed kogevad sama iga päev.”

Tasub teada!

  1. Kolmes ELi liikmesriigis puudub 4G võrk üldse.

  2. Ainult Saksamaal, Eestis ja Rootsis on hästi väljaarendatud 4G võrk.

  3. ELi maapiirkondades on 4G võrk praktiliselt olematu.

  4. Euroopal on vaid 5% 4G ühendustest ja liitumistest kogu maailmas.

„Majandust nii ei juhi. Me ei saa kohelda maapiirkondades elavaid või seal puhkust veetvaid inimesi teisejärguliste kodanikena,” ütles asepresident Kroes.

„Seadmed ja mobiilside peaks toimima igal pool, sest olete selle eest maksnud,” rõhutas Kroes.

Probleem aina süveneb

Neelie Kroes lisas: „ELis töötab võrk koormatuse piiril. Mobiilse andmesideliikluse kasvuks prognoositakse 66% aastas. Pea igaühel meist on nutiseade, mida kasutada video vaatamiseks. Kui täiendavaid sagedusribasid ei eraldata, ähvardab kogu süsteemi kokkukukkumine.”

ELi süüdistada ei saa

EL on teadlik plahvatuslikust nõudluse kasvust andmete järele ning on seepärast teinud kättesaadavaks täiendavaid sagedusi, et rahuldada traadita kiire lairibaühendusega seotud vajadusi (vt IP/12/929). Sagedusi jagavad aga riigid. Liikmesriikide endi probleemid on põhjustanud menetluslikke ja lubade andmisega seotud viivitusi. Mobiilsideoperaatoritel, kes on ostnud endale enampakkumisel õiguse võrgu väljaehitamiseks, napib hiljem vahendeid selle elluviimiseks. Lisades siia juurde asjaolu, et ELi turg on jagatud 28 riigi vahel, on selge, et mobiilsideoperaatoritel ei ole reaalset võimalust ELi-ülese mobiilsidestrateegia väljatöötamiseks.

Selle tagajärjel kannatavad kasutajad ning EL jääb üleilmses 4G võidujooksus maha.

Rahaprobleemid

Ettevõtjate makstavad hinnad võivad eri liikmesriikides erineda kuni 50 korda. See ei ole märk hästitoimivast turust. Sageduse kasutamise õigused on võrreldes Ameerika Ühendriikidega keskmiselt ligi neli korda kallimad.

Kui hinnad sageduslubade enampakkumistel kerkivad taevasse, mõjub see halvasti kogu majandusele, sest:

  1. kõrged enampakkumishinnad tähendavad ühtlasi seda, et ettevõtjatel ei ole enam vahendeid 27 miljardi euro suuruseks investeeringuks, mida vajatakse ELi uuringu kohaselt võrgu uuendamiseks;

  2. võrgu väljaehitamise hilinemise tõttu (investeeringud taristusse on viimastel aastatel vähenenud) ei alustata uue majandustegevusega ning valitsusel jääb seeläbi saamata tulu;

  3. ettevõtjad kannatavad raske finantsolukorra tõttu (mõne ettevõtja võlg on kolm korda suurem kui tema börsiväärtus).

Mida teeb komisjon?

  1. Komisjon peab konsultatsioone sageduslubade väljastamise ulatuslikuma koordineerimise üle. See võimaldaks ettevõtjatel saavutada mastaabisäästu, kui 4G võrk ehitataks välja samas sagedusalas mitmes riigis korraga. Lisaks saaksid tarbijad hakata 4G võrku kiiremini kasutama.

  2. Komisjon käivitab vastavalt raadiospektripoliitika programmi artikli 6 lõikele 2 jõustamise esialgse etapi, mis seisneb loa andmises 4G seadmetele sobiva ELi ühtlustatud sagedusriba (870 MHz) kasutamiseks.

Kasulikud lingid

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie KroesTraadita Euroopa digitaalarengu tegevuskava veebisaidil

Raadiospektripoliitika programm

#ConnectedContinent

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktandmed:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar