Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юли 2013 г.

Свързан континент? Три четвърти от населението нямат 4G достъп!

Според нови данни европейските летовници, насочили се към плажове и планини за своята традиционна лятна ваканция, на практика няма да имат достъп до мрежи от четвърто поколение (4G) при пристигането си. Трима от всеки четирима души, живеещи в ЕС, нямат достъп до 4G/LTE мобилни връзки в своите градове, а на практика в нито един селски район няма 4G мрежа. В САЩ над 90 % от хората имат 4G достъп.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: Заставам на страната на гражданите, данъкоплатците, гласоподавателите, които просто искат телефоните и таблетите им да работят. Разочароващо е, когато телефонът ми не работи в Брюксел, защото имаме само 3G мрежа. Милиони хора изпитват същото разочарование всеки ден.

Знаете ли, че... ?

  1. В три държави - членки на ЕС, изобщо няма 4G мрежа.

  2. Само в Германия, Естония и Швеция изграждането на 4G мрежата е в напреднала фаза.

  3. На практика липсва 4G покритие в селските райони в целия ЕС.

  4. Европа има дял от едва 5 % от 4G връзките и абонаментите за тях в световен мащаб.

По този начин не може да се развива икономика. Това означава също, че европейците, живеещи в селските райони и тези, които са на почивка, са третирани като второкласни граждани, заяви заместник-председателят Крус.

Без значение къде се намирате, вие плащате за устройство и мобилен абонамент и те трябва да работят,“ настоява Крус.

Проблемът се влошава

Нели Крус заяви ЕС е на ръба на срив на мрежата. Предвижда се, че глобалният мобилен трафик ще нараства със 66 % годишно, интелигентните устройства са навсякъде и хората искат да гледат видео на тези устройства. Ако не разполагаме с повече честоти, всичко това рухва.“

Не обвинявайте ЕС

Отчитайки драстичното повишаване на търсенето на услуги за пренос на данни, ЕС предостави огромни количества радиочестотен спектър, който да задоволи нуждите от високоскоростен безжичен широколентов достъп (вж. IP/12/929). Спектърът обаче се разпределя на национално равнище. Проблеми на национално равнище водят до забавяне на процедури и на издаване на лицензи, а след тръжните процедури мобилните оператори не разполагат с достатъчно парични средства за развитие на мрежи, след като са придобили право за това. Тъй като освен това 28-те национални пазара са разпокъсани, мобилните оператори нямат действителна възможност за разработване на общоевропейска стратегия за мобилни комуникации.

В резултат на това потребителите страдат и ЕС изостава в глобалната 4G надпревара.

Парични проблеми

Цените, които дружествата плащат, могат да бъдат до 50 пъти по-високи в една страна от ЕС в сравнение с друга. Това не е признак за добре функциониращ пазар. Средно правата за ползване на радиочестотен спектър са почти 4 пъти по-скъпи, отколкото в САЩ.

Когато държавите изстискват възможно най-висока цена от дружествата при тръжни процедури за предоставяне на честоти, икономиката страда, тъй като:

  1. високите тръжни цени означават, че дружествата не могат да си позволят да инвестират 27-те милиарда евро, които според проучване на ЕС са нужни за модернизация на мрежата.

  2. забавеното изграждане на мрежата (инвестициите в инфраструктура са намалели през последните години) отлага новата икономическа активност и правителствените приходи от данъци върху тези нови дейности никога не се реализират.

  3. предприятията остават в несигурно финансово положение (някои имат дългове, които три пъти надвишават пазарната им стойност).

Какви мерки предприема Комисията?

  1. Консултация относно много по-голяма координация на лицензирането на честотния спектър. По този начин операторите биха реализирали икономии от мащаба, които биха могли да дойдат от изграждане на мрежа от четвърто поколение в една и съща честотна лента в няколко държави едновременно, а потребителите биха получили по-голям достъп до тези мрежи по-рано.

  2. Стартиране на предварителния етап на прилагане съгласно член 6, параграф 2 от Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър относно разрешаване на хармонизиран радиочестотен спектър в ЕС, подходящ за мрежите от четвърто поколение (870 MHz).

Полезни връзки

Програма в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Безжична Европа

Програма за политика в областта на радиочестотния спектър

#ConnectedContinent

Следвайте Нели Крус в Twitter

За контакт:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar