Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT LT LV

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 24 lipca 2013 r.

Komisja Europejska parafuje 4-letni protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Marokiem

Europejska komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki parafowała dzisiaj 4-letni protokół do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z marokańskim ministrem rolnictwa i rybołówstwa Azizem Akhannouchem.

Protokół jest spójny z założeniami reformy zewnętrznych aspektów wspólnej unijnej polityki rybołówstwa, ponieważ stawia silny akcent na badania naukowe, opłacalność ekonomiczną, dobre zarządzanie i poszanowanie prawa międzynarodowego. Realizację zasad zrównoważonych połowów gwarantuje ograniczenie działalności rybackiej, w przypadku wszystkich poławianych gatunków, do nadmiarowych zasobów.

Komisarz Damanaki powiedziała: „To ważny moment w historii unijnego i marokańskiego rybołówstwa. Umowa zagwarantuje lokalnemu sektorowi stabilną przyszłość, a z finansowego punktu widzenia stanowi dobrą inwestycję. Nowy protokół jest zgodny z założeniami reformy wspólnej unijnej polityki rybołówstwa, gwarantując odpowiedzialne międzynarodowe zarządzanie zasobami”.

Liczne państwa członkowskie (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, Litwa, Łotwa, Holandia, Irlandia, Polska i Wielka Brytania) są zainteresowane umową z Marokiem, która obejmuje 6 kategorii zasobów, poławianych zarówno na przemysłową, jak i niewielką skalę. Łączne środki dla Maroka szacuje się na 40 mln rocznie. Bardziej konkretnie, łączny koszt nowego protokołu dla EU wyniesie 30 mln euro rocznie, z czego 16 mln euro stanowi rekompensatę dla Maroka z tytułu udostępnienia zasobów. Pozostałe 14 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie dla sektora rybołówstwa w tym kraju, podczas gdy wkład właścicieli kutrów szacuje się na 10 mln euro.

Kontakty:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar