Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. července 2013

Propojený kontinent? Tři čtvrtiny obyvatel nemají přístup k připojení 4G!

Když se evropští turisté vydají na svou vytouženou letní dovolenou k moři nebo na hory, podle nových údajů téměř nikdo z nich nebude mít na místě přístup k síti 4G. Tři ze čtyř osob žijících v EU nemají v místě svého bydliště přístup k mobilní síti 4G/LTE a prakticky žádná venkovská oblast není sítěmi 4G pokryta. Ve Spojených státech má přístup k sítím 4G více než 90 % lidí.

Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová: Jsem na straně občanů, daňových poplatníků a voličů, kteří jen chtějí, aby jejich telefony a tablety fungovaly. Rozčílí mě, když můj telefon přestane v Bruselu fungovat, protože máme jen 3G. Podobné pocity mají každý den miliony lidí.“

Víte, že…

  1. tři členské státy EU sítě 4G vůbec nemají,

  2. pouze Německo, Estonsko a Švédsko zavedly sítě 4G ve větším měřítku,

  3. ve venkovských oblastech v EU pokrytí 4G prakticky neexistuje,

  4. 4G připojení v Evropě tvoří v celosvětovém měřítku stěží 5 %.

To je nepřijatelné. Rovněž to znamená, že Evropané žijící ve venkovských oblastech nebo pobývající na dovolené jsou považováni za druhořadé občany,“ prohlásila místopředsedkyně Kroesová.

Nezáleží na tom, kde jste, platíte za zařízení a mobilní telefonní služby, a ty by měly fungovat,“ připomněla Kroesová.

Situace se zhoršuje

Podle Neelie Kroesové „EU dospěla k bodu, kdy může dojít ke zhroucení sítě. Celosvětový objem mobilního datového provozu poroste podle předpovědí o 66 % ročně, inteligentní zařízení jsou všude a lidé na nich chtějí sledovat video. Pokud nebude k dispozici širší spektrum, systém se rozpadne.

Nedávejte vinu EU

Evropská unie, vědoma si prudkého nárůstu poptávky po datech, zpřístupnila obrovskou část spektra, aby uspokojila potřebu vysokorychlostního bezdrátového širokopásmového připojení (viz IP/12/929). Spektrum se však ve skutečnosti přiděluje na úrovni členských států. Problémy na vnitrostátní úrovni způsobily procesní a licenční zpoždění a dražby ponechaly mobilním operátorům málo hotovosti pro zavedení sítí, jakmile k tomu získají právo. Ve spojení s nejednotnými 28 vnitrostátními trhy to znamená, že mobilní operátoři nemají reálnou možnost rozvíjet mobilní strategii v rámci celé EU.

V důsledku toho se uživatelé potýkají s problémy a EU v oblasti 4G zaostává za zbytkem světa.

Finanční problémy

Ceny, které společnosti platí, se mohou v různých zemích EU lišit až padesátinásobně. To není známkou zdravého tržního prostředí. V průměru jsou práva k užívání spektra téměř čtyřikrát dražší než v USA.

Když se státy v dražbách spektra snaží od společností získat co nejvíce, poškozují tím hospodářství, protože:

  1. vysoké ceny v aukcích rovněž znamenají, že společnosti si nemohou dovolit investovat 27 miliard EUR, které jsou podle studie EU zapotřebí pro modernizaci sítě,

  2. kvůli opožděnému zavádění sítí (investice do infrastruktury v posledních letech poklesly) se jen pomalu rozvíjejí nové hospodářské činnosti a stát přichází o příjmy z daní z těchto nových činností,

  3. společnosti se ocitají v obtížné finanční situaci (některé z nich mají dluh třikrát vyšší, než je tržní hodnota jejich akcií).

Co dělá Komise?

  1. Vede konzultace o mnohem větší koordinaci udělování licencí pro užívání spektra. To by operátorům umožnilo využít úspory z rozsahu, které by mohly pocházet ze zavádění služeb 4G ve stejném pásmu spektra v několika zemích najednou, a znamenalo by to, že spotřebitelé by mohli dříve získat lepší přístup ke službám 4G.

  2. Zahájila přípravné fáze řízení v souvislosti s čl. 6 odst. 2 programu politiky rádiového spektra o udělování oprávnění k využívání harmonizovaného spektra EU pro technologie 4G (870 MHz).

Užitečné odkazy

Digitální agenda:

Neelie Kroesová

Bezdrátová Evropa na portálu Digitální agenda

Program politiky rádiového spektra

#ConnectedContinent

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar